Onderzoek wijst uit: Investeren in Smart Industry loont!

Uit onderzoek van KVK blijkt dat steeds meer ondernemers kansen zien voor omzetgroei en kostenbesparing via Smart Industry. Maar ook gaf 70% van de ondernemers aan niet bekend te zijn met deze term. Smart Industry, het digitaal verbinden van apparaten, machines en organisaties, zal de industrie radicaal veranderen. De deelnemers aan het Smart Industry Jaarevent 2017 riepen het toekomstig kabinet dan ook op met een ambitieuze aanpak ondernemers te helpen en investeringen te stimuleren.

Smart Industry kán versnellen

Dat Nederland in een hogere versnelling moet komen was de belangrijkste boodschap tijdens het Smart Industry Jaarevent 2017 op 16 februari 2017 in de Jaarbeurs Mediaplaza. Willem Vermeend sprak over Smart Industry als groeimotor van de Nederlandse economie en banenmachine van de toekomst. Janika Horvath (KVK) en Arnold Stokking (TNO) presenteerden de resultaten en ontwikkelingen van het programma Smart Industry aan 750 ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en overheden. Zo zijn de afgelopen twee jaar in 150 bijeenkomsten ongeveer 15.000 ondernemers en deelnemers uit onderwijs en overheid geïnformeerd over de vierde industriële revolutie, zijn 29 Fieldlabs gestart, is een netwerk van 30 Smart Industry lectoren ontstaan en zijn 200 bedrijven en instellingen tot ambassadeur van Smart Industry benoemd. Met een ICT standaardisatieagenda en een juridische toolkit worden bedrijven ondersteund bij het delen van data in de keten. Diverse universiteiten voeren onderzoeksprojecten uit en verschillende scholen ontwikkelen specifiek op Smart Industry gerichte opleidingstrajecten. Het programma Smart Industry is een initiatief van KVK, FME, TNO, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW, Nederland ICT. KVK helpt ondernemers door Smart Industry trends te vertalen naar concrete business kansen voor elk bedrijf.

Ambitieuze vervolgaanpak nodig

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. Met verregaande digitalisering, nieuwe technologie en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) is het mogelijk om voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. Dit betekent een grote transitie voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar om te profiteren van de kansen die Smart Industry biedt is een ambitieus vervolg met meer investeringen nodig. Hans de Boer (VNO-NCW), Fried Kaanen (Koninklijke Metaalunie), Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (FME en Smart Industry) presenteerden deze boodschap tijdens het Jaarevent. In een vijf stappen pamflet deden zij een gezamenlijke oproep aan het komende kabinet:

“De kansen kunnen wij alleen benutten, als we met elkaar in een hogere versnelling gaan rijden. Dit vereist een ambitieuze vervolgaanpak, waarbij centraal moet staan dat Nederland zich moet kunnen blijven meten met de wereldtop. Het bedrijfsleven moet en wil hierin het voortouw nemen, maar kan dit niet zonder ondersteuning van de overheid, het onderwijs en onderzoeksinstellingen.”

Smart Industry onderzoek 2016

Nederland is sterk in design, systeemontwerp en logistiek. Door deze krachten te gebruiken en te investeren in Smart Industry ontstaan kansen voor ondernemers met omzetgroei en kostenbesparing tot gevolg. Dit blijkt ook uit het Smart Industry onderzoek 2016 van KVK. Daarin gaf 30% van de deelnemende bedrijven aan kansen te zien voor de eigen organisatie. Van alle geënquêteerde bedrijven is 13% actief bezig om deze kansen te verzilveren en binnen de sectoren Industrie en ICT is dit zelfs 30%. Het starten met Smart Industry legt geen windeieren en levert al concrete resultaten op, zoals kostenbesparingen (7%) en nieuwe investeringen (7%). Ook is de omzet gestegen: zowel in bestaande markten (5%) als nieuwe markten (3%). Wel gaf ook 70% van de ondernemers aan niet bekend te zijn met de term ‘Smart Industry.’ Dit betekent dat er nog veel werk is te verzetten als het gaat om het toepassen van Smart Industry oplossingen in het bedrijfsleven.


Download het Smart Industry Onderzoek 2016
Meer informatie bij Tom Bouws, tom.bouws@kvk.nl,  06 22 90 74 15.

InfoPage