Ondernemer plukt vruchten van samenwerking BOM en KVK

Hoe kunnen we gezamenlijk de ondernemer zo goed mogelijk bedienen? Dat is de hamvraag in de samenwerking tussen KVK en de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs). Eén van die ROMs is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). In het belang van de ondernemer zijn de BOM en KVK er beiden van overtuigd dat zij steeds meer als vraaggestuurde organisatie dienen te werken. Efficiënte digitalisering vormt daarbij een belangrijke bouwsteen om de kennis en kunde van ondernemers, partners en medewerkers zo goed mogelijk in te zetten. Op 23 november nam de BOM een kijkje in de digitale keuken van KVK.

Volgend op de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst in 2014, trekken de BOM en KVK in toenemende mate samen op om Brabantse ondernemers te adviseren, informeren en ondersteunen. Onderwerpen zijn onder meer internationaal zakendoen en financierings- en innovatievraagstukken. Jaap Docter, directeur dienstverlening KVK: “Onze samenwerking zien we tastbaar terug in bijvoorbeeld het project mkb-financieringspoort Brabant. Omdat veel ondernemers stranden op financieringsaanvragen, ondersteunen we gezamenlijk Brabantse bedrijven met de voorbereidingen.”

Voorlichting aan 3.500 ondernemers

Sinds 2014 kregen circa 3.500 ondernemers voorlichting tijdens bijeenkomsten. 362 ondernemers zijn individueel geadviseerd door specialisten van KVK-Financieringsdesk en twee andere partners; Brainport Development en REWIN. Ten minste 150 ondernemers kregen via de BOM een voucher voor een commercieel financieel specialist. Mike van Meurs, operationeel en financieel directeur BOM: “KVK informeert en inspireert bij het ondernemen; de BOM helpt ondernemers verder met zaken als financiële middelen en business clusters. We vinden elkaar in het verbinden, mobiliseren en financieren van ondernemers.”

Basis voor samenwerking

Waarom werkt de samenwerking tussen de BOM en KVK? Op de eerste plaats vullen beide organisaties elkaar aan in de benadering van ondernemers en bij de inzet van instrumenten. KVK bedient het bedrijfsleven met kennis, data en netwerken op ondernemerschapthema’s. De BOM richt zich met business development en financiering intensief op de groei van een selecte groep bedrijven uit de topsectoren en legt verbindingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Op de tweede plaats willen de organisaties van elkaar leren. Zo is de BOM nieuwsgierig naar de ervaring van KVK met digitalisering, waarin KVK volgens Mike van Meurs een voorsprong heeft. Het is voor de BOM als lerende organisatie waardevol om de ervaring te benutten voor haar eigen visievorming. Een en ander is uit de doeken gedaan tijdens het werkbezoek van de BOM aan KVK.

Voortrekker in digitale dienstverlening

Landelijk en Europees gezien loopt KVK voorop in het digitaliseren van haar dienstverlening: dat maakt een kijkje in de digitale keuken interessant. KVK investeert permanent in vraaggericht, servicegericht en digitaal werken. Jaap Docter: “Tijdens het werkbezoek is gesproken over succesfactoren en valkuilen. Zo heb je bij de digitalisering van een organisatie draagvlak nodig van je medewerkers. Daarom besteden we veel aandacht aan opleiding en training en aan de cultuuromslag naar digitaal werken. Ook is een interne, digitale kennisbank opgezet. Daarin delen we onze kennis en vinden we snel de juiste gespecialiseerde medewerker in een bepaald onderwerp.” Mike van Meurs vult aan: “Met openheid van zaken en met een gezonde dosis humor, is gesproken over do’s en don’ts: dat was nuttig.”

400 Brabantse ondernemers

Mike van Meurs: “De ervaring van KVK willen we gebruiken voor de doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening. In de komende vier jaar willen we als BOM ondernemers op een vraaggerichte manier blijven ondersteunen; digitale instrumenten zijn dan uiteraard zeer behulpzaam. Daarbij willen we ook de kennis van de BOM zo efficiënt mogelijk beschikbaar stellen. Via onze site managen we de verwachtingen van geïnteresseerde ondernemers. Daarnaast willen we netwerkverbindingen leggen naar andere organisaties, niet in de laatste plaats naar KVK.”

Klantreizen

Jaap Docter: “Via onze site hebben we een gigantisch bereik naar ondernemers. De inrichting van onze website is gebaseerd op ‘klantreizen’: we houden constant rekening met de onderwerpen waar bezoekers vaak op klikken en vaak gestelde ondernemersvragen aan de telefoon. Op dit moment verkennen we hoe we onze website en telefonische informatie- en advies kunnen verbinden met landelijke partners, zodat we de ondernemer zo goed en zo snel mogelijk kunnen doorverwijzen. In het werkbezoek van de BOM is verkend hoe we deze landelijke samenwerking kunnen verlengen naar regionale partijen.” Voor Mike van Meurs is het vertrekpunt van de klantreizen cruciaal: “Je hoort hier veel organisaties over, maar voor dienstverlenende organisaties als de onze, zijn klantreizen van groot belang. De kennis en de expertise van onze collega’s staan niet ter discussie. De vraag is hoe we de ondernemer zo goed mogelijk kunnen helpen; dat is het enige dat telt.”

InfoPage