Personeel

Pensioen voor werknemers regelen: doen of niet?

Maar liefst 93% van de werknemers in Nederland vindt pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar niet elke werkgever biedt dit. Waarom niet? Werkgever Danny van Kampen en pensioenexpert Pim Adams schetsen de voor- en nadelen van het voorzien in een pensioenregeling voor je werknemers.

Bijna alle werknemers hechten dus grote waarde aan pensioen als arbeidsvoorwaarde. En ruim een derde van de beroepsbevolking ligt weleens wakker van zijn pensioenzorgen, blijkt uit onderzoek van Indeed uit maart 2020. Als goed werkgever wil je piekerende werknemers natuurlijk voorkomen, stelt Pim Adams, accountmanager bij pensioenbank Brand New Day. “Werknemers zien pensioen als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde na het salaris. We zien dat jongeren bij hun 1e of 2e baan weinig met hun pensioen bezig zijn, maar vanaf hun dertigste jaar neemt het belang voor een geregeld pensioen toe. En door de  krappe arbeidsmarkt kunnen werknemers makkelijk een pensioenregeling afdwingen.”


Pensioen in een notendop

Voor- en nadelen pensioenregeling

Een keuze maken

Pim Adams
 • Werkt bijPensioenbank Brand New Day
 • Leeftijd30 jaar
 • Gewenste pensioenleeftijdWil vanaf AOW-leeftijd met pensioen

Pim Adams

Accountmanager

Pim heeft een werkgeverspensioen via Brand New Day waarin hij, naast de werkgeversbijdrage, zelf ook extra inlegt.

“Deels zal ik na mijn pensioen blijven werken. Dat houdt je jong en kan je leven verrijken.”

Pensioen in een notendop

Heb je nog geen kennis over pensioenen? Adams beschrijft de pensioenwereld voor de werkgever aan de hand van 3 vragen.

1. Hoe werkt een pensioen?

“Bij de opbouw van pensioen betalen werkgever en werknemers maandelijks een pensioenpremie. Een pensioeninstelling keert pensioen uit aan aangesloten deelnemers na het bereiken van de pensioenleeftijd. Met deze pensioenuitkering vullen mensen hun AOW-pensioen aan. Enerzijds heb je pensioenfondsen, waar pensioen vaak geregeld is per sector. Anderzijds heb je verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s), die pensioenregelingen uitvoeren voor bedrijven die niet onder de verplichtstelling vallen.”

2. Is pensioen aanbieden verplicht?

“Voor ongeveer 70 procent van de bedrijven in Nederland geldt een sectorverplichtstelling. Check of je voor jouw personeel verplicht bent om bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) aan te sluiten. Controleer daarvoor of je bedrijfstak op het overzicht staat met verplichtgestelde pensioenfondsen.

Bedrijven die geen pensioenregeling treffen, zijn veelal kleine bedrijven met 0 tot 5 werknemers, stelt Adams. “Als een bedrijf groter wordt, krijgen werkgevers vaker vragen van werknemer over het aansluiten bij een pensioenregeling. Veel bedrijven komen dan tegemoet aan deze wens. Al is het uiteraard ook mogelijk om een pensioenregeling te treffen wanneer je maar 1 werknemer in dienst hebt.”

3. Hoe bepaal je de premie?

“De maandelijkse werkgevers- en werknemerspremie worden bepaald door het bruto jaarsalaris en de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waarover iemand pensioen opbouwt. Er zijn twee vuistregels:

 • Je mag geen pensioen opbouwen over het hele salaris, maar moet je rekening houden met de AOW-drempel. Deze drempel, ook wel de AOW-franchise, is € 14.544 en dien je van het jaarsalaris af te trekken. Daarnaast heb je tot het maximum pensioenloon van € 112.189 fiscaal voordeel. Bijvoorbeeld: je werknemer verdient € 34.544. Je trekt de AOW-franchise (€ 14.544) van dit bedrag af. Er blijft een pensioengrondslag over van € 20.000. Over dit bedrag bepaal je het percentage aan pensioenopbouw.
 • Er geldt een maximumpercentage dat je kunt inleggen. Momenteel hangt dit af van de leeftijd van de werknemer en de regeling waar de werknemer onder valt. In het nieuwe pensioenakkoord dat 1 januari 2023 ingaat wordt gesproken over een percentage van ongeveer 30% van de pensioengrondslag, ongeacht de leeftijd.”

