MKB heeft weinig kennis over het voorkomen van digitale fraude

Bijna twee op de vijf mkb’ers heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met digitale fraude. En een kwart van de ondernemers heeft hierdoor ook financiële schade geleden. Op het gebied van preventie valt nog veel te winnen blijkt uit onderzoek ‘Preventie door het mkb tegen digitale fraude’ van KVK’.

Daarin geeft een derde van de mkb’ers aan weinig of helemaal geen kennis te hebben over het voorkomen van identiteitsfraude, faillissementsfraude, ransomware of malware. Over spookfacturen en acquisitiefraude hebben zij meer kennis in huis. Over het algemeen vinden de mkb’ers dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de digitale veiligheid van hun bedrijf. Over de risico’s van digitale fraude en het voorkomen hiervan zoekt ongeveer driekwart van de ondernemers informatie op. Het grootste deel doet dat alleen als het nodig is. Dit doen zij vooral online via informatieve websites, KVK en belangen- en brancheorganisaties.

Gegevens checken

Om oplichting te voorkomen is het van belang te weten met wie je zakendoet. Bijna vier op de vijf mkb’ers controleren daarom weleens gegevens van personen of bedrijven waarmee zij zakendoen, met name nieuwe klanten, leveranciers of samenwerkingspartners. Dit gebeurt dan bij KVK (75%) of internetsites zoals Google (69%). De helft van de ondernemers bevraagt hiervoor ook collega-ondernemers. De ondernemers die geen controles doen (21%), geven daarvoor als reden dat ze zakendoen met bekenden uit hun netwerk of dat ze werken op basis van vertrouwen. De meest voorkomende maatregelen die ondernemers treffen zijn een virusscanner op alle bedrijfscomputers, facturen altijd goed controleren en regelmatig back-ups maken. Er blijft echter een deel van het mkb met gaten in de digitale beveiliging. Zo heeft 12% van het mkb geen virusscanner op alle bedrijfscomputers, 21% heeft geen firewall geïnstalleerd en een kwart van de ondernemers heeft automatische updates niet aan staan.

Preventie door het mkb tegen digitale fraude

Onderzoek KVK naar problemen met digitale fraude binnen het mkb

KVK voerde het onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in de problemen met digitale fraude binnen het mkb. In juni en juli 2017 zijn daarvoor 1.641 midden- en kleinbedrijven (2 tot en met 249 werkzame personen) benaderd waarvan 525 mkb’ers de vragenlijst in hebben gevuld. Het Institute for Financial Crime heeft als klankbord gefungeerd bij het opstellen van de vragenlijst en het rapport. KVK intensiveert op korte termijn haar voorlichting over fraude. Niet alleen via de website maar ook tijdens evenementen. Daarnaast participeert KVK in diverse netwerken over cybercrime waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld, zoals The Hague Security Delta.
Bekijk de onderzoeksresultaten
InfoPage