Top 5

5 belastingtips die je niet mag missen

  • Tips
  • Bert Wams
  • Bijgewerkt 19 aug 2019
  • 3 min lezen
Sinds 1 maart kun je belastingaangifte doen over 2018. Een recordaantal van 470.000 mensen deed dat al op de eerste dag. Je hebt tot 1 mei de tijd. Je kunt eventueel vóór 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september. De Belastingdienst vult je privégegevens in. Als ondernemer vul je zelf het zakelijke deel van de aangifte in. Benut hierbij de aftrekposten en regelingen, die ervoor zorgen dat je minder belasting betaalt.

1. Ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling

De ondernemersaftrek is een bedrag dat je aftrekt van je winst en kan uit verschillende onderdelen bestaan. Je komt in aanmerking als je ondernemer bent volgens de criteria van de inkomstenbelasting. Dit controleer je met de OndernemersCheck. Ook moet je voldoen aan het urencriterium, waarbij je minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteedt. De zelfstandigenaftrek is een jaarlijkse aftrek van een vast bedrag. De Startersaftrek is een extra aftrek in 3 van de eerste 5 jaar van de onderneming. WBSO staat voor Wet bevordering Speur en Ontwikkelingswerk en is een aftrek voor onderzoekswerk bij innovatie. Door de MKB-winstvrijstelling mag je nog 14% aftrekken van de winst af na ondernemersaftrek. Voor de MKB-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Je moet wel ondernemer zijn volgens de criteria van de inkomstenbelasting.

2. Investeringsaftrek en afschrijven

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kan je via de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De regeling geldt als je in een boekjaar minimaal 2.300 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro. Daarnaast kan je bedrijfsmiddelen afschrijven. Hierbij verdeel je de kosten van bedrijfsmiddelen over het aantal jaren dat je ze gebruikt. Voor starters geldt een speciale regeling. Onder voorwaarden bepaal je zelf het tempo en bedrag van afschrijven.

3. Zakelijk vermogen

Het saldo van je zakelijke bankrekening hoort op de balans van je onderneming. Het gaat dan om geld dat nodig is als werkkapitaal of voor een investering. Het telt niet mee voor je vermogen in box 3. Daar is privévermogen boven 30.000 euro per persoon belast. Blijvend overtollige liquide middelen moet je wel van zakelijk naar privé halen.

4. Kostenaftrek voor gemengde kosten

Van de kosten voor relatiegeschenken, studiereizen, congressen, maar ook zakenlunches of een consumptie is alleen het bedrag boven de drempel van 4.500 euro aftrekbaar. Je mag er ook voor kiezen om 80% (in de vennootschapsbelasting 73,5%) van de door jou gemaakte gemengde kosten af te trekken. Je hebt dan niets met de drempel te maken. Lees meer over de aftrek van kosten.

5. Toeslagencheck

Een toeslag is een tegemoetkoming in de kosten die je in jouw situatie hebt. Er zijn toeslagen voor de huurkosten van je woning, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvang. De hoogte van je toeslag wordt berekend aan de hand van het inkomen. Vermogen telt voor de eerste 3 toeslagen ook mee. Als je gebruik kunt maken van de ondernemersaftrek is je toetsingsinkomen lager. Je komt dan eerder in aanmerking voor een toeslag. Een toeslag over 2018 vraag je voor 1 september 2019 aan. Meer informatie en een proefberekening vind je op toeslagen.nl
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jou van belang zijn: wetten en regels voor ondernemen.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage