Ondernemers krijgen steeds beter toegang tot financiering

Behoefte aan geld blijft.

In twee jaar tijd hebben de overheid en de markt voor circa 2,7 miljard euro aan extra financiering beschikbaar gesteld aan het MKB. Dat is het resultaat van het Aanvullend Actieplan mkb-financiering dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in juli 2014 lanceerde om het MKB te ondersteunen bij een krachtig herstel na de crisis. Van de verschillende acties uit dit plan profiteerden duizenden mkb-ers. Hoewel ondernemers een steeds betere toegang tot financiering hebben gekregen wil dat niet zeggen dat er geen behoefte meer is aan extra ondersteuning. Indien de economie zich verder herstelt zal de vraag naar financiering verder toenemen.Ook uit vragen die bij KVK binnenkomen blijkt een blijvende behoefte aan financiering. Er is echter wel een verschuiving in de aard van de vragen waarneembaar. Steeds meer vragen van ondernemers over financiering hebben te maken met de ambitie om te groeien. Hierop past de dienstverlening van KVK zich aan. Zo werkt KVK, samen met partners, aan het verbeteren van de vaardigheden van ondernemers om te groeien. Bijvoorbeeld via het programma NLGroeit, een publiek-privaat platform voor mentoring en groeiondersteuning.

KVK verwijst ondernemers die zoeken naar voor hen interessante en relevante financieringsmogelijkheden regelmatig door naar de Nationale Financieringswijzer (NFW).  Daar kunnen ondernemers zich kunnen oriënteren en informatie inwinnen over diverse financieringsvormen voor het MKB zoals financiering, leasing, factoring, crowdfunding en kredietunies. De NWF is een gezamenlijk loket van de Nederlandse Vereniging van Banken, MKB NL, VNO NCW, KVK, RvO en EZ, met diverse financieringspartners en branches. Volgend op lopende initiatieven bespreekt KVK in 2017 samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe opzet van de Fink. Fink staat voor Financieringslink. Het biedt ondernemers snel en gemakkelijk inzicht in hun financieringskansen bij meerdere financiers.

Deze instrumenten, die ondernemers in staat stellen toegang te krijgen tot meer financiering, worden tijdens de Week van de Financiën, die wordt georganiseerd van 13 – 17 februari, gepresenteerd. In deze week zal KVK op 5 locaties samen met financiers en intermediairs ondernemers voorlichten over geldzaken en de diverse financieringsvormen. Bekijk het programma van de Week van de Financiering op www.kvk.nl/geldzaken.

InfoPage