Top 5

De belangrijkste vragen over het UBO-register

 • Tips
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 10 nov 2021
 • 5 min lezen
 • 162.5K
UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Meer dan 1,5 miljoen organisaties moeten hun UBO's inschrijven in het UBO-register. Wat is een UBO en krijgt jouw organisatie ook te maken met het UBO-register? Lees hier de 5 belangrijkste vragen en antwoorden.

1. Wat is een UBO?

Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO's. UBO's zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting.

Wil je weten wie de UBO's van jouw organisatie zijn? Dit bepaal je als organisatie zelf; KVK adviseert hier niet in. We bieden je wel informatie over hoe je bepaalt wie de UBO's van je organisatie zijn:

En welke documenten je daarbij nodig hebt:

2. Moet ik UBO's inschrijven?

Of je UBO's in moet schrijven hangt af van de rechtsvorm van je organisatie. 

Organisaties die UBO's moeten inschrijven

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan ben je verplicht om UBO's in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV) 

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Organisaties die niet hoeven inschrijven

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan hoef je geen UBO's in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hoeven geen UBO's in te schrijven in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.

3. Hoe schrijf ik UBO's in?

Sinds 27 september 2020 moeten organisaties UBO's inschrijven. Doe dit op tijd. Je hebt tot 27 maart 2022.

Heb je een bestaande organisatie?

Schrijf je UBO's in met een online UBO-opgave. Heb je meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie UBO-opgave doen.

Start je een nieuwe organisatie?

Je schrijft je startende organisatie en de UBO's daarvan in tijdens het registratieproces aan de balie bij KVK, of bij de notaris. Daarbij gebruik je UBO-formulieren. Je kunt de UBO's van je nieuwe organisatie niet online inschrijven.

4. Waarom is er een UBO-register ingesteld?

Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet.

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.

5. Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO's bekijken?

KVK gaat zorgvuldig om met de gegevens van UBO's. We verwerken deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG.

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en geboortejaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • het belang dat een UBO in een organisatie heeft

UBO-gegevens inzien

Wil je de UBO-gegevens van een organisatie inzien? Bestel dan online een KVK uittreksel UBO-register. Hiervoor heb je een toegangscode nodig die je eenvoudig kunt aanvragen. Het KVK uittreksel UBO-register is ook te bestellen via KVK Dataservice.


Afgeschermde persoonsgegevens van UBO's

Als een UBO minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewindvoering staat, dan kunnen de persoonsgegevens afgeschermd worden. In het KVK uittreksel UBO-register staan dan alleen het belang en de omvang van het belang van deze UBO. Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten kunnen de afgeschermde gegevens wel blijven inzien, ondanks de afscherming.


Niet openbaar

Een deel van de UBO-gegevens , zoals geboorteplaats, geboortedag en woonadres, is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten - zoals het Openbaar Ministerie - mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.


You can also read this article in English

Deze video kun je alleen afspelen als je cookies hebt geaccepteerd. Wijzig je cookieinstellingen en ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bekijk de animatie of bel de KVK UBO-lijn: 088 585 4585.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage