Vernieuwde financieringstool Startup Box

Veel ondernemers vinden maar lastig hun weg in de wirwar aan overheidsregelingen. De Startup Box biedt hierbij ondersteuning. Door de beantwoording van slechts een paar eenvoudige vragen krijgt de ondernemer een advies over de best passende overheidssteun of –financiering. In 2015 werd de Startup Box geïntroduceerd, nu is er een verbeterde Engelstalige versie.

Potentiële financiers deinzen vaak terug om in vernieuwende ideeën te investeren. Er bestaan echter overheidsregelingen voor financiering, waardoor de plannen wel van de grond komen. Ook verlaagt een passende regeling het risico voor potentiële financiers, waardoor die mogelijk wél investeren.

Innovatieve ideeën

De Startup Box is bedoeld voor ondernemers met innovatieve ideeën. De tool wijst startups snel de weg naar de best passende overheidsfinanciering. In de nieuwe release is het gebruikersgemak en het design verbeterd. Ook is de tool nu beschikbaar binnen een breder aanbod aan overheidsinformatie. Een aantal relevante regelingen staat hierbij centraal. Te weten; Startup Visum, Proof-of-concept funding, Seed Capital, Innovation Credit (Innovatiekrediet), SME Loan guarantee scheme (Borgstellingskrediet mkb) en R&D tax credit (Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, WBSO).

Engelstalig

Al in 2015 is een eerste start met de Startup Box gemaakt. In eerste instantie in de vorm van een toolkit/toolbox. Eind 2015 ging de eerste versie online. De financieringstool is een samenwerkingsverband van het ministerie van EZK, KVK, RvO en StartupDelta. Vanaf nu vinden ondernemers de vernieuwde Startup Box op de website van Business.gov.nl. Dè Point of Single Contact website van de Nederlandse overheid. De voertaal voor de meeste startups is Engels. Een gegronde reden om de tool in het Engels uit te brengen.

Snel en gemakkelijk

De Startup Box is een handige tool die de vraagstelling en uitkomsten overzichtelijk presenteert. Vervolgens heeft de ondernemer snel en gemakkelijk toegang tot de aanvraagprocedure op de betreffende overheidswebsite. Hij kan de resultaten van de tool ook eerst bespreken met een financieringsadviseur van KVK.


Dagelijks vinden tientallen ondernemers hun weg naar de best passende overheidsfinanciering met de Startup Box. Schroom niet en wijs ook úw netwerk op dit initiatief.


Direct naar de Startup Box

InfoPage