Regio Drechtsteden sluit zich aan bij OnderNemerSplein Rotterdam

Op 6 maart 2017 sloten de Drechtstedengemeenten zich aan als partner bij het OnderNemerSplein in Rotterdam. Daarmee zijn zij de eerste regio in Nederland die haar ondernemersdienstverlening ook aanbiedt via het OnderNemerSplein. Voordeel voor de Drechtsteden is de aansluiting bij het tiental organisaties die van belang zijn voor ondernemers zoals KVK, RVO, Belastingdienst, UWV, Qredits en het  Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom. Voor ondernemers is het OnderNemerSplein een centrale ontmoetingsplek met een steeds uitgebreider aanbod aan advies, thema- en verdiepende bijeenkomsten, digitale ondersteuning en spreekuren.

Op dit moment zijn vooral de grote landelijke organisaties op de pleinen actief. Daarnaast zijn grote gemeenten als Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven aangesloten op de OnderNemerSpleinen, maar de ambitie is om steeds meer gemeenten te betrekken. Jaap Docter, directeur Dienstverlening KVK, noemt  de aansluiting van meer gemeenten heel belangrijk: “Het gaat erom dat we ondernemers via het OnderNemerSplein een zo compleet mogelijk pallet aan dienstverlening aanbieden. Regionale en lokale dienstverlening hoort daar zonder meer bij. Gemeenten hebben eigen taken en geven informatie en advies. Het is belangrijk om deze gemeentelijke dienstverlening met de OnderNemerSpleinen te verbinden en zo ook de regionale functie van de pleinen te versterken. De Drechtsteden geven een prima voorbeeld.”

Vernieuwing van de pleinen

Op de locatie Rotterdam wordt op dit moment hard gewerkt aan vernieuwing en uitbouw van de dienstverlening en aan een nieuwe fysieke inrichting. Ambitie is om het OnderNemerSplein te laten doorgroeien tot een bruisende ontmoetingsplek. Voor ontmoeting tussen publieke dienstverleners en ondernemers en zeker ook tussen ondernemers onderling. Dit in combinatie met online-dienstverlening om ondernemers zo goed mogelijk te bedienen. Na Rotterdam volgt de vernieuwing van de andere pleinen. De opening van het vernieuwde OnderNemerSplein in Rotterdam vindt eind juni plaats.

One-stop-shopping

De OnderNemerSpleinen zijn te vinden op de vijf hoofdlocaties van KVK: Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Arnhem. Op deze OnderNemerSpleinen bundelen publieke dienstverleners hun dienstverlening voor ondernemers via persoonlijk contact. Het one-stop-shopping concept biedt gemak en kwaliteit voor ondernemers. Voor publieke organisaties is het OnderNemerSplein een extra kanaal, waarmee ze een groter bereik onder ondernemers kunnen realiseren. Dit past bij de omnichannel-strategie van KVK en veel andere publieke dienstverleners. Ook voorzien ze in de duidelijke behoefte van ondernemers aan persoonlijk contact.

InfoPage