Stoppen

Gecontroleerd stoppen

De coronacrisis treft veel bedrijven in hun bestaan. Het kan goed zijn dat jouw onderneming extra last heeft van de (financiële) gevolgen van COVID-19. In jouw branche staan de winstmarges door hevige concurrentie misschien al onder druk. En bouw je te weinig reserves op om je bedrijf overeind te houden. Blijven de vooruitzichten somber, stapelen de schulden zich op en blijft een financieel herstel uit? Dan komt de beslissing om te stoppen heel dichtbij.

Elk jaar stoppen ongeveer 120.000 ondernemers met hun bedrijf (bron: KVK Bedrijvendyamiek). Stoppen is een ingrijpende beslissing. Bespreek je (geld)zorgen in een vertrouwde kring. Denk samen na over een andere toekomst. Een stappenplan helpt je om gecontroleerd te stoppen met je bedrijf.

Voorbeeld

Neem het fictieve voorbeeld van een touringcarbedrijf. Douwe Boonstra is 55 jaar en is eigenaar van een klein touringcarbedrijf met 2 Royal Class bussen. Hij rijdt al jaren gezelschappen naar bestemmingen van geboekte dag- en weekendtrips, personeelsuitjes of (kerst)markten over de grens. Zijn tweelingbroer Bob Boonstra is bij hem in dienst. Hij bestuurt ook een touringcar.

Door de coronamaatregelen staan de 2 eigen bussen van Boonstra nu buiten dienst op zijn privéterrein in een loods. Bovendien zijn de tweedehands gekochte touringcars economisch bijna afgeschreven en na de zomer aan vervanging toe. De rekeningen voor het groot onderhoud aan de bussen staan nog open. Daarnaast loopt Boonstra achter met zijn hypotheek. Gelukkig krijgt hij van de bank een half jaar uitstel. Hij is stipt met de afspraken van zijn klanten, iets wat hem minder lukt bij zijn boekhouder. Die brak een half jaar geleden jaar met Boonstra, omdat zijn facturen niet meer werden betaald.

Verder is er nog een handvol kleinere schuldeisers die zich minder geduldig opstellen. Wende Kievit is de vrouw van Boonstra. Het valt haar op dat thuis de telefoon steeds vaker rinkelt: het zijn ondernemers die geld van haar man tegoed hebben. Zij bespreekt dit met hem. Na een goed gesprek besluit Boonstra orde op zaken te stellen en met zijn bedrijf te stoppen, omdat het niet meer levensvatbaar is.

Is deze casus voor jou herkenbaar? Doorloop dan zoals Boonstra de volgende stappen om je bedrijf gecontroleerd te stoppen.

1. Maak je administratie op orde

Stoppen met zijn bedrijf? Dan krijgt Boonstra te maken met verschillende instanties. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, KVK, de gemeente en het UWV. Voor een goede afwikkeling bij deze organisaties heeft Boonstra een nauwkeurige administratie nodig. Hij heeft de plicht een deugdelijke administratie te voeren, naar aard en omvang van zijn bedrijf. Het verwaarlozen van zijn administratie kan hem later duur komen te staan. Bij een eventueel faillissement of een schuldsaneringstraject houdt de rechter daar rekening mee. Voor het op orde brengen van zijn administratie zoekt Boonstra hulp. Hij maakt een afspraak met een hulpinstantie en zet zelf alvast zijn geschatte exploitatiecijfers op een rij. Samen met de adviseur rekent hij alles nog eens door.

Originele exploitatieprognose 2020

Originele exploitatieprognose 2020

Aangepaste exploitatieprognose 2020 (met coronamaatregelen)

Aangepaste exploitatieprognose 2020

2. Aan de slag met hulp

Samen met de adviseur maakt Boonstra ook een liquiditeitsbegroting. Zo ziet hij de ernst van zijn situatie in cijfers. Hij heeft regelingen gebruikt uit het corona-maatregelenpakket. Hij had recht op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) van eenmalig 4.000 euro en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) van maximaal 3 x 1.500 euro. En voor zijn tweelingbroer heeft Boonstra de NOW-regeling aangevraagd. De uitbetalingen kwamen eind mei terwijl de inkomsten al vanaf 17 maart waren stilgevallen.

Kievit is parttime leerkracht op een basisschool en verdient een eigen inkomen. Voor het tweede noodpakket telde het inkomen van Kievit (TOZO, inkomenstoets) wel mee.

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting

3. Regel je schulden

Er is wat spaargeld uit de erfenis van een overleden vrijgezelle oom van Kievit. Het echtpaar Boonstra en Kievit is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Sowieso heeft Boonstra zelf geen financiële middelen voor de voortgang van zijn bedrijf. Nieuwe touringcars zijn duur en zijn leeftijd speelt ook een rol bij financiering. Een leasecontract voor 2 nieuwe bussen is niet haalbaar. De maandelijkse termijnen van de hybride touringcars met zuinige en schonere motoren zijn voor hem te hoog.

Boonstra pakt door. Hij telt zijn totale bedrijfsschuld op en wil die saneren met een schuldhulpverlener van de gemeente. Voor zijn gevoel gaat hem dat lukken. Voorlopig valt Boonstra terug op het parttime inkomen van zijn vrouw en haar verkregen erfdeel.

Stel dat Boonstra een onoplosbare schuldenlast heeft opgebouwd, dan volgt een wettelijk traject Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of een faillissement.

Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe mogelijkheid om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kun je een faillissement voorkomen.

Tip: meld je aan voor een eenmalige nieuwsbrief met alle informatie over de WHOA.

4. Ga op zoek naar regelingen

Omdat Boonstra zijn bedrijf moet beëindigen, kan hij voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het parttime inkomen van Kievit is netto 1.280 euro per maand en dus onder het bestaansminimum. Met een aanvullende periodieke uitkering vult de gemeente het inkomen aan tot bijstandsniveau tijdens de beëindigingsduur van zijn bedrijf. Boonstra is 55 jaar en kan ook een beroep doen op de IOAZ-regeling, een recht op aanvulling tot het bijstandsniveau na bedrijfsbeëindiging. Voor beide regelingen geldt dat hij een aanvraag moet doen voordat hij met zijn bedrijf stopt.

5. Start de afronding

Boonstra ervaart dat bij het stoppen van zijn bedrijf veel komt kijken. Zo bracht hij zijn administratie op peil en trof een afbetalingsregeling met zijn schuldeisers. Tussendoor komen veel spanningen op hem af. Vooral omdat hij zijn tweelingbroer moet ontslaan. Nu gaat hij zijn klanten informeren en zegt ook zijn bedrijfsverzekeringen, vergunningen, telefoonnummers en abonnementen op en beëindigt lopende contracten. De afgeschreven bussen staan klaar voor transport naar Afrika. Een opkoper bood voor de voertuigen nog een aannemelijk bedrag. Boonstra checkt hoe hij zijn zaken juist af gaat ronden. Na oriëntatie op een nieuwe koers zet hij vervolgstappen.

Boonstra schrijft zich in als werkzoekende bij het UWV en schrijft zich in voor een training online solliciteren. Hij verwacht dat na versoepeling van de coronamaatregelen, de touringcarbranche staat te springen om ervaren chauffeurs.

4 zwaar weer routes

Dit stappenplan is onderdeel van Zwaar weer route 4: Stoppen met je bedrijf. In totaal staan 4 Zwaar weer routekaarten voor je klaar. Welke van de andere routekaarten heeft ook je interesse?

  • Routekaart 1: Met hulp de crisis door: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met (financiële) hulp de crisis overbruggen.
  • Routekaart 2: Kies een ander businessmodel: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met aanpassing van het verdienmodel en financiële hulp door.
  • Routekaart 3: Kiezen voor doorgaan of stoppen: het is onzeker of je bedrijf levensvatbaar is. Je krijgt lastig financiering, maar met coronaregelingen zou je bedrijf kunnen overleven.
Wil je met iemand sparren over de financiële situatie van je bedrijf? Bel de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.
Paul van Eijck

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ken ik het financieringslandschap voor ondernemers. Ik volg trends en de mogelijkheden van financiële technologie. Ik deel mijn kennis vooral met zpp’ers en mkb’ers die graag hun groeiambitie verder invullen.

InspiratiePage