Wetten en regels voor ondernemers

Franchisewet vervangt franchisecode

Het kabinet werkt aan een wettelijke regeling voor de franchisesector. De Franchisecode uit 2016 bestaat uit aanwijzingen hoe de relatie tussen franchisegever en franchisenemer vorm moet krijgen. Maar de code heeft geen wettelijke basis en werkt niet goed. Mede doordat de belangen van de franchisegever en franchisenemer niet genoeg in balans zijn.

Eerder was er al sprake van dat de franchisecode omgezet zou worden naar een wet. Maar het kabinet heeft besloten een hele nieuwe wet te maken. In deze wet wordt met name in de voorcontractuele fase méér van de franchisegever verwacht qua informatievoorziening.

Belangen beide partijen meer in balans

De bedoeling is om de belangen van de franchisegever en van de franchisenemer meer in balans te brengen en onbehoorlijke handelspraktijken tegen te gaan. Er zijn in het wetsvoorstel 4 deelgebieden te onderscheiden waarop verandering wordt aangebracht.

  1. Vóór het sluiten van de overeenkomst, moeten beide partijen elkaar álle ‘financiële’ informatie verschaffen die van belang is. Daarna geldt een bedenktermijn van 4 weken, waarin men elkaar niet mag binden.
  2. Tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst moet de franchisegever de franchisenemer hulp bieden. Ook moeten ze elkaar over alle belangrijke onderwerpen informeren.
  3. Bij tussentijdse wijzigingen moet de franchisegever dit tijdig melden aan de franchisenemer. Bij ingrijpende maatregelen is vooraf toestemming nodig. Als er een franchisenemersraad bestaat, dan moet 2/3 daarvan instemmen. Is deze meerderheid er niet, dan moeten alle individuele franchisenemers ermee instemmen.
  4. Bij de beëindiging van de overeenkomst geldt een eventueel concurrentiebeding niet langer dan een jaar en alleen voor het gebied waarbinnen de franchisenemer werkzaam was. Ook mag de franchisenemer niet gedwongen worden om de onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen.

Het uitgangspunt is dat beide partijen zich als goed franchisenemer en franchisegever gedragen. Rekening houdend met elkaars positie en elkaars belangen in de gaten houden. Afwijken van de wet ten nadele van de franchisenemer is niet mogelijk.

Inwerkingtreding nog onbekend

Vanaf 12 december 2018 tot en met 31 januari 2019 was het mogelijk voor belanghebbenden om via internet te reageren op de voorgenomen wet. Het ministerie van EZ evalueert nu de bevindingen hiervan. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend. Als de wet inwerking treedt, is de code van tafel.

Meer informatie over wet- en regelgeving vind je op Ondernemersplein. Één antwoord van de overheid.
Sergej Schuurman

Als KVK-adviseur en jurist help ik ondernemers verder. Ook met complexere vragen ben je bij mij aan het juiste adres. Ik schrijf juridische artikelen voor KVK.nl en publiceer regelmatig bijdragen met een juridische insteek op LinkedIn.

InspiratiePage