‘Kleine bedrijven zetten je aan het denken’

Hoe pakken we digitaal drugsgeld van criminelen? Hoe bouwen we treinstations duurzamer? Het zijn zomaar twee voorbeelden van ‘challenges’ die organisaties zoals de Nationale Politie en ProRail voorleggen aan kleinere mkb-bedrijven. KVK Business Challenge organiseert creativiteit en samenwerking tussen bedrijven. ‘De reacties en out-of-the-box oplossingen van kleinere, innovatieve bedrijven zetten je aan het denken,’ constateert Andreas Toufexes van ProRail. Het programma biedt ook kansen voor regio’s, branches en overheden.
Station Hollands Spoor
Station Hollands Spoor

In KVK Business Challenge presenteren grotere bedrijven hun uitdagingen of ‘challenges’ online. Geïnteresseerde (mkb-)bedrijven reageren hierop met hun vragen en ideeën. Deze discussie is voor alle deelnemers zichtbaar op een digitaal platform. Een informatieronde van 2 weken sluit af met een webinar, daarna hebben de deelnemers 4 weken om via chats op de innovatie te reageren. Vervolgens nodigen de ‘uitdagers’ de bedrijven met de meest interessante ideeën uit om samen te werken aan nieuwe oplossingen.

Verrassende expertise

Monique Allers, projectleider KVK Business Challenge bevestigt dat kleine ondernemers het vaak lastig vinden om binnen te komen bij grote bedrijven. “Tegelijkertijd horen we van organisaties dat zij juist nieuwsgierig zijn naar vernieuwende ideeën die naar boven komen buiten het eigen netwerk van ingenieurs- en adviesbureaus. Met ons digitale platform maken we het beide partijen makkelijk. En we zien dat het werkt: de ‘uitdagers’ vinden via KVK Business Challenge verrassende expertise en daarmee oplossingen waar ze zelf niet aan hadden gedacht.”

Nuttig netwerk

Dit voorjaar werkt het platform samen met BioVoice, een regionaal programma gericht op het stimuleren van biobased innovatie. Rewin West-Brabant, Green Chemistry Campus, Rabobank en de provincie Noord-Brabant trekken hierin samen op. Programmaleider Bob Houpst licht de samenwerking toe: “Binnen de biobased sector zie je dat startups en mkb-bedrijven veelal solistisch vanuit techniek bezig zijn. Deze innovaties sluiten vaak nog niet goed aan bij de marktvraag. De grote bedrijven hebben daarnaast concrete innovatiebehoeften, maar te weinig focus en tijd om dit te ontwikkelen.” Via BioVoice doen 3 bedrijven mee aan 7 uitdagingen. De voordelen van KVK Business Challenge zijn volgens Houpst het bestaande netwerk van innovatieve bedrijven, de ervaring met het formuleren van challenges, het maken van videopitches en de efficiëntie van een digitaal platform. “Vanuit BioVoice voegen we er nog begeleiding en funding aan toe, nadat de challenges gesloten zijn. Ook helpen we bij het opstellen van een innovatiecontract.”

Out-of-the-box

ProRail heeft een uitdaging via KVK Business Challenge lopen. Het spoorbedrijf zoekt innovatieve, duurzame oplossingen voor het onder water lopen van voetgangers- en fietserstunnels en toegangen tot stations. Andreas Toufexes vertelt dat ProRail meestal met grote ingenieursbureaus werkt. “Maar we kregen een tip over KVK Business Challenge en doen nu voor de eerste keer mee. De reacties en out-of-the-box oplossingen van kleinere, innovatieve bedrijven zetten je aan het denken. Het is professioneel georganiseerd, wel laat het gebruiksgemak van het platform nog te wensen over. Maar innovatieve bedrijven weten de weg goed te vinden.” Toufexes verwacht met een combinatie van ideeën aan de slag te kunnen: “Misschien kunnen we een joint-venture opzetten met 2-3 startups. Dat zou een heel mooi resultaat zijn. ProRail is steeds op zoek naar oplossingen om de infrastructuur en stations te verbeteren en verduurzamen. Met als ambitie om klimaatneutraal te worden, zowel qua energie als grondstofgebruik. Dit soort platforms helpt hierbij.”

Global Entrepreneurship Summit

De Nationale Politie zoekt in de komende ronde slimme manieren om illegaal verkregen drugsgeld te achterhalen. Ook ProRail doet weer mee met een nieuwe uitdaging. Deze editie van KVK Business Challenge is gekoppeld aan de Global Entrepreneurship Summit 2019 (GES) op 4 en 5 juni in Den Haag. Ongeveer 2.000 ondernemers, experts en investeerders uit de hele wereld komen in het World Forum bijeen om internationaal ondernemerschap te bevorderen. Uitdagers en geselecteerde innovatieve bedrijven binnen KVK Business Challenge zullen elkaar deze ronde op de GES ontmoeten, om daar samen concrete oplossingen te verkennen.

Monique Allers hoopt de komende jaren nog veel challenges te organiseren. "En als straks het vernieuwde digitale platform klaar is, kunnen we nog meer uit de interactie met innovatieve bedrijven halen. Mooi om zo als KVK actief te verbinden tussen kleine, innovatieve ondernemers en grote bedrijven en overheden.”


Bekijk de introductievideo over KVK Business Challenge.

InfoPage