Versterken van duurzame, innovatieve en internationale economie

Het gaat goed met de Nederlandse economie. De groei zet voor het vierde jaar op rij door en de werkloosheid staat op het laagste niveau sinds 2001. Maar Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen zoals de Brexit, toenemende wereldwijde handelsbelemmeringen, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende cybercrime. In 2019 richt het kabinet zich daarom op het versterken van onze duurzame, innovatieve en internationale economie.

Het mkb is het fundament van de Nederlandse economie. Met het MKB-actieplan helpt het kabinet mkb’ers - inclusief zzp’ers - in te spelen op veranderingen. Grote uitdagingen voor het mkb zijn: voldoende geschikt personeel, toenemende digitalisering en beschikbaarheid van financiering.

Digitale veiligheid

Om klaar te zijn voor de toekomst is digitale veiligheid voor ondernemers van groot belang. Het kabinet stelt daarom extra geld beschikbaar. Voor hulp bij het verbeteren van cyberweerbaarheid, het bevorderen van veilige hard- en softwareproducten (waaronder Internet of Things apparaten) en het stimuleren van cybersecurity-onderzoek.

Maatschappelijke uitdagingen

De innovatie- en topsectorenaanpak richt zich op maatschappelijke uitdagingen. Zoals voldoende duurzaam geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg. De rol van technologieën zoals kunstmatige intelligentie staat hierin centraal. Innovatieve mkb’ers en startups spelen hierbij een belangrijke rol. Het kabinet investeert in toegepast onderzoek, publiek-private samenwerking en de innovatiekracht van het mkb.

Meer weten?

Prinsjesdag 2018

De belangrijkste plannen voor jou als zzp'er, mkb'er of starter op een rij.

Heeft deze informatie je geholpen?