‘Techniek is de spelbepaler, met een rol in de voorhoede’

“Zonder de installatiebranche is het onmogelijk om de maatschappelijke agenda te realiseren.” Dat stelt Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie UNETO-VNI. Bij ontwikkelingen als energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering speelt techniek een hoofdrol. De ontwikkelingen in de maatschappij én hun impact op de installatiebranche staan in de toekomstverkenning: Connect 2025. Belangrijkste knelpunt nu en de komende jaren is het forse personeelstekort in de sector.
Doekle Terpstra (foto: UNETO-VNI)
Doekle Terpstra (foto: UNETO-VNI)

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Met ruim 5.000 leden is het één van de grootste brancheorganisaties van Nederland. Haar leden, van zzp’ers tot zeer grote bedrijven, zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, industrie en infrastructurele sector. De technische detailhandel bestaat uit winkelbedrijven, die apparatuur verkopen en repareren.

Connect 2025: Techniekagenda voor Nederland

Om de toekomst van de installatiebranche in kaart te brengen heeft UNETO-VNI samen met de andere organisaties in de sector een toekomstverkenning laten opstellen: Connect 2025; de impact van techniek op weg naar 2025. In het rapport staan zes belangrijke ontwikkelingen: de verstedelijking, de groene economie, het toenemende belang van data, het verdwijnen van grenzen tussen branches, het personeelstekort en de veranderende samenwerking in de keten. Terpstra over laatst genoemde ontwikkeling: “De bouwkolom is nog klassiek georganiseerd. De opdrachtgever heeft een idee, de architect maakt een ontwerp, de aannemer voert het uit en de installateur legt systemen aan. Dit proces is echter aan het kantelen. De techniek wordt in alle marktsegmenten  steeds belangrijker; het aandeel installatietechniek in de totale bouwsom blijft toenemen. Een ontwikkeling die zorgt voor een leidende rol van de installatiebranche in de bouwketen. Techniek is de spelbepaler, met een rol in de voorhoede.” Om beter samen te kunnen werken in de keten maakt de bouw steeds meer gebruik van BIM: building information modelling. “Alle informatie over een gebouw wordt opgeslagen in één digitaal model. Dat begint al in de ontwerpfase. Zo kunnen de technische systemen optimaal in een gebouw worden geïntegreerd. Dat levert uiteindelijk een optimaal resultaat op voor de eindgebruiker.”

Bewustwording en kennisdelen

Voor de toekomstverkenning heeft UNETO-VNI met meer dan 200 partijen gesproken. “Het woord ‘Connect' is niet uit de lucht komen vallen. We hebben bewust de verbinding gezocht met andere partijen. Het is een coproductie die kan rekenen op een breed draagvlak,” aldus Terpstra. De concrete acties uit de techniekagenda deelt de brancheorganisatie zowel binnen als buiten de branche. “Om de uitkomsten van ‘Connect 2025’ onder de aandacht te brengen organiseren we bijeenkomsten en gaan we in gesprek met onze leden. Verder sluiten we aan op de Bouwagenda en Smart Industry. Want het is duidelijk dat de installatiebranche een centrale en cruciale rol speelt in de transitie-opgaven waar de maatschappij voor staat.”

Personeelstekort

De installatiebranche kampt met een enorm personeelstekort. “Tot 2020 komen we 20.000 mensen te kort,” vertelt Terpstra. “In een branche waarin 150.000 mensen werkzaam zijn.” De branche committeert zich aan het Techniekpact, waarin onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren regio’s en Rijk afspraken hebben gemaakt over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De uitdaging voor de komende jaren is enerzijds zorgen dat er voldoende mensen zijn om de huidige infrastructuur en techniek operationeel te houden. Anderzijds moeten medewerkers nieuwe (duurzame) technieken beheersen zoals zonnepanelen, ledverlichting, biogasinstallaties, warmtepompen en Internet of Things-toepassingen. “Hoogwaardige werkgelegenheid met een toenemende verwevenheid tussen installatietechniek en ICT.”

Samenwerken

KVK heeft in de klankbordgroep bijgedragen aan de toekomstverkenning. Peter Elskamp, KVK relatiemanager voor Uneto-VNI, heeft veel waardering voor het initiatief van UNETO-VNI: “We zijn met een brede groep stakeholders afgelopen jaar nauw betrokken geweest. Dat was wederzijds heel waardevol.” Terpstra: “We willen het ondernemerschap in de sector stimuleren en versterken. Hierin kan KVK ons ondersteunen.” Terpstra roept andere brancheorganisaties op om meer samen te werken. “Richt je als brancheorganisatie niet exclusief op je eigen branche maar sta open voor samenwerking met andere branches. Samenwerken is het nieuwe concurreren.”

InfoPage