Personeel

Verminder stress bij je personeel en voorkom verzuim

Werknemers met een burn-out, daar zit je niet op te wachten. Een ziek personeelslid dat door psychische klachten langdurig thuis zit, kost een werkgever gemiddeld 250 tot 400 euro per dag. Thuiswerken vergroot de kans op verzuim door stressklachten en burn-out. 5 tips om dit te voorkomen.

In 2020 meldde verzekeraar a.s.r. een toename van het aantal klanten waarbij personeel door stress en andere psychische klachten uitviel. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versneld, vertelt Martine Vecht, professional organizer en specialist burn-outpreventie. De psychische problemen van werknemers en ondernemers verdienen meer aandacht volgens haar. Zo kun je signalen vroegtijdig herkennen en een burn-out voorkomen. “Alert zijn”, is haar advies.

Langdurig ziekteverzuim

Met een langdurig zieke werknemer heb je een groot probleem. Je moet (gedeeltelijk) loon doorbetalen en ook de vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie kosten geld. Gaat het om psychische klachten, dan loopt het aantal verzuimdagen snel op. Een verzuimverzekering kan uitkomst bieden, maar liever voorkom je uitval zoveel mogelijk. Een zieke werknemer ben je namelijk gemiddeld 237 dagen kwijt, stelt ArboNeD. Bij een burn-out loopt dit op tot 293 dagen. En van het totale aantal verzuimdagen komt 30 procent door psychische klachten. Door stress bij je werknemers te verminderen, zorg je dus voor lagere verzuimkosten. Vecht geeft daarvoor de volgende 5 tips:

1. Dek je zorgplicht

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Niet alleen op kantoor, maar ook als je werknemers thuis werken. Zorg ervoor dat:

 • je arbobeleid bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van je werknemers. In een thuiswerkregeling leg je de spelregels voor thuiswerken vast;
 • er een zo laag mogelijke psychosociale belasting is bij je werknemers;
 • je een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebt met daarin de arbeidsrisico’s voor je personeel en je bedrijf en de maatregelen die je neemt om je werknemers gezond en veilig te laten werken.

2. Wees betrokken

Realiseer je dat het lastig kan zijn voor je werknemer om te vertellen dat het niet goed gaat. “De angst voor verlies van inkomen hangt soms als een donkere wolk boven het hoofd van een medewerker, vertelt Vecht.

Laat in je personeelsbeleid zien dat je oog hebt voor werkdruk en mogelijke mentale problemen bij thuiswerken. En maak duidelijk dat je een medewerker die in de knel zit ruggensteun biedt.

Blijf bij thuiswerken met elkaar in contact en bel je werknemer regelmatig. Stel gerichte vragen als:
 • Hoe voel je je?
 • Maak je lange werkdagen?
 • Waar maak je je zorgen over?
 • Hoe is je privésituatie?
 • Wat heb je van mij nodig?

3. Controleer de werkdruk

Hoge werkdruk zorgt op lange termijn voor problemen. “De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt bij thuiswerken. Mensen gaan langer door, slaan pauzes over. Uitval door stressklachten of burn-out ligt op de loer.” Vraag aan je werknemer of hij deadlines haalt binnen de beoogde werkuren en hoe hij ermee omgaat als dit niet lukt. Controleer de gemaakte uren en ga het gesprek aan wanneer je ziet dat iemand structureel te veel uur werkt.


Martine Vecht


4. Herken burn-outsignalen

Je wilt ziekteverzuim voorkomen, maar hoe weet je of er in je bedrijf mensen met stressklachten rondlopen? Wees alert op de volgende signalen:

 • Lichamelijke klachten, zoals rugpijn, vermoeidheid en ontstekingsreacties.
 • Gedragsverandering, zoals zich terugtrekken, een kort lontje hebben, slaapproblemen en prikkelbaarheid.
 • Cognitieve problemen, zoals vergeetachtigheid, problemen met concentreren, moeite bij het scheiden van hoofd- en bijzaken en besluiteloosheid.
 • Negatieve gevoelens en gedachten, of cynisme.
 • Frequent kort verzuim. “Als een werknemer zich vaker achter elkaar kortdurend ziekmeldt, moeten bij jou alarmbellen afgaan”, legt Vecht uit.

5. Grijp op tijd in

Tijdig ingrijpen voorkomt langdurige uitval. “Je moet als werkgever alert zijn”, zegt Vecht stellig. “Mensen zijn over het algemeen goed in staat om met kortdurende stress om te gaan, maar chronische stress put je energiereserves uit. Grijp je binnen 3 maanden in, dan is de kans op een vlot herstel van je medewerker groot. Bestaan de klachten langer dan 6 maanden en is iemand niet meer in staat te werken? Dan spreek je van burn-out. De hersteltijd is dan gemiddeld 242 dagen.”

Verzuimexpert

Hebben bovenstaande tips geen effect? Om terugval of langer verzuim te voorkomen, kun je je medewerker een burn-outpreventietraject aanbieden. “Een werknemer wil het vaak zelf oplossen, en wijst hulp af. Dring professionele ondersteuning niet op, maar wees wel vasthoudend. In zo’n traject komt iemand vaak tot bruikbare inzichten over werkaanpak, energieverbruik en de balans tussen werk en privé.”

Een burn-outpreventietraject is geschikt voor mensen met aanhoudende stressklachten. In het traject komen oorzaken van de klachten boven water. Daarna ligt de focus op praktische verbeterpunten en het hervinden van de eigen regie van de werknemer. Een traject kost gemiddeld tussen de 2.000 en 5.000 euro, afhankelijk van de ernst van de klachten. Dit lijkt veel, maar een werknemer kost je in totaal gemiddeld 65.000 euro per jaar. Geld dat je ook betaalt als je medewerker thuiszit.

Wil je meer weten over ziekteverzuim verlagen? Ontdek hoe je duurzame inzetbaarheid toepast.
Esther Riphagen

Vanuit mijn kennis over marketing en personeel help ik je als KVK-adviseur verder. Bijvoorbeeld over het opzetten van een marktstrategie of hoe je een eerste werknemer werft. Volg mij op Instagram (@groeibaak) voor praktische tips over marketing en groei.

InspiratiePage
Marketing en personeel