Personeel

Personeel om- en bijscholen in 7 stappen

Voor de toekomst van je bedrijf en je werknemers is het belangrijk dat zij hun kennis, vaardigheden en ervaring blijven aanscherpen. Omscholing aanbieden lijkt een flinke klus. Maar met de juiste stappen heb je het zo geregeld.

Door goede om- en bijscholing aan te bieden ben je als werkgever weerbaar bij plotselinge veranderingen en blijft je personeel duurzaam inzetbaar. Soms is omscholing aanbieden ook een verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je gebruik wilt maken van de NOW5-coronaregeling. Hierbij heb je een inspanningsverplichting vanaf 27 november 2021 om werknemers te begeleiden in een 'van-werk-naar-werk'-traject. Zo krijgen zij begeleiding naar nieuw werk.

Help je werknemers dus nadenken waarin ze zich kunnen en willen ontwikkelen. Wat zijn hun ambities en welke doorgroeimogelijkheden zijn er binnen je bedrijf? Dit proces kun je stroomlijnen in 7 stappen.

1: procedure opstellen

Stel allereerst een document op waarin je beschrijft welke om- en bijscholingsmogelijkheden je aan wilt bieden. Maak daarin ook duidelijk aan welke voorwaarden medewerkers moeten voldoen om in aanmerking te komen en welke afspraken gelden gedurende het om- of bijscholingsproces. Zo is er duidelijkheid en kun je hiernaar verwijzen als een medewerker zich niet aan de afspraken houdt. Ook kun je dit document gebruiken om aan te tonen dat het werk op een marktconforme wijze is georganiseerd en dat het voldoet aan wetten en regelgeving.

Heeft je bedrijf een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging? Dan moet je deze betrekken bij het opstellen van het document, omdat stimuleren van bij- of omscholing leidt tot een zogeheten instemmingsplichtig besluit (artikel 27 lid 1 sub f WOR).

2: behoefte bekijken

Onderzoek waar je bedrijf de komende maanden of jaren behoefte aan heeft. Dit vereist een idee van waar je als onderneming naartoe wilt en de mogelijke valkuilen die je onderweg kunt tegenkomen. Houd hierbij rekening met zowel positieve en negatieve ontwikkelingen in je bedrijf of branche. Match dit met de ambities van je medewerkers en besluit wie voor bij- of omscholing in aanmerking komen.

3: doel bespreken

Bespreek samen met je werknemer het doel van zijn om- of bijscholing. Een doel kan bijvoorbeeld zijn dat een medewerker graag werkzaam wil blijven binnen je bedrijf en moet bijscholen voor een hogere functie. Het kan ook zijn dat een medewerker aangeeft zich te willen laten omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst meer behoefte aan is. Als de branche krimpt, kan dit voor beide partijen een mooie oplossing zijn.

Het is hierbij belangrijk dat iemand altijd vanuit eigen motivatie en met een duidelijk doel de omscholing aangaat. Dit zorgt ervoor dat het een duurzame keuze is.

4: budget bepalen

Personeel opleiden kan op de lange termijn veel opleveren, maar vraagt in eerste instantie om een investering van tijd en geld. Stel daarom vast wat een realistisch bedrag is om aan scholing te besteden. Het scheelt dat je de gemaakte studiekosten van je werknemers onbelast vergoed krijgt via een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling van de Belastingdienst.

Is je budget te beperkt, maar verzoekt een medewerker desondanks nadrukkelijk om om- of bijscholing? Bespreek dan de optie om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding bij vertrek naar een nieuwe werkgever. Dit zijn kosten die je soms maakt om je medewerker te helpen bij zijn zoektocht naar een andere werkgever. Een om- of bijscholing kan hier deel van uitmaken.

Tot slot is er nog een optie voor kosteloze scholing. Hiervoor meldt je medewerker zich aan bij een opleider die deelneemt aan de regeling NL leert door. De opleider handelt vervolgens de administratie en kosten af.

5: opleiding kiezen

Intern opleiden

Niet alleen externe partijen verzorgen cursussen. Medewerkers kunnen ook van hun collega’s leren. Onderzoek de mogelijkheden hiervoor binnen je bedrijf. Wellicht gaat een senior medewerker over een jaar met pensioen en kan hij een andere medewerker trainen om zijn rol over te nemen wanneer het zover is. Ook kunnen medewerkers trainingen aan elkaar geven over hun eigen expertise. Dit laatste helpt ze ook bij het verkennen van hun interesses en ontwikkelingsdoelen.

Extern opleiden

Soms past een externe opleiding beter bij de doelen van je medewerker. Je bepaalt dan samen welke training, opleiding of cursus hij volgt en onder welke voorwaarden. Het is goed om op een rijtje te zetten wat dit betekent. Denk aan wat het prijskaartje is en hoelang het gaat duren. En bepaal hoeveel uren de medewerker tijdens werktijd aan de omscholing mag besteden.

Als je geen bezetting kan missen, is een flexibele leerroute via een hbo- of mbo-instelling een optie. Met deze leerroute kunnen werknemers bij een mbo- of hbo-instelling hun diploma halen door competenties in de praktijk te ontwikkelen en aan te tonen. Zo voldoe jij als werkgever aan de inspanningsverplichting zonder dat je je werknemer hoeft te missen op de werkvloer.

Worden jij en je medewerker het niet eens over de te kiezen opleiding, dan kan het STAP-budget wellicht uitkomst bieden. Werknemers kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie) van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Hiermee houden ze zelf de regie over hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

6: administratie bijhouden

Houd per werknemer een administratie bij van alle kosten en scholingsmogelijkheden die je biedt en eventueel betaalt. Leg individuele afspraken en ontwikkelingsdoelen daarnaast goed vast, bijvoorbeeld in een persoonlijk opleidingsplan. Door tussentijdse evaluatiegesprekken te voeren over de bijscholing, of dit mee te nemen tijdens functioneringsgesprekken, blijf je op de hoogte van de voortgang en kun je tussentijds bijsturen indien nodig.

7: evalueren

Evalueer tot slot het opleidingstraject zodra dit ten einde komt. Check of de gemaakte afspraken zijn nagekomen, of in de beoogde behoeften is voorzien en of alles duidelijk is voor beide partijen.

Is het opleidingstraject succesvol verlopen? Maak hier een notitie van en kom eventuele afspraken na die gemaakt zijn om dit succes te belonen.

Ga je personeel bijscholen? Je kunt subsidie aanvragen.

Yvonne Nikkelen

Als KVK-adviseur richt ik me met veel enthousiasme op (startende) ondernemers en zzp’ers. Mijn interesses liggen bij het aannemen van personeel, start algemeen, fiscale zaken, marktkansen en ondernemersvaardigheden. Ik help je graag verder.

InspiratiePage
Marketing en personeel