Laat het register voor je werken

Alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland staan in het Handelsregister. Onze data wordt voortdurend vernieuwd, aangevuld en gemuteerd. Daarmee is het Handelsregister een cruciale bron voor ondernemers en overheidsorganisaties. Het register biedt uitgebreide mogelijkheden om je data te vernieuwen, te koppelen en te analyseren. Bovendien hebben overheidsorganisaties te maken met de basisregistratie. Wat zijn de mogelijkheden van het Handelsregister en hoe werkt een en ander? Dat staat op deze pagina’s van kvk.nl.