Inzoomen op onderscheidend vermogen van de regio

Het valt voor gemeentes vaak niet mee om te kiezen: welke onderwerpen geven we aandacht, waar besteden we ons budget aan, wat zijn de kansen die we willen verzilveren? Tijdens een KVK Toekomstverkenning denken gemeentelijke beleidsmakers samen - en óver gemeentegrenzen heen - na over de toekomst van hun regio.
KVK Toekomstverkenning
KVK Toekomstverkenning

KVK verzorgde een toekomstverkenning tijdens de laatste bijeenkomst van de Masterclass Detailhandel voor ambtenaren Economische zaken en Ruimtelijke Ordening van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Daarbij zoomden de deelnemers in op de detailhandelsproblematiek aan de hand van centrum- en detailhandelsvisies. KVK schetste het bredere plaatje: wat brengt de toekomst, welke maatschappelijke vraagstukken spelen er in de regio. En op welke manier kun je je als stad of regio onderscheiden zodat je aantrekkelijk blijft voor bedrijven, inwoners en bezoekers.

Kop koffie

Medeorganisator Elles Aertsen van de provincie Noord-Brabant erkent het belang van samenwerking. “De KVK Toekomstverkenning sluit hier goed bij aan: het is samenwerken in optima forma.” KVK-adviseur Ad van Ginneken vult aan: “Wij laten in het klein gebeuren wat in het groot de gezamenlijke opgave is en waar de kansen liggen voor economische structuurversterking. De werkwijze is co-design: alle aanwezigen doen mee. Zo mobiliseren we maximale creativiteit, kennis en denkkracht. Met de toekomstverkenningen willen we samenwerken stimuleren. Je belt elkaar tóch makkelijker voor een kop koffie als je al eens samen aan tafel hebt gezeten en ideeën hebt uitgewisseld.”

Plattegrond en prikkers

De kracht van samenwerking werd goed zichtbaar toen de 20 deelnemers in 3 groepjes aan de slag gingen met de ontwerpkit. De kit bestaat uit een grote plattegrond van de MRE, prikkers met vormen en objecten en kaartjes met thema’s zoals ‘energietransitie’, ‘nieuw ondernemerschap’ en ‘circulaire economie’. De groepen moesten keuzes maken over de identiteit en het DNA van de regio. KVK-adviseur Laura van Klink introduceerde de KVK Regiotool. “Deze digitale data tool geeft inzicht in het DNA van een gebied. Het brengt onderscheidende kenmerken van gemeenten en regio’s op een overzichtelijke wijze in beeld. En vertaalt dit in scores op thema’s als demografie, onderwijs, economie, kunst & cultuur, vastgoed, infrastructuur en ondernemerschap. Als je als regio weet waar je staat volgens de cijfers uit de tool en je weet wat je toekomstambities zijn, dan kun je bepalen welke uitdagingen je wilt aangaan.” De gemeenten in de MRE, met uitzondering van Helmond, hebben te maken met vergrijzing, wegtrekkende jongeren, weinig bijstandsuitkeringen, hoge mate van veiligheid en een economische structuur die vooral bestaat uit bedrijven in de agrarische sector, de industrie en de bouwnijverheid. Kansen liggen er vooral op het vlak van toerisme.

Meer mandaat

De aanwezigen herkenden zich in de cijfers en trends. De vertegenwoordigers van onder meer Asten en Gemert concludeerden dat veel mensen nog teveel met de eigen gemeente bezig zijn. Terwijl juist in de regio mooie kansen liggen. Wiel Verhaegh van de gemeente Gemert-Bakel: “Deze tools helpen om argumenten te verzamelen en ideeën te onderbouwen met cijfers.” De deelnemers zien mooie kansen voor het buitengebied van de MRE. Het zou helpen als de regio meer mandaat krijgt, als grensoverschrijdende economie prominenter op de agenda komt en retail meer aandacht krijgt.

Lekker concreet

Kevin van Dooren van de gemeente Asten laat na afloop van de bijeenkomst weten: “Leuk om zo concreet en interactief aan de slag te gaan. Samen de toekomst verkennen geeft een breder perspectief en een completer beeld.” Ook Jolanda van Rooy van de gemeente Gemert-Bakel is positief: “Dit is weer eens wat anders dan de zoveelste presentatie zien. We gingen aan de slag met prikkers en kanskaarten; lekker concreet! De regio lag bijna letterlijk voor ons op tafel en dat stimuleerde de samenwerking.”

Wat zijn de specifieke kenmerken waarop jouw gemeente of regio zich onderscheidt? Check KVK Regiodata en leer van de unieke data van jouw regio.

InfoPage