Wetten en regels

De overeenkomst: zelf maken of uitbesteden?

Zelf iets maken, zoals een mooi document, schept voldoening. En als je zelf een overeenkomst maakt, kun je deze volledig naar je eigen wensen opstellen. Het is dan natuurlijk vervelend als iemand aangeeft dat je met zorg opgestelde overeenkomst niet helemaal goed is of dat het beter kan. En helemaal vervelend is het als er met rode pen in wordt gestreept. Maar moet je je daardoor laten weerhouden om zelf een contract te maken? Welke opties heb je als je zelf een contract wilt opstellen, waar vind je modellen voor contracten en heeft KVK die ook? En als er eenmaal een overeenkomst is, hoe kom je daar dan weer vanaf? In dit blog ga ik hier op in.

In het verleden toetste ik bij KVK zelfgemaakte overeenkomsten of algemene voorwaarden van ondernemers. En ik kan niet zeggen dat ik daar reikhalzend naar uitkeek. Want het betekende dat ik mijn rode pen weer uit mijn tas kon vissen om daarna met zwierige handgebaren de documenten van veel rode strepen te voorzien. Het kost veel energie en tijd om een zelf opgesteld document door te nemen en te corrigeren. Tijd die ik eigenlijk niet had.

Het enthousiasme van de ondernemers die daarna bij mij op het spreekuur kwamen om de documenten met mij door te nemen, verdween vaak als sneeuw voor de zon als ik de roodgekleurde papieren op tafel legde. De soms teleurgestelde koppies staan mij nog helder voor de geest. Het is mij ooit eens overkomen dat een nogal van zichzelf overtuigde ondernemer briesend en scheldend de spreekkamer verliet. Hij trok al die rode strepen niet. Ook liet een ondernemer mij eens verbouwereerd achter na een goede en intensieve sessie met de woorden: ‘dat er mensen zijn die dit werk leuk vinden’. Je maakt wat mee bij KVK en gelukkig heb ik als Fries een dikke huid. Uiteraard kreeg ik naast deze situaties ook heel veel goed opgestelde documenten onder ogen.

Voorbeelden of modellen?

In mijn vorige blog heb ik aangegeven welke 8 basispunten in een standaard overeenkomst staan. En als je ze ziet staan dan denk je misschien: ‘dat had ik met mijn boerenverstand ook wel kunnen bedenken’. Dat klopt. Maar toch bedenken veel mensen dat nu juist niet.

Online

Online vind je makkelijk informatie over algemene voorwaarden of contracten. Voor elke soort overeenkomst is wel een modelovereenkomst(online) beschikbaar. Als je bijvoorbeeld Googelt op ‘modellen contracten’ dan vind je direct al een aantal opties om online een contract op te stellen. Dit zijn standaard documenten die je kunt downloaden en die je zelf nog voor je eigen situatie moet aanpassen of aanvullen. Soms gratis en soms tegen geringe betaling. Ook zijn er veel meer persoonlijke dienstverleners op dit gebied. Zij stellen voor jou een contract op gebaseerd op de door jou online aangedragen gegevens. Dat is meestal iets duurder maar wel meer op maat.

Branchevereniging

Ben je lid van een branchevereniging, dan kun je vaak ook gebruik maken van hun juridische diensten. Meestal is dat goedkoper dan rechtstreeks een advocaat of jurist inschakelen. Informeer eens bij je branchevereniging of check hun website.

Studenten

Een alternatief is ook om te informeren bij universiteiten of hogescholen.Studenten van juridische studierichtingen verrichten vaak dergelijke werkzaamheden in het kader van hun studie en om ervaring op te doen. Zij kunnen je vaak ook goed verder helpen.

Heeft KVK voorbeeldovereenkomsten?

“KVK, hebben jullie voor mij een voorbeeldcontract voor de vof?” Het antwoord hierop is“Nee” Ook wordt mij vaak gevraagd of we overeenkomsten en algemene voorwaarden kunnen opstellen en controleren. Dat doen wij niet (meer). KVK is overheid en mag niet concurreren met commerciële dienstverleners die deze diensten in de markt aanbieden. Want dat levert oneerlijke concurrentie op. Maar als je vragen hebt dan kun je gerust contact met ons opnemen. Want informatie geven over overeenkomsten mogen wij wel.

Hoe kom je eraf?

Hoe je een overeenkomst aangaat, wat erin staat en hoe je zoiets opstelt heb je in deze blogreeks kunnen lezen. Maar daarmee heb je nog geen antwoord op een andere vraag die vaak terugkomt: hoe kom je van een overeenkomst af? Daar zijn kilometers boeken over geschreven, ik zal me beperken tot de basis.

Als je de vorige blogs hebt gelezen, dan weet je dat een overeenkomst voor beide partijen een verplichting meebrengt. En als de overeenkomst op de juiste wijze tot stand is gekomen, mag je niet eenzijdig de afspraak ongedaan maken. Afspraak is immers afspraak. Op het moment dat een partij de afspraak niet of niet juist nakomt, noemen wij dat in juridische taal ‘tekortkomen’. Op dat moment bestaat de mogelijk om de overeenkomst te ontbinden.

De tekortkoming van de ander moet wel zwaar genoeg zijn. Als je een fiets bestelt met een glanzende bel en er wordt een fiets met een matte bel geleverd, dan is dat geen reden voor ontbinding. Of het moet het lange tijd of blijvend onmogelijk zijn het juiste product te leveren. Als je bijvoorbeeld een blauwe auto koopt, maar later blijkt later hij alleen in het groen leverbaar is.. Je kunt dan bij voorkeur schriftelijk aangeven dat je van de overeenkomst afziet. In principe hoef je hiervoor niet naar de rechter, tenzij de andere partij moeilijk gaat doen.

Op het moment dat je de ontbinding inroept eindigt de overeenkomst en moeten beide partijen eventueel gedane leveringen en betalingen naar elkaar toe ongedaan maken. In de praktijk komt hier de meeste discussie uit voort. Naast ontbinding inroepen zijn er nog 4 opties waarmee een overeenkomst eindigt.

  1. Door opzeggen van de overeenkomst. Een langdurig lopende overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een huurcontract, kun je aan de hand van opzegvoorwaarden opzeggen. Je hoeft er dus niet eeuwig aan vast te zitten.
  2. In onderling overleg. Ondanks andere bepalingen in een overeenkomst, kunnen partijen onderling besluiten om een contract te beëindigen. Zorg er wel voor dat je dit ook op schrift zet als bewijs.
  3. Zelf of via rechter vernietigen van de overeenkomst. Heb je een overkomst gesloten waarbij je bent bedrogen of waarbij je hebt moeten tekenen onder bedreiging? Dan kun je zelf, via een aan de andere partij gerichte verklaring, of via de rechter zo’n overeenkomst vernietigen. Er is dan nooit een overeenkomst tot stand gekomen. Dit geldt ook als je zo bent misleid dat je met de juiste kennis en informatie nooit de overeenkomst zou hebben gesloten.
  4. Door de tijd. Soms spreek je af dat een contract een bepaalde periode duurt. Na verloop van de afgesproken periode loopt de overeenkomst af. Wees op je hoede, want bij arbeids- en huurovereenkomsten moet je dit vaak nog schriftelijk bevestigen. Anders loop je de kans dat de overeenkomst doorloopt. 

Overmacht

In overeenkomsten en algemene voorwaarden kun je aangeven onder welke voorwaarden een overeenkomst wordt opgeschort of ontbonden en onder welke voorwaarden juist niet. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Force Majeure (overmacht). Hiermee bepaal je in de algemene voorwaarden onder welke omstandigheden de overeenkomst door de andere partij niet kan worden ontbonden als je (tijdelijk) niet kunt nakomen.

Volledige ontbinding is niet altijd de gewenste oplossing. Vaak kun je een passender oplossing kiezen. Bijvoorbeeld met een gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst, het uitstellen van de nakoming (tijdelijk bevriezen) of de aanpassing van de prijs. Maar dat hangt natuurlijk van de situatie af.

Einde blogreeks

Ik kom hiermee aan het einde van mijn drieluik over ‘De Overeenkomst’. De basis van een overeenkomst is niet heel ingewikkeld, lees de 8 basispunten nog maar eens na. Ik raad iedereen dan ook van harte aan om daar zelf mee aan de gang te gaan (ik hoef het toch niet meer met rode pen te corrigeren). Iedereen met een beetje gezond boerenverstand komt een heel eind. En wordt de inhoud te complex? Schroom dan zeker niet om er een expert bij te halen. Of maak gebruik van de mogelijkheden via internet, brancheverenigingen of juridische instellingen. Je kunt het beter maar in 1 keer goed doen.

En dan als afsluiter nog een open deur van jewelste. Eigenlijk is het geen open deur want vrijwel niemand doet het: lees altijd goed de overeenkomst en de algemene voorwaarden door. Zo weet je van tevoren waar je aan toe bent en kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jou van belang zijn.
Sergej Schuurman

Als KVK-adviseur en jurist help ik ondernemers verder. Ook door middel van mijn blogs. Juridische zaken of uitspraken van rechters zijn soms lastig te begrijpen. Ik probeer dit in heldere en begrijpelijke taal uit te leggen. En daarbij maak ik graag gebruik van wat ik bij KVK allemaal heb meegemaakt.

InspiratiePage