Wetten en regels

Andere rechtsvorm kiezen

  • Achtergrond
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 15 okt 2020
  • 2 min lezen
  • 603
Als je al een aantal jaren onderneemt vraag je jezelf misschien af of de bedrijfsvorm waarmee je bent gestart nog wel de juiste is. Door ontwikkeling van je bedrijf of flinke groei. Of omdat je wilt samenwerken met anderen.

Aansprakelijkheid en belastingen

Bekijk goed wat voor jou de beste ondernemingsvorm is. De rechtsvorm van een bedrijf bepaalt onder meer de (privé-) aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen. Bepaal hoe je aansprakelijk wilt zijn en wat fiscaal het gunstigst is.

Een andere rechtsvorm kiezen

Zzp’ers starten meestal als eenmanszaak en soms als bv. Als zzp’ers met een eenmanszaak de rechtsvorm willen aanpassen dan zijn dit rechtsvormen die voor de hand liggen:

Besloten vennootschap (bv)

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit. Dat betekent dat de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders.

Vennootschap onder firma (vof)

Samen met anderen aan de slag? Dan kun je een vennootschap onder firma (vof) oprichten. Ieder die meedoet wordt vennoot en brengt iets in. Het is aan te raden om een vennootschapscontract op te stellen.

Maatschap

In een maatschap voeren 2 of meer personen hun beroep uit onder een gemeenschappelijke naam. Elke deelnemer brengt iets in, zoals arbeid, geld of goederen. Het voordeel wordt verdeeld.

Commanditaire vennootschap (cv)

Een cv heeft beherende en stille vennoten. De beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille vennoten zijn alleen geldschieter.

Overzicht rechtsvormen

Vergelijk alle rechtsvormen met dit overzicht. Hierin zie je de belangrijkste verschillen in 1 oogopslag.

Factsheet rechtsvormen

In het factsheet ‘Kiezen voor de juiste rechtsvorm’ staat uitleg over alle rechtsvormen en wat ze precies inhouden.

Rechtsvorm kiezen voor je bedrijf

De verschillen tussen eenmanszaak, bv en vof worden in deze video uitgelegd.

Deze video kun je alleen afspelen als je de cookies accepteert. Ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage