Personeel

Personeel aannemen? Vraag subsidie aan

Heb jij ook behoefte aan extra personeel, maar twijfel je omdat de loonkosten dan stijgen? Bekijk de subsidies en regelingen waarmee je de kosten van personeel aannemen kunt beperken.

Er bestaan subsidies voor het aannemen van personeel. Denk aan proefplaatsing of loondispensatie. Uit onderzoek blijkt dat de volgende 5 branches het vaakst subsidie voor een werknemer laten liggen: bouw, transport, uitzendbureaus, maakindustrie en de schoonmaakbranche. Het gaat vooral om de regeling Loonkostenvoordeel (LKV). Die vind je verderop in dit artikel bij subsidies voor het aannemen van personeel.

Personeel aannemen

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte, kun je een kandidaat werknemer onbetaald twee tot maximaal zes maanden inzetten.

In de video 'Proefplaatsing bleek een verrassend goede oplossing' van UWV zie je de ervaring van een ondernemer.

Loondispensatie

Loondispensatie geldt voor werknemers met een Wajong-uitkering. Voor hen mag je dan minder dan het minimumloon betalen voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Subsidie voor werknemers met laag loon (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten. Je krijgt het LIV als je werknemer op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt en een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon.

De Belastingdienst betaalt het LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch uit. Lees meer over het LIV bij 'Loonkostenvoordeel'in het Handboek Loonheffingen.

Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Neem je een of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kom je in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Check met de regelhulp of die voor jou geldt. Het LKV geldt voor 4 doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Lagere kosten met de WBSO

Besteden jij of jouw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kun je je loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kun je hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Check de overheidsregelingen voor innovatie.

Jobcoaching en aanpassing werkplek

Begeleiding door jobcoach

Voor een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer of bij een proefplaatsing biedt deze regeling een jobcoach.

Subsidie aanpassingen werkplek

Voor zieke of gehandicapte werknemers kun je een vergoeding krijgen om hem of haar in dienst te houden via aanpassingen op de werkplek. Sinds juni 2021 is er voor werkgevers de stimuleringsregeling Experiment generieke werkgeversvoorziening

Kandidatenverkenner banenafspraak UWV

De kandidatenverkenner banenafspraak is een hulpmiddel voor werkgevers. Het geeft een beeld van de mensen in het doelgroepregister, zoals hun opleidingsniveau. Een werkgever kan in de kandidatenverkenner banenafspraak ook anonieme profielen van kandidaten bekijken.

De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak is gemaakt zodat iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, met ondersteuning bij een gewone werkgever aan het werk kan.

Werkgevers hebben samen afgesproken om tussen 2013 en 2026 te zorgen voor 125.000 extra banen voor mensen met een ziekte of handicap.

Tijdelijk minder werk voor je personeel

WW-uitkering bij werktijdverkorting

Je kunt als werkgever sinds 1 oktober 2021 weer gebruikmaken van de Regeling Werktijdverkorting (wtv). Met de regeling vraag je een uitkering aan voor jouw medewerkers voor niet-gewerkte uren. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk minder werk had door een brand binnen je bedrijf, of door onwerkbaar weer.

Regelhulp financieel CV

Met de Regelhulp financieel CV kun je als werkgever of werknemer controleren of er bij het aannemen van personeel subsidie of een overheidsregeling geldt.

Wil je meer weten over welke subsidies en regelingen voor jou interessant zijn? Alles over subsidies en regelingen.
Yvonne Nikkelen

Als KVK-adviseur richt ik me met veel enthousiasme op (startende) ondernemers en zzp’ers. Mijn interesses liggen bij het aannemen van personeel, start algemeen, fiscale zaken, marktkansen en ondernemersvaardigheden. Ik help je graag verder.

InspiratiePage