Top 5

Voorkom crimineel gebruik van bedrijfspand

Je hebt een loods, bedrijfspand of schuur die je (tijdelijk) wilt verhuren. Je wilt natuurlijk dat huurders jouw bedrijfsruimte op een nette manier gebruiken. Check daarom wie de huurder is en maak daar goede afspraken mee. Voorkom dat criminelen jouw bedrijfsruimte gebruiken voor illegale activiteiten.

Als blijkt dat in jouw verhuurde bedrijfspand criminele activiteiten plaatsvinden, dan loop je de volgende risico’s:

 • Strafrechtelijke vervolging: het is strafbaar om een pand te verhuren waarin illegale activiteiten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld een drugslab. Jij moet aantonen dat jou – als verhuurder – niets te verwijten valt. Lukt dit niet, dan loop je het risico op strafrechtelijke vervolging. Dat betekent een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.
 • Financiële schade: Criminele huurders gaan vaak niet zachtzinnig met een pand om. Zo kan bijvoorbeeld een drugslab voor fikse schade aan jouw pand zorgen. Denk hierbij aan doorgebroken muren, brand- en waterschade. De schade kan oplopen tot tienduizenden euro’s. De meeste verzekeraars vergoeden die schade niet.
 • Sancties door de gemeente zoals sluiting van je pand en boetes.
 • De hypotheekverstrekker kan jouw hypotheek of geldlening opzeggen. Dit kan leiden tot gedwongen verkoop van je bedrijfspand.
 • De energiemaatschappij kan de kosten van illegaal afgestapte stroom op jou verhalen.
 • Reputatieschade: betrokkenheid bij illegale activiteiten tast de goede naam van jouw onderneming aan. Dit kan (nieuwe) klanten ervan weerhouden om zaken te doen met je bedrijf.

5 tips om crimineel gebruik van je pand te voorkomen

1. Spreek een marktconforme huur af

Accepteer geen contante betalingen, of betalingen van een andere partij dan de huurder. Criminelen betalen graag contant.

2. Regel de verhuur met de huurder(s) zelf

Zorg voor meerdere persoonlijk ontmoetingen en leg contact- en persoonsgegevens goed vast. Vraag om een origineel en geldig identiteitsbewijs en controleer dit op echtheid. Maak zelf een kopie van het identiteitsbewijs. Vraag de huurder om een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

3. Vraag een uittreksel op als de huurder een ondernemer is

Vraag het originele Handelsregister uittreksel op bij KVK. En controleer of de persoon die wil huren namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan.

4. Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf

Vraag om een kopie van het contract en noteer bij oplevering van het pand de meterstanden.

5. Maak duidelijke afspraken met de huurder

Leg deze afspraken vast in een huurovereenkomst. Maak bij het op stellen van het huurcontract gebruik van de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken. Laat je eventueel adviseren door een juridisch adviseur of makelaar. Neem de volgende zaken op in het huurcontract:

 • Maak afspraken over sleutelbeheer van het pand zoals aantal sleutels, het bijmaken van sleutels en wijziging van sloten.
 • Spreek af dat je zelf in het bezit blijft van een sleutel om bij calamiteiten het bedrijfspand te betreden.
 • Leg vast dat je periodiek (b.v. 1 keer per 3 maanden) het bedrijfspand komt inspecteren.
 • Geef huurder schriftelijk gebruiks- en veiligheidsinstructies. Hierin leg je vast waarvoor de huurder het pand mag gebruiken.
 • Omschrijf duidelijk dat hennepteelt of andere criminele activiteiten zoals illegale prostitutie verboden zijn in het bedrijfspand. Bij constatering van illegale activiteiten wordt de huurovereenkomst ontbonden en het pand ontruimd.
 • Geef aan dat verbouwingen / aanpassingen aan het gebouw en/of de installaties niet zijn toegestaan.
 • Leg vast dat onderverhuur niet is toegestaan.
 • Maak bij de sleuteloverdracht een opleveringsrapport. Leg goed vast wat de huidige staat (opleveringsniveau) is van jouw bedrijfspand.
 • Laat de huurovereenkomst tekenen voordat de huurder het pand betrekt.
 • Vraag de huurder altijd om een borgsom te betalen. Een borg van 1 tot 3 maanden huur is normaal. Accepteer geen contante betalingen.

Makelaar

Wil je de verhuur van je pand door een makelaar laten verzorgen? Geef dan duidelijk aan wat je verwacht van de makelaar met betrekking tot het toezicht en gebruik van het pand. Besef goed dat jij, ook al verhuur je je pand via een makelaar, ook zelf verantwoordelijk blijft!

Toezicht houden

Controleer je pand regelmatig en let hierbij op de volgende zaken:

 • Kijk of er overdag bedrijfsactiviteiten zijn in het bedrijfspand. Rijd ook eens ’s avonds langs je pand.
 • Indien je geen activiteiten waarneemt informeer dan eens bij de buren over het gebruik van je pand.
 • Controleer regelmatig de buitenkant van je pand. Let goed op het volgende:
  • Zijn er bedrijfsuitingen aanwezig zoals logo op het pand?
  • Staan er vreemde goederen op het terrein die niet passen bij het type bedrijf?
  • Staan er afvalcontainers en bevatten die normaal afval?
  • Zijn er extra sloten geplaatst?
  • Zijn er bovenmatig veel camera’s geplaatst? Past dit bij het type bedrijf?
  • Is er aangebouwd of verbouwd?
  • Zijn er nieuwe ontluchtingskanalen gemaakt?
  • Zijn er nieuwe luiken, toegangsdeuren of ramen aangebracht?
 • Inspecteer ook regelmatig de binnenkant van je bedrijfspand. Stel jezelf de volgende vragen:
  • Zijn de activiteiten passend bij het bedrijf?
  • Komt de inventaris overeen met het type bedrijf?
  • Zijn er nieuwe toegangsdeuren geplaatst?
  • Zijn alle ruimtes toegankelijk voor jou? Wees alert als je bepaalde ruimtes niet mag bezoeken. Of als men daar de sleutels niet van heeft.

Vermoed je dat er criminele activiteiten plaatsvinden in jouw pand? Meld dit dan! Bel de politie 0900-8844. Wil je liever anoniem melden? Bel dan 0800-0700. Lees meer over het veilig verhuren van jouw bedrijfspand.

Jan van der Beek

Als KVK-adviseur informeer ik ondernemers over (duurzame) bedrijfshuisvesting, fraudepreventie en wet- en regelgeving. Ik heb kennis van data-analyse en een brede belangstelling voor regionale economische ontwikkelingen.

InspiratiePage