Personeel

Signaleer stress bij je personeel en voorkom verzuim

Werknemers met een burn-out, daar zit je niet op te wachten. Bovendien kost ziekteverzuim geld. Een ziek personeelslid kost een werkgever gemiddeld 250 tot 400 euro per dag. Thuiswerken vergroot de kans op verzuim door stressklachten en burn-out. Zo houd jij je medewerkers aan het werk.

Je zorgt ervoor dat je personeel er thuis goed bij zit. Bureaustoel, headset, voetensteun, extra scherm. Ergonomisch is de boel prima op orde. Maar geldt dit ook voor het mentale welzijn van je werknemers nu we na de coronacrisis thuis blijven werken? Martine Vecht, professional organizer en specialist burn-outpreventie, legt uit hoe je stressklachten bij medewerkers signaleert en langdurige uitval zoveel mogelijk voorkomt. “Alert zijn”, is haar advies.

Stressklachten bij thuiswerken

Vecht vindt het heel aannemelijk dat mensen meer stress ervaren door corona en het veel thuiswerken. “Maar om nu al van burn-out te spreken is nog wat vroeg. Ik zie dat corona juist veel mensen goed heeft gedaan, ze gedijen bij rust, structuur en minder prikkels. Houd wel de vinger aan de pols bij je medewerkers, zodat je er op tijd bij bent als een burn-out toch dreigt.”

Tegenstrijdige berichten

Onderzoek van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) wijst erop dat thuiswerken veel mensen goed af gaat. 55 tot 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken. Dit aandeel was tussen maart en juli 2020 stabiel, volgens dit KiM-rapport van augustus 2020. Ongeveer 40 tot 60% van de thuiswerkers verwacht in de toekomst vaker thuis te blijven werken.

Maar je hoort ook andere geluiden. Het AD schrijft: Thuiswerken trekt een ware wissel op werkenden. Het aantal mensen dat uitvalt door een burn-out of andere psychische klachten groeit flink. “Je moet als werkgever alert zijn”, zegt Vecht stellig. “Mensen zijn over het algemeen goed in staat met kortdurende stress om te gaan, maar chronische stress put je energiereserves uit. Grijp je op tijd in, binnen 3 maanden, dan is de kans op een vlot herstel van je medewerker groot. Bestaan de klachten langer dan 6 maanden en is iemand niet meer in staat te werken? Dan spreek je van burn-out. De hersteltijd is dan gemiddeld 242 dagen.”

Hoge werkdruk

De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt bij thuiswerken. “Mensen gaan langer door, slaan pauzes over. In sommige branches is het nu erg druk. Zit je bijvoorbeeld in de zorg, pakketbezorging, fietsenverkoop of maaltijdbezorging? Dan moeten je medewerkers hard werken. Hoge werkdruk zorgt op lange termijn voor problemen. Uitval door stressklachten of burn-out ligt op de loer.”

Martine Vecht

Verzuimsignaal herkennen

Met een langdurig zieke werknemer heb je een groot probleem. Je moet (gedeeltelijk) loon doorbetalen en maakt kosten voor vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie. Dit wil je voorkomen, maar hoe weet je of er in je bedrijf mensen met stressklachten rondlopen? Wees alert op de volgende signalen:

 • Lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld rugpijn, vermoeidheid en ontstekingsreacties.
 • Gedragsverandering. Zoals zich terugtrekken, een kort lontje, slaapproblemen en prikkelbaarheid.
 • Cognitieve problemen. Denk aan vergeetachtigheid, problemen met concentreren, moeite bij het scheiden van hoofd- en bijzaken en besluitenloosheid.
 • Negatieve gevoelens en gedachten, cynisme.

Frequent kort verzuim is volgens Vecht ook zorgelijk. “Als een werknemer zich vaker achter elkaar kortdurend ziekmeldt moeten bij jou alarmbellen afgaan.”

Angst voor melden

Een prettige werkcultuur en een goede relatie met je werknemers heb je nodig. Zeker nu er meer fysieke afstand is. Blijf bij thuiswerken met elkaar in contact. Bel je werknemer regelmatig. Een open en empathische houding helpt je om een probleem op tafel te krijgen. Stel gerichte vragen als:

 • Hoe zit je erbij?
 • Maak je lange dagen?
 • Waar maak je je zorgen over?
 • Hoe is je privésituatie?
 • Wat heb je nodig?

“Realiseer je dat jouw werknemer misschien niet durft te vertellen dat het niet goed gaat. Het voelt als zwak. Ook de angst voor verlies van inkomen hangt soms als een donkere wolk boven een medewerkers hoofd, juist in deze periode.”

Verplichtingen werkgever bij thuiswerken

Laat in je personeelsbeleid zien dat je oog hebt voor werkdruk en mogelijke mentale problemen bij thuiswerken. En maak duidelijk hoe je een medewerker die in de knel zit ruggensteun biedt.

Daarnaast heb je een zorgplicht die niet stopt bij de deur van jouw pand:

 • Je moet arbobeleid hebben dat bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van je werknemers. In een thuiswerkregeling leg je de spelregels voor thuiswerken vast.
 • Je bent verplicht om psychosociale belasting bij je werknemers zo veel mogelijk te voorkomen.
 • Je maakt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit onderzoek beschrijf je de arbeidsrisico’s voor je personeel en je bedrijf. In je plan van aanpak staan de maatregelen die je neemt waardoor je werknemers gezond en veilig kunnen werken.

Verzuimbeleid

Naast bovenstaande verplichtingen zorg je dat je verzuimbeleid op orde is. Hierin staat hoe je bedrijf omgaat met verzuim. Zoals een verzuimprotocol met de stappen die je volgt bij ziekmelding en een opsomming van rechten en plichten van werknemer en werkgever.

Verzuimexpert inschakelen

Tijdig ingrijpen voorkomt langdurige uitval. Je medewerker een burn-outpreventietraject aanbieden kan erger voorkomen. Zo’n traject is geschikt voor mensen met aanhoudende stressklachten. Patronen en omstandigheden die de klachten veroorzaken komen zo boven water. De focus ligt op praktische verbeterpunten en het hervinden van de eigen regie van je werknemer.

Voor een burn-outpreventietraject betaal je tussen de 2.000 en 5.000 euro, afhankelijk van de ernst van de klachten. Dit lijkt veel, maar een werknemer kost je gemiddeld 65.000 euro per jaar. Geld wat je ook betaalt als je medewerker thuiszit.

Vecht pleit voor een doortastende aanpak. “Een werknemer wil het vaak zelf oplossen, wijst hulp af. Wees vasthoudend, dring professionele ondersteuning niet op maar laat het hem of haar wel uitproberen. In zo’n traject komt iemand vaak tot bruikbare inzichten over werkaanpak, energieverbruik en de balans tussen werk en privé.”

Goed werkgeverschap, 3 tips

1. Benadruk gezonde werkgewoontes

Stimuleer voldoende beweging. Geef je mensen bijvoorbeeld 15 minuten extra tijd voor een wandeling tussen een lang overleg door. Verbind er een opdracht aan: maak een foto onderweg van iets positiefs of bijzonders en deel deze bij terugkomst.

2. Laat zien waar je voor staat

Onderstreep het recht op pauze. Online afspraken staan soms rug aan rug geboekt. Pauze schiet er gemakkelijk bij in. Communiceer naar iedereen dat tussen 12.00 en 13.00 uur geen overleg gepland wordt.

3. Lach op het gezicht

Door persoonlijke aandacht, zoals een compliment of online borrel, maak je een werkdag wat luchtiger. Stuur eens een cadeaubon naar je medewerker. Bijvoorbeeld voor een afhaalmaaltijd bij een restaurant in de buurt of een online workshop smartphone fotografie.

Wil je graag nog meer weten over de ins en outs van online ondernemen? Kijk dan in de Toolkit Online Ondernemen.
Gerdine Annaars

Als KVK-adviseur informeer ik ondernemers over start, overname en financiering. Ik richt me voornamelijk op ondernemende jongeren, studenten en ondernemers in de horeca en detailhandel. Ik help ze op weg met praktische info en slimme tips.

InspiratiePage