Veilig zakendoen

Wegafsluiting of pandemie? Zo ga je om met verrassingen

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 14 jul 2022
  • 4 min lezen
  • 2.9K
Stormschade, overstroming, een pandemie die de wereldhandel verstoort of een langdurige wegafsluiting. Risico’s horen bij ondernemen, maar sommige gebeurtenissen zijn zo onverwacht dat je je er niet op voorbereidt. Hoe ga je om met de schade die onvoorziene omstandigheden veroorzaken en van welke regelingen kun je gebruikmaken?

Met een eigen bedrijf loop je ondernemersrisico. Je besluit zelf welke risico’s je draagt en welke risico’s je afdekt door bijvoorbeeld verzekeringen. Toch zijn er ook risico’s die je van tevoren niet goed kunt inschatten. De kwetsbaarheid voor onvoorziene omstandigheden verschilt per branche. Zo is de toeristenbranche gevoelig voor berichtgeving over terrorisme, vluchtelingenproblematiek en virusuitbraken. En kunnen plots de bestedingen bij het midden- en kleinbedrijf in een plaats sterk dalen door de sluiting van een groot bedrijf dat veel klanten opleverde.

Een wendbaar bedrijf

Met een wendbaar bedrijf reageer je snel op veranderingen waardoor je eventuele schade beperkt. Door een deel van je personeel tijdelijk in te huren of door kostbare machines te leasen in plaats van te kopen kun je snel je activiteiten aanpassen wanneer de markt plots verandert. Ben je afhankelijk van één grote klant of leverancier? Hoe snel kun je je bedrijf aanpassen als deze partner wegvalt? Zorg voor een wendbaar bedrijf zodat je ondernemersrisico verkleint.

Wie vergoedt de schade?

Als er een korte stroomstoring is, of de straat is korte tijd niet toegankelijk, dan valt dit onder een normaal bedrijfsrisico. Met zo’n situatie heeft iedere ondernemer of burger wel eens te maken. Maar soms word je getroffen door een situatie die buiten het normale maatschappelijke risico ligt. Dan kun je mogelijk gebruikmaken van je schadeverzekering of regelingen van de overheid die schade compenseren.

Verzekering vergoedt bij vandalisme of terrorisme

Schade door vandalisme, rellen en opstootjes noemen verzekeraars molest. In dat geval is het afhankelijk van je polis of je verzekering de schade vergoedt. Als criminelen een doelgerichte aanslag plegen, dan heet dat terrorisme. Zo’n aanslag heeft meestal een politiek, religieus en/of ideologisch motief. In 2003 hebben Nederlandse verzekeraars een herverzekeringsmaatschappij voor terrorismeschades opgericht. In je polis kun je zien of jouw verzekeraar gebruikmaakt van deze terrorismedekking. Voor een groot molest, zoals een gewapend conflict, opstand of burgeroorlog mogen verzekeringsmaatschappijen wettelijk geen verzekering aanbieden. In zo'n geval moet de overheid de getroffenen helpen.

Minder werk door calamiteit of maatregelen overheid

Een bedrijf kan een regeling voor werktijdverkorting aanvragen als deze tenminste twee weken minder werk heeft, als gevolg van een calamiteit zoals een grote brand of overstroming. Tijdens de corona-uitbraak verplichtte de overheid bedrijven om langdurig te sluiten en werd deze regeling uitgebreid in de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling geldt ook bij calamiteiten zoals overstromingen en grote branden.

Voor grote, materiële schade bij heftige weersomstandigheden zoals de overstromingen zomer 2021 in Limburg, vergoedt de verzekeringsmaatschappij niet altijd. Zodra de overheid de situatie tot ramp verklaard, biedt het Rijk financiële hulp. Heb je een buitenberoep en kunnen je werknemers minder werken vanwege extreem weer? Hiervoor is de regeling Onwerkbaar weer.

Omzetverlies door werkzaamheden in de omgeving

Is je bedrijf minder goed bereikbaar door werkzaamheden in de omgeving, zoals de bouw van een parkeergarage of het grootschalig vervangen van rioleringen of funderingen? De gevolgen voor je bedrijf kunnen flink zijn: minder klanten, omzetverlies en hogere kosten. Je hoeft niet altijd zelf voor de schade op te draaien. Mogelijk kun je een beroep doen op nadeelcompensatie.

Als de werkzaamheden structureel zijn, heet dit planschade. Bijvoorbeeld wanneer de overheid een weg verlegt of een verbinding afsluit. Ook voor die schade kun je een tegemoetkoming aanvragen bij de overheid die het plan uitvoert. Voor bijvoorbeeld windparken en nieuwe hoogspanningsleidingen is een apart loket: Planschade Rijksenergieprojecten.

Compensatieregelingen ondernemersgroepen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft subsidies en regelingen voor ondernemers. Een deel daarvan is bedoeld voor compensatie aan specifieke ondernemersgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de sanering van pelsdierhouderijen en de subsidie die voortkwam uit het Covid-19 vuurwerkverbod.

Regelingen voor bijzondere gevallen

Soms is er een situatie die niet onder een bestaande regeling valt, maar toch om overheidsmaatregelen vraagt. Zo is er een schadeloket voor mijnbouwschade voor Groningen. Dit loket vergoedt niet alleen schade voor bewoners, maar ook voor bedrijven.

Beperk de veiligheidsrisico's van het ondernemen en ga aan de slag met bedrijfsveiligheid.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Veilig zakendoen