Personeel

Veilig terug naar kantoor: dit moet je regelen

Dat het thuiswerkadvies vervalt, betekent niet dat werknemers direct weer met een gerust hart naar kantoor gaan. Door bepaalde richtlijnen nog even vast te houden, laat je personeel met een veilig gevoel terugkeren.

Geleidelijk aan gaan we weer vaker werken op kantoor. We ruilen de digitale vergaderzaal in voor een fysieke versie en dat is best even wennen. Ondanks dat het thuiswerkadvies vervalt, zal niet iedereen zich direct veilig voelen bij de knusse kantoordynamiek van voorheen. Door nog wat langer vast te houden aan bepaalde maatregelen, kunnen ook deze werknemers met een goed gevoel naar kantoor komen.

Werktijden spreiden

Zorg ervoor dat er niet teveel mensen tegelijk op de werkvloer zijn door de werktijden te spreiden. De 1,5 meterregel komt dan wel te vervallen, maar werkgevers moeten nog altijd een veilige werkomgeving faciliteren.

Veilig reizen

De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij naar het werk komt. Als een personeelslid grote bezwaren heeft tegen reizen in het openbaar vervoer, is het vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap raadzaam om met hem in gesprek te gaan over alternatieven.

Daarnaast wordt reizigers gevraagd de spits en drukke treinen te mijden. Geef je werknemers dus ook de mogelijkheid om op andere tijden te reizen. Verplaats vergaderingen eventueel naar een rustiger tijdstip.

Zieke werknemers

Is bij een van je medewerkers officieel corona vastgesteld? Neem dan direct maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Is de partner of huisgenoot van je werknemer ziek? Dan moet hij thuisblijven en mag hij thuiswerken.

Zelf preventief proberen te ontdekken of werknemers ziek zijn, bijvoorbeeld door het meten van de temperatuur, is niet toegestaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verbiedt dit. Alleen de arbodienst en bedrijfsarts mogen medische gegevens verwerken. Als je werknemer zich ziekmeldt, mag je ook niet naar de reden vragen. Je werknemer beslist zelf of hij vertelt wat de ziekteverschijnselen zijn. Je mag klanten en personeel wel toegang tot de werkplek weigeren als zij de gezondheid van anderen in gevaar kunnen brengen.

Werkplek inrichten

Eenvoudige maatregelen kunnen een werkplek al veiliger maken. Plexiglas tussen bureaus, vaker ventileren en duidelijke looproutes zijn enkele voorbeelden. Lees voor meer informatie het werknemers- en werkgeversadvies (deel 3: op de werkplek), gebruik de Checklist Werken in de nieuwe werkelijkheid, en luister ook eens naar de podcast van Steunpunt RI&E over coronaregelingen.

Mondkapjes dragen

Sinds 26 juni 2021 is een mondkapje alleen nog verplicht op specifieke plekken, zoals in het openbaar vervoer. Werk je op een plek waar het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden tot andere mensen, dan zijn aanvullende maatregelen nodig.

Zorgplicht

Je moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor je werknemers, ook als ze thuiswerken. Dit is de ‘zorgplicht’. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie voorkom je arbeidsongevallen en de daaruit voortkomende schadeclaims. Op ArboNed vind je alle informatie over een gezonde thuiswerkplek.

Weten welke coronavragen er leven bij mede-ondernemers? Lees dan de antwoorden op de pagina met veelgestelde vragen.

Yvonne Nikkelen

Als KVK-adviseur richt ik me met veel enthousiasme op (startende) ondernemers en zzp’ers. Mijn interesses liggen bij het aannemen van personeel, start algemeen, fiscale zaken, marktkansen en ondernemersvaardigheden. Ik help je graag verder.

InspiratiePage