Gebruik Handelsregisterdata op kaarten van hulpdiensten

In een pilot visualiseren veiligheidsregio’s gegevens van bedrijven op digitale kaarten. Gebruik van deze gegevens moet voor de hulpverleners leiden tot een beter beeld van de plaats van het incident. Voor deze bedrijfsgegevens maakt het Instituut Fysieke Veiligheid gebruik van het Handelsregister. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de serviceorganisatie van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Het IFV valt formeel onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het programma Geo van het IFV koppelt geografische objectinformatie aan een locatie en geeft deze weer op digitale kaarten, bijvoorbeeld in het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), het geïntegreerde meldkamersysteem of applicaties voor risicobeheersing. Als onderdeel hiervan zijn in een recente pilot de vestigingsgegevens van bedrijven door het IFV voorzien van herkenbare icoontjes en vervolgens geplot op een kaart. Voor veel brandweermensen een eyeopener.

Een kaart zegt meer dan honderd woorden

“Ook zonder kennis van de situatie ter plaatse wil een meldkamer zich direct een beeld kunnen vormen van de situatie rondom een melding. Een test met Handelsregisterdata bleek waardevol. Zo leverde een paniekmelding over een brand in een supermarkt in een grote stad in één oogopslag een totaalbeeld van de locatie én de andere bedrijven en zorglocaties in de omgeving.” Aan het woord is Jan-Willem van Aalst, functioneel datamanager bij het IFV en werkzaam binnen het programma Geo. Van Aalst ziet voor openbare data zoals de Handelsregisterdata, niet alleen mogelijkheden voor de meldkamer. Ook voor data-analyse, planvorming en beleid bewijzen deze data naar zijn mening goede diensten. “Actuele data, direct van de bron, zijn voor beleidsmakers en planvormers essentieel. Als zij deze data vervolgens kunnen vertalen naar objectinformatie op een kaart, communiceert dit veel eenvoudiger naar gebruikers en beleidsmakers. Eén kaart zegt nu eenmaal meer dan honderd woorden.”

Combineren van actuele data

De kaartlagen die het programma Geo biedt kunnen in een kaartviewer “over elkaar heen” worden gelegd. In de praktijk visualiseren de veiligheidsregio’s hiermee data uit o.a. het Kadaster, Kinderopvangregister, het Handelsregister en diverse risicokaarten op één kaart. Dit levert direct inzichten en verbanden op. De veiligheidsregio’s hebben zich gecommitteerd aan het gebruik van data rechtstreeks van de registerhouders; het IFV voert dit voor ze uit. Dit voorkomt een lappendeken aan eigen bestanden, die verouderen doordat ze niet goed worden bijgehouden.

Samenwerking optimaliseren

Edou Ritsma, KVK-accountmanager was nauw betrokken bij het leveren van de Handelsregisterdata aan het IFV. “We willen als register zo open en toegankelijk mogelijk zijn. Uiteraard met oog voor de privacy. Daar is dit een goed voorbeeld van. Heel mooi dat onze data op deze manier worden verrijkt.” De pilot met de digitale kaarten wordt op dit moment in een kantooromgeving getest. Intussen wisselen het IFV en KVK kennis uit om de samenwerking en het gebruik van de data te optimaliseren. Van Aalst: “Ultiem lijkt het mij dat overheidsorganisaties actief elkaars data up-to-date houden. Ik zie bijvoorbeeld graag een brandweerman ter plekke met een iPad die direct een terugmelding van een fout doet naar het Handelsregister. Bijvoorbeeld over een leegstaand pand, dat volgens het register in gebruik zou moeten zijn.” Ritsma heeft er wel oren naar. Hij hoopt op zijn beurt dat nog meer partners de weg naar ‘zijn’ data weten te vinden.

InfoPage