Terugmelden via Digimelding

Digimelding is een centraal webportaal van de Rijksoverheid. Via dit portaal kunnen ambtenaren die vermoeden dat gegevens niet kloppen daarvan melding maken. Die melding komt automatisch bij de juiste instantie terecht. Zijn de gegevens inderdaad onjuist, dan worden ze aangepast. Basisregistraties moeten uiteraard zo betrouwbaar mogelijk zijn. Gebruikers moeten daarom melding maken van mogelijk onjuiste gegevens.

Proces van terugmelden

Fase 1: voorbereiden

In deze fase, neem je de beslissing om Digimelding (BLT) te gebruiken en bereid je je voor op de aansluiting op Digimelding en verwerking van terugmeldingen binnen jouw organisatie. Nadat je gebruik maakt van Handelsregistergegevens middels KVK Online HR Inzien, Handelsregister Dataservices Leveringen, kan er teruggemeld worden op de geleverde gegevens.

Fase 2: inrichten

Via Logius dient de autorisatie (toegang) naar Digimelding te worden geregeld, waarna gebruik mogelijk is. Gebruik hiervoor het Logius aanvraag-/wijzigingsformulier.

Fase 3: toepassen

In deze fase ga je met de BLT terugmeldingen versturen naar basisregistraties. Terugmelden kan voor het Handelsregister alleen op de authentieke gegevens. Je meldt alleen terug als je 'gerede twijfel' hebt over de juistheid van deze gegevens in het Handelsregister.

Meer informatie

Terugmelden op basisregistraties met Digimelding.

InfoPage