Gevolgen van Prinsjesdag voor je personeel

Voor werkgevers moet een vast dienstverband aantrekkelijker worden, de regeling van de transitievergoeding wordt versoepeld en toekomstige ouders krijgen meer verlof bij adoptie en bevalling. Dat zijn enkele van de plannen voor 2019 die de regering op Prinsjesdag presenteerde rondom personeel. Ontdek welke veranderingen er nog meer komen.

Scherpe randjes af van transitievergoeding

Als werkgever moet je een transitievergoeding betalen bij ontslag van een werknemer die minimaal 2 jaar bij je in dienst is geweest. Een compensatieregeling voor de transitievergoeding bestaat al als het gaat om het ontslag van een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is. Voor kleine bedrijven komt er nu ook een compensatieregeling voor de transitievergoeding als het ontslag een gevolg is van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte.

Vaste dienst aantrekkelijker

Het moet aantrekkelijk worden om mensen in vaste dienst te nemen. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) staan de volgende maatregelen:

 • verruiming van de proeftijd;
 • de mogelijkheid van ontbinding bij cumulatie: een opeenstapeling van omstandigheden, die afzonderlijk onvoldoende basis zijn voor ontslag. Momenteel kan ontbinding van een arbeidsovereenkomst alleen bij een enkelvoudige, doorslaggevende ontslaggrond. Zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding;
 • gelijktrekken van de opbouw van de transitievergoeding voor vaste en flexibele contracten;
 • lagere WW-premie bij vaste contracten, dan bij flexibele contracten;
 • meer ruimte bij flexibele contracten voor afwijken van de ketenbepaling voor terugkerend tijdelijk werk. Maximaal 9 maanden in een jaar.
 • overgang van opeenvolgende tijdelijke contracten naar dienstverband voor onbepaalde tijd, is verlengd van 2 naar 3 jaar.

Meer verlof bij adoptie en bevalling

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet Arbeid en Zorg. Het pleeg- en adoptieverlof verschuift van 2 naar 6 weken. Tijdens onbetaald verlof, dat voor beide ouders geldt, krijgen zij een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon. Is het de partner van je medewerker die bevalt? Dan heeft de medewerker recht op één week geboorteverlof na de bevalling.

Mensen met een arbeidsbeperking makkelijker in dienst

Het kabinet werkt de volgende plannen uit:

 • werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;
 • een extra impuls voor matching tussen werkgevers en werknemers;
 • regels rond banenafspraak en quotum vereenvoudigen;
 • Wajongregels logischer organiseren en het stimuleren van mensen met een Wajong-uitkering die meer gaan werken of studeren;
 • extra impuls voor beschut werk.

Werknemers van buiten Nederland

Immigranten sneller aan het werk

De aanpak voor inburgering verandert. Immigranten met een persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie (PIP) kunnen straks sneller aan het werk.

Kortere procedures voor buitenlandse kenniswerkers

Door kortere, makkelijkere toelatingsprocedures en een betere digitale service kunnen kennismigranten makkelijker aan de slag bij start-ups.

30% regeling van 8 naar 5 jaar

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het terugbrengen van 8 naar 5 jaar geldt geldt voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

MKB Actieplan met aanpak personeelstekort

In het plan staan de volgende acties om het personeelstekort aan te pakken.

 • Versterken samenwerking mkb met mbo en hbo via Verzilver je talent. Studenten en mkb-ondernemers werken samen aan innovatieve oplossingen;
 • MKB Idee: uitdaging voor (technische) mkb-ondernemers om te komen met oplossingen voor meer investeringen in scholing en ontwikkeling;
 • Katapult. Een netwerk van onderwijs en bedrijven voor kennisontwikkeling. Om onderwijs en innovatie te verbinden en zo de beste en modernste vakmensen op te leiden;
 • Praktijktest traineeprogramma. Hierin maakt jong talent kennis met het mkb. Deelnemende bedrijven maken kennis met de nieuwste innovatie en technologische ontwikkelingen;
 • Stimulering van scholing en het versterken van de leercultuur via het initiatief van ambachtelijke sectoren en bedrijven.

Meer informatie over personeel

Personeel werven: 20 manieren

Subsidies personeel

Samen personeel werven en uitwisselen

Flexibele arbeid als oplossing voor personeelstekort

Meer over Prinsjesdag 2018

De belangrijkste plannen voor jou als zzp'er, mkb'er of starter op een rij.

Heeft deze informatie je geholpen?