Top 5

5 belastingaangifte tips die je niet mag missen

Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heb je te maken met de inkomstenbelasting. Tussen 1 maart en 1 mei kun je aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het voorafgaande jaar. Je kunt eventueel vóór 1 mei uitstel vragen tot 1 september.

De Belastingdienst vult je privégegevens in. Zelf vul je het zakelijke deel van de aangifte in. Benut hierbij de aftrekposten en regelingen die ervoor zorgen dat je minder inkomstenbelasting betaalt. De genoemde bedragen gelden voor (de aangifte over) het jaar 2020. Heb je een besloten vennootschap (bv)? Bekijk dan deze regelingen.

Check aangifte coronajaar

Naast de 5 belastingtips, geldt een aantal aandachtspunten voor je belastingaangifte van het coronajaar 2020. Is er iets gewijzigd in je persoonlijke situatie? Controleer de vooraf ingevulde aangifte goed en vul die waar nodig aan. Corona zorgde mogelijk voor omzetdaling of verlies.

  • Sommige ondersteuningsregelingen in 2020, zoals NOW en Tozo zijn belast. Dit kan invloed hebben op het bedrag dat je aan belasting moet betalen en op toeslagen. Andere regelingen zoals TVL en TOGS zijn onbelast, maar moet je wel vermelden als vrijgestelde winstbestanddelen.
  • Je kunt tot 1 mei aangifte doen. Als je het voor 1 april doet, hoor je voor 1 juli of je geld terugkrijgt of moet betalen. Was je inkomen in 2020 negatief? Dan verrekent de Belastingdienst dat met je inkomen van de 3 voorgaande jaren en kun je mogelijk geld terugkrijgen. In eerste instantie met 3 jaar geleden, dus 2017. En bij meer verlies dan winst in 2017, vervolgens met 2018 en eventueel 2019.
  • Middeling berekenen scheelt je misschien geld. Als je in 2020 minder hebt verdiend dan in 2018 en 2019 kun je het gemiddelde inkomen over die 3 jaren berekenen. Als de belasting voor het gemiddelde inkomen lager is dan in de afzonderlijke jaren en het verschil is groter dan 545 euro, kun je belasting terugkrijgen.
  • Het urencriterium is tijdelijk versoepeld. Als je als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar in je bedrijf werkt, krijg je zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Door de coronacrisis was dat niet altijd mogelijk. Voor de periode tussen 1 maart en 30 september 2020 mag je van de Belastingdienst sowieso 24 uur per week rekenen, ook al maakte je die uren niet.
  • Heb je het betalen van hypotheekrente uitgesteld? Dan kan het aftrekbare rentebedrag lager uitvallen. De renteaftrek hangt af van de voorwaarden van je hypotheekverstrekker. Niet betaalde rente kun je niet aftrekken.

1. Ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling

Bij de online aangifte heeft de Belastingdienst de Ondernemerscheck toegevoegd. Hiermee kun je vooraf controleren of je aangifte moet doen als ondernemer, of je het winstgedeelte moet invullen en of je recht hebt op ondernemersaftrek en andere aftrekposten.

De ondernemersaftrek is een bedrag dat je aftrekt van je winst en kan uit verschillende onderdelen bestaan. Je komt in aanmerking als je ondernemer bent volgens de criteria van de inkomstenbelasting. Ook moet je voldoen aan het urencriterium, waarbij je minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteedt. De zelfstandigenaftrek is een jaarlijkse aftrek van een vast bedrag. De Startersaftrek is een extra aftrek in 3 van de eerste 5 jaar van de onderneming. WBSO staat voor Wet bevordering Speur en Ontwikkelingswerk en is een aftrek voor onderzoekswerk bij innovatie. De stakingsaftrek is een aftrek van een vast bedrag als je met je bedrijf stopt.

Door de MKB-winstvrijstelling mag je nog 14% aftrekken van de winst af na ondernemersaftrek. Voor de MKB-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Je moet wel ondernemer zijn volgens de criteria van de inkomstenbelasting.

2. Investeringsaftrek en afschrijven

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kun je via de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De regeling geldt als je in een boekjaar minimaal 2.400 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro. Daarnaast kun je bedrijfsmiddelen afschrijven. Hierbij verdeel je de kosten van bedrijfsmiddelen over het aantal jaren dat je ze gebruikt. Voor starters geldt een speciale regeling. Onder voorwaarden bepaal je zelf het tempo en bedrag van afschrijven.

3. Zakelijk vermogen

Het saldo van je zakelijke bankrekening hoort op de balans van je onderneming. Het gaat dan om geld dat nodig is als werkkapitaal of voor een investering. Het telt niet mee voor je vermogen in box 3. Daar is privévermogen boven 30.846 euro per persoon belast in 2020. In 2021 is dit 50.000 euro. Blijvend overtollige liquide middelen moet je wel van zakelijk naar privé halen.

4. Kostenaftrek voor gemengde kosten

Van de kosten voor relatiegeschenken, studiereizen, congressen, maar ook zakenlunches of een consumptie is alleen het bedrag boven de drempel van 4.600 euro aftrekbaar. Je mag er ook voor kiezen om 80% (in de vennootschapsbelasting 73,5%) van de door jou gemaakte gemengde kosten af te trekken. Je hebt dan niets met de drempel te maken. Lees meer over de aftrek van kosten.

5. Toeslagencheck

Een toeslag is een tegemoetkoming in de kosten die je in jouw situatie hebt. Er zijn toeslagen voor de huurkosten van je woning, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvang. De hoogte van je toeslag wordt berekend aan de hand van het inkomen. Vermogen telt voor de eerste 3 toeslagen ook mee. Als je gebruik kunt maken van de ondernemersaftrek is je toetsingsinkomen lager. Je komt dan eerder in aanmerking voor een toeslag. Meer informatie en een proefberekening vind je op toeslagen.nl.

Hulp bij belastingen

Een boekhouder, administratie-  en belastingdeskundige, een accountant via NBA of SRA of belastingadviseur kan je ondersteunen.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jou van belang zijn: wetten en regels voor ondernemen.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage