Overheidsinformatie voor ondernemers aanbieden op je eigen website

Je website is een belangrijke plek voor je klanten: hier vinden ze online antwoord op hun vragen. Maar het steeds actueel houden van de content vraagt veel tijd en aandacht. Zeker als het om content gaat die niet tot je kerntaak behoort, maar wel relevant is voor de bezoeker van je site. Aansluiten met een zogenaamde API op Digitaal Ondernemersplein biedt daarvoor een mooie oplossing. Je haalt automatisch exact die overheidsinformatie naar je website, die voor jouw ondernemersdoelgroep relevant is.

Om welke informatie gaat het?

Het redactieteam van het Ondernemersplein geeft antwoord op ondernemersvragen aan de overheid. Deze vragen lopen uiteen van “Wat moet ik regelen als ik een bedrijf wilt starten vanuit een uitkering” tot “Waar moet ik rekening mee houden als ik ga importeren? Omdat bij elke antwoord andere overheidsinstanties betrokken zijn, zijn al deze organisaties binnen de redactie verantwoordelijk voor hun eigen content. Per vraag biedt het ondernemersplein een ‘servicejourney’ waarin alle onderdelen van het antwoord te vinden zijn.

Hoe krijg ik deze informatie op de site van mijn organisatie?

Via een API maak je een technische verbinding met de site van het Ondernemersplein. Zo laad je automatisch de informatie van het Ondernemersplein naar jouw eigen site. Daardoor houd je de bezoeker op jouw eigen site, en bied je meer relevante content, zonder dit zelf te moeten beheren. Het inladen van de informatie is gratis.

Lees de uitgebreide informatie op het Ondernemersplein.

Praktijkcase StartersCentrum Limburg

"Een mooie aanvulling op onze content"

Op de website van het StartersCentrum Limburg staat sinds twee maanden een button ‘startersplein’. Daar vinden klanten van het starterscentrum antwoorden op hun meest gestelde vragen. De informatie komt rechtstreeks van Ondernemersplein.nl. “Tot voor kort verwezen we onze starters vooral door naar de websites van andere partijen. Door een deel van deze content nu zelf aan te bieden, is ons aanbod completer. Dat is fijn voor de klant.” Aan het woord is Ger Smith, ondernemersadviseur van het StartersCentrum Limburg. Hij nam na een bericht over de API in de KvK-nieuwsbrief contact op het met Ondernemersplein. “Eerst hebben we onze verwachtingen besproken. De technische kant heb ik vervolgens overgelaten aan onze ict-dienstverlener, die prima overleg had met de medewerkers van het Ondernemersplein. De aansluiting verliep soepel en de kosten ervan waren voor ons goed te overzien.” Hoewel Smith nog geen gebruikscijfers heeft, zijn de eerste reacties positief. “Voor organisaties die hun klanten onafhankelijk en objectief willen informeren biedt de content van het Ondernemersplein een mooie aanvulling.”
InfoPage