Zzp'er gebaat bij actievere gemeente

Zzp’ers vormen een belangrijke ondernemersgroep:  dit jaar halen ruim 880.000 zzp’ers hun hoofdinkomen uit ondernemerschap. Onderzoek wijst uit dat vooral middelgrote en kleinere plattelandsgemeenten veel zzp’ers huisvesten. Platform 31, kennisorganisatie voor stad en regio, onderzocht in opdracht van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) hoe deze gemeenten omgaan met die groep ondernemers. Conclusie: lokale beleidsmakers hebben genoeg mogelijkheden om zzp’ers gerichter te ondersteunen.

Zichtbaarheid zzp’ers

Gemeenten stimuleren het behoud en de groei van de bedrijvigheid in de regio via economische beleidsplannen. Contacten met het bedrijfsleven verlopen volgens de onderzoekers vooral via ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen. Maar tijden veranderen, zo ook de samenstelling van het bedrijfsleven. Het hoge aandeel zzp’ers rechtvaardigt meer inzet om een klimaat te creëren waarin juist kleine bedrijven floreren. De meeste gemeenten zijn nog onvoldoende bekend met de kenmerken van de lokale zzp’ers. Sommige gemeenten houden nauwelijks  statistieken bij. Andere verrichten al wel gericht onderzoek, maar structurele aandacht en inzicht in de wensen en behoeften van deze groep ontbreekt. Dat is volgens de onderzoekers wel zeer gewenst.

Ontmoetingsplekken

De onderzoekers adviseren gemeenten te investeren in lokale of regionale netwerken. Zzp’ers kunnen zo collega’s ontmoeten en kennis en informatie delen terwijl voor de gemeente een direct  aanspreekpunt beschikbaar is. Bijvoorbeeld voor het leveren van input op lokale beleidsplannen. Ontmoetingen tussen zzp’ers  vinden steeds meer online plaats. Goede digitale infrastructuur is voor bedrijven cruciaal. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten hier nog winst kunnen behalen: de beschikbaarheid van snel internet blijkt in veel plattelandsgemeenten voor verbetering vatbaar.

Wegwijzer voor zzp’ers

Het ontbreken van aandacht voor zpp’ers in gemeentelijke beleidsplannen betekent niet dat er in de praktijk geen aandacht is voor deze ondernemers. Zo organiseren gemeenten netwerkbijeenkomsten, versoepelen zij aanbestedingen en denken ze actief mee over specifieke huisvestingsvragen. De onderzoekers bevelen gemeenten aan om een database bij te houden met contactgegevens van zzp’ers voor gemeentelijke aanbestedingen. Ook adviseren zij gemeenten om een rol als wegwijzer op te pakken op het gebied van juridische zaken, risico’s van ondernemerschap, verzekeringen en administratie. De onderzoekers adviseren om hiervoor de samenwerking te zoeken met KVK. Zij heeft haar diensten voor zzp’ers gebundeld. Ook werkt KVK met gemeenten samen op ondernemerspleinen in de regio.

KING deelde de resultaten van het onderzoek op 23 maart 2017 in het webinar Wat kunnen gemeenten betekenen voor zzp'ers.

Lees het onderzoek

Zzp’ers in middelgrote en plattelandsgemeenten

InfoPage