Steeds meer bedrijven gebruiken Standard Business Reporting

Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals belastingaangifte en jaarrekening. Ruim 800.000 bedrijven deponeren inmiddels jaarlijks hun jaarrekening digitaal bij KVK. Deze eenduidige wijze van aanleveren van financiële gegevens zorgt voor een forse daling van de administratieve lasten. Ook de Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs, Autoriteit Woningmarkt, Centraal Bureau Statistiek en banken gebruiken SBR.

Met SBR worden de gegevens in de financiële administratie eenmalig gestandaardiseerd vastgelegd. Ondernemers kunnen deze gegevens eenvoudig opnieuw gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken. Dit komt doordat hun bedrijfsadministratie het bronbestand is. Met een druk op de knop stelt de ondernemer rapportages op en verzendt ze digitaal. Zo hebben aanleverende overheden, bedrijven en organisaties ook minder werk aan het maken en aanleveren van verschillende verplichte rapportages.

Vermindering administratieve lastendruk

Deze eenduidige wijze van aanleveren en uitwisselen van financiële verantwoordingsinformatie vermindert de administratieve lastendruk. In het verleden vroegen overheidsorganisaties op verschillende manieren om informatie. Met SBR is dit verleden tijd. De standaardisatie van gegevens draagt ook bij aan een duidelijke interpretatie van de financiële cijfers. Dat zorgt voor financiële transparantie en verhoogt de integriteit van de samenleving. In de (nabije) toekomst biedt SBR kansen voor nieuwe vormen van dienstverlening en financiële analyses.

Verplicht digitaal

Ondernemers kunnen bij het aanleveren van de jaarrekening aan KVK gebruik maken van SBR. Voor veruit de meeste bedrijven is dit inmiddels verplicht. Voor bedrijven in bedrijfsklasse ‘micro’ en ‘klein’ geldt dat al sinds boekjaar 2016. In 2017 deponeerden 800.000 bedrijven – uit deze bedrijfsklasse – hun jaarcijfers digitaal bij KVK. Voor bedrijven in bedrijfsklasse ‘middelgroot’, die uitgebreider moeten rapporteren, is digitaal deponeren verplicht vanaf boekjaar 2017. Dat zorgde voor een verdere groei van het aantal digitale deponeringen bij KVK in 2018. Bedrijfsklasse ‘groot’ volgt naar verwachting vanaf boekjaar 2020. Henry van Veldhuizen, productmanager SBR van KVK, over het digitaal deponeren van jaarstukken: “We zien dat het deponeren via SBR begint te wennen. Er is minder ondersteuning nodig en er gaat minder fout. Zo kunnen bedrijven gemakkelijker tijdig hun jaarrekening deponeren."


Leer meer over SBR

InfoPage