Wetten en regels

Help! Mijn klant negeert de coronaregels

Je houdt je netjes aan het protocol voor jouw branche en hebt duidelijk de regels gecommuniceerd naar je klanten. Maar wat doe je als je klanten zich niet houden aan de coronaregels? Zoals geen winkelmandje pakken, waardoor jouw telsysteem voor het aantal bezoekers niet werkt? Weet wie, wanneer verantwoordelijk is.

Een boete wordt alleen gegeven wanneer jou te verwijten valt dat je je niet aan de afspraken houdt. Je bent als ondernemer verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de zaak en het naleven van de gedragsregels. Wanneer je je willens en wetens niet aan de regels houdt kun je een boete krijgen. Deze boete kan oplopen tot 4.000 euro. Bijvoorbeeld wanneer er te veel mensen in je zaak zijn zonder dat je ingrijpt. Het is dus belangrijk dat jij je als ondernemer houdt aan de RIVM-regels en dat je het protocol van jouw branche volgt. En dat je klanten en personeel weten welke regels er in jouw zaak gelden. Spreek de klant op een respectvolle manier aan wanneer je een overtreding opmerkt.

De verantwoordelijkheid van je klant

De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. De klant heeft zich te houden aan de RIVM-regels die jij hebt vertaald naar de gedragsregels voor je bedrijf. In noodgevallen kun je een beroep doen op handhaving door de overheid. Winkeliers kennen de telefoonnummers van de handhavers. Die kun je, net als bij winkeldiefstal, vragen om naar je zaak te komen. De politie of de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) probeert de klant te kalmeren door naar hem te luisteren, met als eerste doel minder agressie.

Zo voorkom je noodsituaties

  1. Communiceer duidelijk de regels van je bedrijf naar je personeel én klanten.
  2. Spreek de klant op een respectvolle manier aan wanneer je een overtreding opmerkt.
  3. Zet eventueel meer personeel in om de extra taken rondom corona te verdelen.
  4. Instrueer je personeel hoe ze klanten op de juiste manier kunnen aanspreken. Bied eventueel een training hiervoor aan.
  5. Schakel eventueel een beveiliger in voor jouw zaak.
  6. Raadpleeg je brancheorganisatie voor advies.

Handhaving politie en gemeente

Ondernemers moeten zich houden aan de landelijke RIVM-maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veiligheidsregio’s bepalen in hun noodverordening de uitvoering en invulling van het landelijke beleid. De politie en de boa’s handhaven deze noodverordeningen, met het oog op de volksgezondheid.

De handhaver beoordeelt elke situatie apart. De politie of boa zal iemand die in overtreding is eerst aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheid. Als de overtreding niet stopt, dan kan de politie een boete uitschrijven.

Bezwaar maken?

Heb je toch een boete gekregen en wil je bezwaar maken? Dat kan bij CJIB. Kies de optie ‘andere boete’.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.
Annelies den Breejen

Als KVK-adviseur en zzp-specialist coördineer ik de maandelijkse nieuwsbrief KVK-nieuws voor zzp’ers. Op KVK.nl schrijf ik interviews en artikelen over zzp-onderwerpen, wet- en regelgeving en veilig ondernemen.

InspiratiePage