Voor- en nadelen pensioenregeling

Het opzetten van een pensioenregeling heeft voor- en nadelen voor de werkgever. Dat ervoer ook Danny van Kampen, oprichter van softwarebedrijf Bexter. Samen met Adams geeft hij een overzicht.

Danny van Kampen
 • Werkt bijSoftwarebedrijf Bexter
 • Leeftijd49 jaar
 • Gewenste pensioenleeftijdWil vanaf 60 jaar met pensioen

Danny van Kampen

Oprichter en technisch consultant bij Bexter

Danny ziet zijn onderneming als zijn pensioen, en belegt daarnaast om zijn pensioen aan te vullen.

“Ik wil vooral financiële onafhankelijkheid na mijn pensioen, zodat ik tijd heb om te ondernemen.”

Voordelen pensioenregeling

 • Het opzetten van een pensioenregeling versterkt je positie op de arbeidsmarkt. Zeker in branches waar de arbeidsmarkt krap is, is dat een voordeel: medewerkers verkiezen namelijk werkgevers die pensioen aanbieden boven werkgevers die dat niet doen, merken Adams en Van Kampen.
 • Medewerkers blijven gemiddeld langer in dienst omdat ze het prettig vinden dat hun pensioen geregeld is, vertelt Van Kampen. “Bijkomend voordeel is dat kennis in de organisatie blijft. Ook voorkomt het tijd en geld voor het werven en inwerken van een nieuwe werknemer.”
 • Je hebt meer kans op het aannemen van senior werknemers, die vaak ouder zijn. Vaak kregen zij voorheen al pensioen bij een vorige werkgever. Dat verwachten ze ook bij hun nieuwe baan.
 • Je hebt als werkgever niet te maken met persoonlijke onderhandelingen over pensioenregeling, omdat het voor alle werknemers gelijk is. Dit scheelt tijd en energie.
 • Pensioenopbouw biedt belastingvoordelen voor werknemers, waardoor het voor de werkgever voordeliger is dan extra salaris geven. De maandelijkse premie gaat af van het brutoloon en is vrij van inkomstenbelasting, binnen de fiscale kaders. En anders dan op een spaarrekening wordt dit geld door de belastingdienst gezien als vermogen in box 1. De werknemer betaalt hier dus geen vermogensrendementsheffing over.

Nadelen pensioenregeling

 • Pensioen aanbieden kan een flinke kostenpost zijn. Bij deelname aan een pensioenregeling ben je verplicht maandelijks af te dragen. Je bijdrage is gebaseerd op de pensioengrondslag en het bruto jaarsalaris. Adams geeft aan dat klanten van Brand New Day gemiddeld kiezen voor een pensioenregeling van 1% tot 14% van de pensioengrondslag. Ongeveer de helft van de werkgevers laat de werknemer zelf ook meebetalen. Vaak betaalt de werkgever twee derde en de werknemer een derde.

  Laten we voortborduren op het eerder genoemde voorbeeld: je werknemer verdient € 34.544 en er blijft een pensioengrondslag over van € 20.000. Gemiddeld genomen ligt de pensioenpremie dan tussen de € 200 en € 2.800 per jaar. Als je als werkgever twee derde van deze premie betaalt, zal je jaarlijkse bijdrage voor deze werknemer tussen de € 133 en € 1.866 liggen. Bovenstaande berekening is opgesteld voor 1 werknemer, maar je draagt premie af voor alle werknemers. Wanneer je 10 werknemers in dienst hebt, geldt voor alle 10 de werknemers een dergelijke berekening en bijdrage, uiteraard inkomensafhankelijk. Uitgaande van bovenstaande berekening en 10 werknemers die een gelijk salaris hebben, ligt de premie jaarlijks tussen de € 1.330 en € 18.660.

 • De meeste pensioenuitvoerders hebben een minimale contractduur van 1 jaar, waardoor een juiste kostenanalyse nodig is. Laat de pensioenuitvoerder daarom van tevoren een jaarberekening maken, zodat je dit kunt meenemen in je exploitatiebegroting.
 • Het kost tijd om je als bedrijf aan te sluiten bij een pensioenregeling. Niet alleen bij het uitzoeken van een passende regeling, maar ook bij het aansluiten zelf en het onderhouden ervan. Denk bijvoorbeeld aan het updaten van het contract en het doorsturen van mutaties.
 • Pensioen aanbieden is aan overheidsregels gebonden. Zo moet je bij het aanbieden van pensioen alle werknemers pensioen aanbieden of niemand.

Een keuze maken

Je weet nu of je een pensioenplicht hebt of niet, en wat de voor- en nadelen van aansluiten bij een pensioenregeling zijn. Hoe nu verder? Deze 3 stappen helpen bij het nemen van je beslissing.

1. Onderzoek de behoefte

Ontdek de behoefte van je werknemers, bijvoorbeeld rondom het soort pensioen en de hoogte van de premie. Van Kampen licht toe hoe Bexter dit aanpakte: “Als goed werkgever willen we aan de wensen van onze werknemers voldoen. Tot anderhalf jaar geleden waren we niet aangesloten bij een pensioenregeling. Uit een werknemersenquête bleek dat werknemers dat wel graag wilden. We hebben ons nu aangesloten. Zowel Bexter als de werknemers betalen een bijdrage. Daarnaast kunnen werknemers kiezen voor een extra eigen bijdrage. Ze zijn positief over deze verandering en ze zijn bewuster van de manier waarop ze voor hun pensioen sparen.”

2. Laat de opties berekenen

Betrek een onafhankelijke adviseur. Van Kampen vertelt over zijn ervaring: “We namen een onafhankelijke pensioenadviseur in de hand die ons adviseerde over onze specifieke bedrijfssituatie, de mogelijkheden en de daarbij behorende financiële verplichtingen. Zo kregen we inzicht in en controle over onze financiële middelen.”

3. Kies een passende premie

Kies een premie die past bij je huidige financiële situatie. “Begin indien nodig met een klein bedrag of percentage en breid dit steeds verder uit,” aldus Adams.

Geenpensioen.nl

Overheidsinstanties willen het eenvoudiger maken om als werkgever tot een pensioenregeling te komen. Daarom heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. Dit meld- en informatiepunt wil bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. De website biedt een stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling.

Informeer medewerkers

Ongeacht of je wel of geen pensioen aanbiedt, werknemers willen weten waar ze aan toe zijn. Ze kunnen dan namelijk zelf passende keuzes maken over hun pensioen, bijvoorbeeld door zelf geld opzij te zetten. Softwarebedrijf Bexter bood vroeger een pensioenvergoeding. Van Kampen licht dit toe: “Voorheen kregen alle werknemers elke maand €150 netto extra, als een soort pensioenvergoeding. Een risico van deze vergoeding is dat de werknemer dat geld niet opzij hoeft te zetten. Wanneer hij dit structureel uitgeeft aan boodschappen, kan hij op een latere leeftijd voor een vervelende verrassing komen te staan.”

Neem de keuze voor het wel of niet aansluiten bij een pensioenregeling op in de arbeidsvoorwaarden en daarbij behorende middelen. Zo werd de vergoeding bij Bexter als losse post opgenomen op het loonstrookje, in het arbeidscontract en in het personeelshandboek.

Meer weten over het nieuwe pensioenakkoord? Ontdek wat er tot nu toe bekend is.
Esther Riphagen

Vanuit mijn kennis over marketing en personeel help ik je als KVK-adviseur verder. Bijvoorbeeld over het opzetten van een marktstrategie of hoe je een eerste werknemer werft. Volg mij op Instagram (@groeibaak) voor praktische tips over marketing en groei.

InspiratiePage