Objectieve data helpen bij toekomstverkenning regio

De verschillen tussen ‘stad’ en ‘land’ nemen toe. Grote steden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht trekken makkelijk bezoekers en bewoners aan. Andere steden en (krimp)regio’s hebben moeite hun aantrekkingskracht te behouden. Overheid en bedrijfsleven zullen keuzes moeten maken om in de toekomst bruisend en vitaal te blijven. KVK ontwikkelde een digitale datatool waarmee je gemeentes en regio’s kunt vergelijken. Ook organiseert KVK regionale ‘toekomstsessies’, in co-creatie samen nadenken over de toekomst van een gebied. “De ervaringen zijn positief”, stelt Marije Hovestad, KVK programmamanager Bruisende Binnensteden. “Ze durven elkaar uit te dagen om verder te kijken dan hun eigen vakgebied.”

Grote steden vormen steeds meer de spil van hoogwaardige innovatie, banen, dienstverlening en cultuur. Bewoners, bezoekers en ondernemers voelen massaal de aantrekkingskracht van stedelijke regio’s. Tegelijk hebben veel regio’s juist moeite om zich te profileren als een alternatief voor de grote steden. Zij onderscheiden of specialiseren zich onvoldoende. In deze regio’s verslechtert de aantrekkingskracht van binnensteden door de toenemende winkelleegstand en afnemende voorzieningen. In krimpregio’s versterken de snelle vergrijzing en de ontgroening dit effect.

KVK Regiotool

Waarop kan een gemeente zich nog onderscheiden? Om inzicht te krijgen in de het ‘DNA’ van een gebied heeft KVK de Regiotool ontwikkeld. Deze digitale datatool brengt onderscheidende kenmerken van gemeenten en regio’s op een overzichtelijke wijze in beeld. En vertaalt dit in scores op thema’s als demografie, onderwijs, economie, kunst & cultuur, vastgoed, infrastructuur en ondernemerschap. Dat helpt gemeenten en regio’s om inzicht te krijgen in hun onderscheidend vermogen en duidelijke keuzes te maken in hun profilering. Want niet elke gemeente kan straks slim én groen én toeristisch zijn. Of een aantrekkelijk winkelaanbod bieden met regionale aantrekkingskracht. Hovestad: “Met deze verrijkte data kun je bijvoorbeeld zien welke bedrijfssectoren goed zijn vertegenwoordigd, of er relatief veel zzp’ers gevestigd zijn, de leeftijdsopbouw van de bevolking en in welke sectoren de meeste banen zitten.”

Toekomstsessies

Voor overheid en bedrijfsleven blijft het lastig om keuzes te maken. Om hen daarbij te helpen organiseert KVK ‘toekomstsessies’. Vertegenwoordigers van een regio denken gezamenlijk na over de toekomst van hun gebied. Waar liggen de kansen en bedreigingen? Zo kwamen op 13 juni de ondernemers(collectieven) en werkgevers uit de regio Drechtsteden bij elkaar om de gezamenlijke toekomst van Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht onder de loep te nemen. Volgens Wico van Helden, voorzitter van de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden een mooi instrument om keuzes en acties te spiegelen. “Het geeft goed inzicht in de keuzes die we moeten maken. Je ziet hoe andere regio’s en gemeenten het doen en bekijkt wat je daarvan kunt meenemen.” De deelnemers kwamen in een middag tot mooie ideeën. Nu is het zaak om deze plannen verder uit te werken en een keuze te maken voor realisatie.

Meer weten?

Bruisende binnensteden

InfoPage