Top 5

Geschikte medewerkers vinden, 5 tips

  • Tips
  • Redactie KVK
  • 17 okt 2019
  • 2 min lezen
  • 76
Door krapte op de arbeidsmarkt is personeel vinden voor veel bedrijven moeilijk. Daarnaast sluit het aanbod niet of onvoldoende aan op de vraag. Als ondernemer heb je creatieve oplossingen nodig om aan voldoende en passend personeel te komen. 5 tips om de zoektocht naar geschikte medewerkers gemakkelijker te maken.

1. Eigen medewerkers opleiden

Heb je moeite met het werven van personeel buiten de deur? Met bij- of omscholing bereik je dat jouw huidige werknemers inzetbaar zijn voor ander werk binnen je bedrijf. Een efficiënte oplossing voor medewerkers die tijd over hebben. Omscholing past ook bij medewerkers die nieuwe uitdagingen zoeken binnen het bedrijf. Je bindt ze daarmee aan je bedrijf. En wie weet is het ‘gat’ dat zij achterlaten makkelijker op te vullen door werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

2. Flexibel en efficiënt werken

Bied je parttime arbeidskrachten meer uren aan. Zet daarbij ook in op flexibele werktijden en thuiswerken. Zo ontstaat meer ruimte voor andere werkzaamheden. Bekijk ook welke bedrijfsprocessen geschikt zijn voor verdere digitalisering en automatisering.

3. Samenwerken met andere bedrijven

Vind je geen gekwalificeerd personeel? En is het werk te specialistisch voor je eigen medewerkers of heb je een arbeidsintensieve klus? Dan is samenwerking met andere bedrijven een optie. Samenwerken kan op verschillende manieren. Van tijdelijke inhuur van zzp’ers tot structureel werk uitbesteden aan het mkb of grootbedrijf.

4. Nieuwe medewerkers (om)scholen

De krapte op de arbeidsmarkt is een feit. Het aanbod sluit niet of onvoldoende aan bij de vraag. Misschien kan je een beroep doen op zij-instromers. Dit zijn mensen uit andere sectoren die wisselen van beroep. Of zet in op lager geschoold personeel die je vervolgens voorziet van extra scholing. Een andere optie is dat je een leerbaan aanbiedt aan studenten.

5. Buitenlands personeel aannemen

Is de Nederlandse vijver te klein om in te vissen? Dan is er uit het buitenland misschien nog personeel ‘binnen te hengelen’. Je moet dan wel eerst werven binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Ook krijg je met verschillende regels te maken, vooral als je personeel haalt uit landen buiten de EER.

Extra personeel nodig maar twijfel je omdat je loonkosten dan stijgen? Bekijk de subsidies voor het aannemen en begeleiden van personeel.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage