Personeel

Personeel aannemen of opleiden? Vraag subsidie aan

Heb jij ook behoefte aan extra personeel, maar twijfel je omdat de loonkosten dan stijgen? Bekijk de subsidies en regelingen waarmee je de kosten van personeel aannemen kunt beperken.

Je hebt subsidies voor je bestaande personeel. Bijvoorbeeld voor extra scholing of een goede werkplek. En subsidies voor het aannemen van personeel. Denk aan proefplaatsing of loondispensatie. Uit onderzoek blijkt dat de volgende 5 branches het vaakst subsidie voor een werknemer laten liggen: bouw, transport, uitzendbureaus, maakindustrie en de schoonmaakbranche. Het gaat vooral om de regeling Loonkostenvoordeel (LKV). Die vind je verderop in dit artikel bij subsidies voor het aannemen van personeel.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 september 2021. Het UWV voert de regeling uit.

NL leert door voor om- en bijscholing

Het crisisprogramma NL leert door maakt bij- en omscholing mogelijk. Ben je werkgever en ontvang je geld uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je NOW 3 benutten? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting richting jouw medewerkers door hierover een verklaring af te leggen bij je NOW 3-aanvraag.

Subsidie omscholing naar techniek en ICT

Om personeelstekorten in de techniek en ICT op te lossen is er de nieuwe subsidieregeling 'omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek'. Het aanvraagloket voor werkgevers opent op 1 september 2021.

Omscholen met gratis advies

Je kunt voor je personeel een gratis omscholingsadvies aanvragen. Dit advies bestaat uit 2 onderdelen: een competentie- en interessetest en een omscholings- en loopbaanadvies uitgevoerd door een gekwalificeerde onafhankelijke loopbaanprofessional. De overheid, bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren omscholing met financiële regelingen. De situatie van je personeelslid bepaalt welke korting en subsidie gelden. Maak een berekening.

Personeel aannemen

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte, kun je een kandidaatwerknemer onbetaald twee tot maximaal zes maanden inzetten.

In de video 'Proefplaatsing bleek een verrassend goede oplossing' van UWV zie je de ervaring van een ondernemer.

Loondispensatie

Loondispensatie geldt voor werknemers met een Wajong-uitkering. Voor hen mag je dan minder dan het minimumloon betalen voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Subsidie voor werknemers met laag loon (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten. Je krijgt het LIV als je werknemer op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt en een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon.

De Belastingdienst betaalt het LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch uit. Lees meer over het LIV bij 'Loonkostenvoordeel'in het Handboek Loonheffingen.

Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Neem je een of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kom je in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Check met de regelhulp of die voor jou geldt. Het LKV geldt voor 4 doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Lagere kosten met de WBSO

Besteden jij of jouw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kun je je loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kun je hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Check de overheidsregelingen voor innovatie.

Jobcoaching, opleiding en aanpassing werkplek

Begeleiding door jobcoach

Voor een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer of bij een proefplaatsing biedt deze regeling een jobcoach.

STAP-budget vervangt scholingsaftrek

Je werknemers kunnen tot nu toe scholing aftrekken voor de inkomstenbelasting. Deze scholingsaftrek loopt tot 1 januari 2022. In plaats van de scholingsaftrek komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) per 1 januari 2022. Het STAP-budget is beschikbaar voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus voor je personeel, en voor jezelf.

Subsidie aanpassingen werkplek

Voor zieke of gehandicapte werknemers kun je een vergoeding krijgen om hem of haar in dienst te houden via aanpassingen op de werkplek. Sinds juni 2021 is er voor werkgevers de stimuleringsregeling Experiment generieke werkgeversvoorziening.

Tijdelijk minder werk voor je personeel

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Bij winterse omstandigheden zoals vorst, sneeuw en dooi komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering bij onwerkbaar weer.

WW-uitkering bij werktijdverkorting

Bij tijdelijk minder werk door bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld een internationale boycot, konder werkgevers in aanmerking komen voor een tijdelijke WW-uitkering. De NOW vervangt de werktijdverkorting.

Regelhulp financieel CV

Met de Regelhulp financieel CV kun je als werkgever of werknemer controleren of er bij het aannemen van personeel subsidie of een overheidsregeling geldt.

Wil je meer weten over welke subsidies en regelingen voor jou interessant zijn? Alles over subsidies en regelingen.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage