Stoppen

Gecontroleerd stoppen

De coronacrisis treft veel bedrijven in hun bestaan. Het kan goed zijn dat jouw onderneming extra last heeft van de (financiële) gevolgen van COVID-19. In jouw branche staan de winstmarges door hevige concurrentie misschien al onder druk. En bouw je te weinig reserves op om je bedrijf overeind te houden. Blijven de vooruitzichten somber, stapelen de schulden zich op en blijft een financieel herstel uit? Dan komt de beslissing om te stoppen heel dichtbij.

Elk jaar stoppen ongeveer 120.000 ondernemers met hun bedrijf (bron: KVK Bedrijvendyamiek). Stoppen is een ingrijpende beslissing. Bespreek je (geld)zorgen in een vertrouwde kring. Denk samen na over een andere toekomst. Hoe weet je zeker dat stoppen met je bedrijf de beste optie voor je is? Hoe herken je de signalen in je bedrijf en in jezelf? En welke verplichtingen zijn er en welke stappen moet je daarvoor nemen?

Voorbeeld

Neem het fictieve voorbeeld van een eenmanszaak in de reis- en vervoersbranche. Douwe Boonstra is 55 jaar en is eigenaar van een klein touringcarbedrijf met 2 Royal Class bussen. Hij rijdt al jaren gezelschappen naar bestemmingen van geboekte dag- en weekendtrips, personeelsuitjes of (kerst)markten over de grens. Zijn tweelingbroer Bob Boonstra is bij hem in dienst. Hij bestuurt ook een touringcar.

Door de coronamaatregelen staan de 2 eigen bussen van Boonstra nu buiten dienst op zijn privéterrein in een loods. Bovendien zijn de tweedehands gekochte touringcars economisch bijna afgeschreven en na de zomer aan vervanging toe. De rekeningen voor het groot onderhoud aan de bussen staan nog open. Daarnaast loopt Boonstra achter met zijn hypotheek. Gelukkig heeft hij van de bank een verlengde betaalpauze. Hij is stipt met de afspraken van zijn klanten, iets wat hem minder lukt bij zijn boekhouder. Die brak een half jaar geleden jaar met Boonstra, omdat zijn facturen niet meer werden betaald.

Verder is er nog een handvol kleinere schuldeisers die zich minder geduldig opstellen. Wende Kievit is de vrouw van Boonstra. Het valt haar op dat thuis de telefoon steeds vaker rinkelt: het zijn ondernemers die geld van haar man tegoed hebben. Zij bespreekt dit met hem. Na een goed gesprek besluit Boonstra orde op zaken te stellen en met zijn bedrijf te stoppen, omdat het niet meer levensvatbaar is.

Is deze casus voor jou herkenbaar? Doorloop dan zoals Boonstra de volgende stappen om je bedrijf gecontroleerd te stoppen.

1. Maak je administratie op orde

Stoppen met zijn bedrijf? Dan krijgt Boonstra te maken met verschillende instanties. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, KVK, de gemeente en het UWV. Voor een goede afwikkeling bij deze organisaties heeft Boonstra een nauwkeurige administratie nodig. Hij heeft de plicht een deugdelijke administratie te voeren, naar aard en omvang van zijn bedrijf. Het verwaarlozen van zijn administratie kan hem later duur komen te staan. Bij een eventueel faillissement of een schuldsaneringstraject houdt de rechter daar rekening mee. Voor het op orde brengen van zijn administratie zoekt Boonstra hulp. Hij maakt een afspraak met een hulpinstantie en zet zelf alvast zijn geschatte exploitatiecijfers op een rij. Samen met de adviseur rekent hij alles nog eens door.

Originele exploitatieprognose (opgesteld vóór de coronacrisis)

Bruto omzet (trips, uitjes en markten over de grens)
 
200.000
Geen inkoopwaarde (dienstenbedrijf) 
           0
Netto omzet
 
200.000
Kosten
 

Afschrijving bedrijfsmiddelen
   60.000

Loon
   10.000
 
Bedrijfsverzekeringen
   10.000
 
Brandstof
   20.000
   
Energie
   30.000
   
Onderhoud touringcars
   20.000
   
Totale kosten
 
 150.000 
Winst

  50.000

Aangepaste exploitatieprognose (opgesteld tijdens de coronacrisis)

Bruto omzet (trips, uitjes en markten over de grens)
 
  90.000
Geen inkoopwaarde (dienstenbedrijf) 
           0
Netto omzet
 
  90.000
Kosten
 

Afschrijving bedrijfsmiddelen
   30.000
Loon
   60.000
 
Bedrijfsverzekeringen
     5.000
 
Brandstof
   15.000
   
Energie
     2.000
   
Onderhoud touringcars
     3.000
   
Totale kosten
 
  115.000 
Winst

- 25.000

2. Aan de slag met hulp

Samen met de adviseur maakt Boonstra ook een liquiditeitsbegroting. Zo ziet hij de ernst van zijn situatie in cijfers. Hij heeft in kwartaal 1 regelingen gebruikt uit het corona-maatregelenpakket: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). En voor zijn tweelingbroer heeft Boonstra de NOW-regeling aangevraagd.

Liquiditeitsbegroting


Kwartaal 1
Kwartaal 2
Banksaldo per begin kwartaal
     -  2.300 
      -1.500
Factuurontvangsten geboekte reizen
               0 
       20.000
Ontvangen coronaregelingen: NOW en TVL
       24.300 
               0
Loon
       15.000 
       15.000
Verzekeringen

         1.250

         1.250
Brandstofkosten
               0
         3.000 
Energiekosten
         1.250         1.250 
Onderhoud touringcars
              0
         2.500 
Privé-opname ondernemer
        6.000
               0   
Af te dragen btw
              0
         3.000   
Ontvangsten -/- uitgaven
          800
       - 6.000 
Banksaldo per einde kwartaal
    - 1.500 
      - 7.500 

3. Regel je schulden

Kievit is parttime leerkracht op een basisschool en verdient een eigen inkomen, 1.280 euro netto per maand. Er is wat spaargeld uit de erfenis van een overleden vrijgezelle oom van Kievit. Het echtpaar Boonstra en Kievit is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Sowieso heeft Boonstra zelf geen financiële middelen voor de voortgang van zijn bedrijf. Nieuwe touringcars zijn duur en zijn leeftijd speelt ook een rol bij financiering. Een leasecontract voor 2 nieuwe bussen is niet haalbaar. De maandelijkse termijnen van de hybride touringcars met zuinige en schonere motoren zijn voor hem te hoog.

Boonstra pakt door. Hij telt zijn totale bedrijfsschuld op en wil die saneren met een schuldhulpverlener van de gemeente. Voor zijn gevoel gaat hem dat lukken. Voorlopig valt Boonstra terug op het parttime inkomen van zijn vrouw en haar verkregen erfdeel.

Stel dat Boonstra een onoplosbare schuldenlast heeft opgebouwd, dan volgt een wettelijk traject Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of een faillissement.

Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe mogelijkheid om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kun je een faillissement voorkomen.

Tip: meld je aan voor een eenmalige nieuwsbrief met alle informatie over de WHOA.

Met het Stroomschema Schulden zie je welke regeling past bij jouw situatie en wat dit voor jou betekent.

4. Ga op zoek naar regelingen

Omdat Boonstra zijn eenmanszaak moet beëindigen, kan hij voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het parttime inkomen van Kievit is netto 1.280 euro per maand en dus onder het bestaansminimum. Met een aanvullende periodieke uitkering vult de gemeente het inkomen aan tot bijstandsniveau tijdens de beëindigingsduur van zijn bedrijf. Boonstra is 55 jaar en kan ook een beroep doen op de IOAZ-regeling, een recht op aanvulling tot het bijstandsniveau na bedrijfsbeëindiging. Voor beide regelingen geldt dat hij een aanvraag moet doen voordat hij met zijn bedrijf stopt.

5. Start de afronding

Boonstra ervaart dat bij het stoppen van zijn bedrijf veel komt kijken. Zo brengt hij zijn administratie op peil en treft een afbetalingsregeling met zijn schuldeisers. Tussendoor komen veel spanningen op hem af. Vooral omdat hij zijn tweelingbroer moet ontslaan. In goed overleg tussen beiden, gebruikt Boonstra's broer een deel van zijn transitievergoeding voor omscholing. Het restant betaalt Boonstra in termijnen aan zijn broer af. 

Verder maakt hij een actielijst en planning. Als eerste: hoe vertelt hij zijn klanten dat jij stopt. Vervolgens plant hij het opzeggen van zijn bedrijfsverzekeringen, vergunningen, telefoonnummers en abonnementen. En hij beëindigt lopende contracten. De afgeschreven bussen staan klaar voor transport naar Afrika. Een opkoper bood voor de voertuigen nog een aannemelijk bedrag. Boonstra checkt hoe hij zijn zaken juist af gaat ronden. Na oriëntatie op een nieuwe koers zet hij vervolgstappen.

Boonstra schrijft zich in als werkzoekende bij het UWV en schrijft zich in voor een training online solliciteren. Hij verwacht dat na versoepeling van de coronamaatregelen, de touringcarbranche staat te springen om ervaren chauffeurs.

4 zwaar weer routes

Dit stappenplan is onderdeel van Zwaar weer route 4: Stoppen met je bedrijf. In totaal staan 4 Zwaar weer routekaarten voor je klaar. Welke van de andere routekaarten heeft ook je interesse?

  • Routekaart 1: Met hulp de crisis door: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met (financiële) hulp de crisis overbruggen.
  • Routekaart 2: Kies een ander businessmodel: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met aanpassing van het verdienmodel en financiële hulp door.
  • Routekaart 3: Kiezen voor doorgaan of stoppen: het is onzeker of je bedrijf levensvatbaar is. Je krijgt lastig financiering, maar met coronaregelingen zou je bedrijf kunnen overleven.
Wil je met iemand sparren over de financiële situatie van je bedrijf? Bel de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.
Paul van Eijck

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ken ik het financieringslandschap voor ondernemers. Ik volg trends en de mogelijkheden van financiële technologie. Ik deel mijn kennis vooral met zpp’ers en mkb’ers die graag hun groeiambitie verder invullen.

InspiratiePage