Aanpassingen in de btw

Het lage btw-tarief gaat per 2019 van 6% naar 9%. Maar er zijn meer aanpassingen in de btw op komst. Een kort overzicht.

Het kabinet wil per 1 januari 2019 het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Lever je goederen of diensten die onder het lage btw-tarief vallen? Tref nu al je voorbereidingen en kondig in je offertes al het nieuwe btw-tarief aan.

Vervanging voor de kleineondernemersregeling

Op 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) gemoderniseerd. In de nieuwe regeling vraag je dan een vrijstelling van omzetbelasting aan als je minder dan € 20.000 omzet realiseert.

Aanpassing sportvrijstelling

De Nederlandse sportvrijstelling wordt op 1 januari 2019 in overeenstemming gebracht met de Europese regels. Naast het aanbieden van sportmogelijkheden aan leden wordt ook de sportmogelijkheid voor niet-leden vrijgesteld van btw. De aanpassing heeft ook invloed op de btw-behandeling van de exploitatie van sportaccommodaties. Behalve het aanbieden van de sportmogelijkheid worden ook de diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport vrijgesteld. Een sportaccommodatie valt hier onder.
In veel gevallen is het straks niet meer mogelijk om een sportaccommodatie btw-belast te exploiteren. In de huidige situatie maken organisaties vaak gebruik van een speciaal voor de btw ontworpen structuur. Zo kan de btw onder voorwaarden worden afgetrokken. En kunnen sportaccommodaties door gemeenten en sportverenigingen tegen een lagere kostprijs worden gerealiseerd.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport introduceert per 1 januari 2019 de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Deze regeling bevat een subsidie voor sportverenigingen en een specifieke uitkering voor gemeenten.
Het bedrag voor de subsidieregeling komt uit de voorgestelde wijziging van de wet. Met de subsidieregeling hoopt het kabinet op meer maatwerk voor de realisering van hoogwaardige sportaccommodaties.

Nieuwe btw-richtlijn digitale diensten

Voor ondernemers die binnen de EU digitale diensten aan consumenten aanbieden, komt er een vereenvoudiging in de btw-regels. De EU wil met de richtlijn elektronische handel met name kleinere ondernemers tegemoetkomen. Denk aan een Nederlandse ondernemer die digitaal aan een consument in Spanje een softwareprogramma levert. Je komt voor de nieuwe regeling in aanmerking als je grensoverschrijdende jaaromzet uit digitale handel aan consumenten binnen de EU lager is dan € 10.000. De bestaande regeling is ingewikkeld en brengt veel administratie met zich mee. De nieuwe regeling biedt meer gemak. Zo kan je de afdracht van de verschuldigde btw eenvoudiger regelen, via de Nederlandse Belastingdienst. Naar verwachting gaat de nieuwe regeling in op 1 januari 2019. Bespreek met je boekhouder of accountant wat deze regeling voor jou betekent.

Handige links

Verhoging lage btw-tarief

Modernisering kleineondernemersregeling

Prinsjesdag 2018

De belangrijkste plannen voor jou als zzp'er, mkb'er of starter op een rij.

Heeft deze informatie je geholpen?