Wetten en regels

Is je faillissement aangevraagd? Vraag betalingsuitstel aan

Faillissement voorkomen door betalingsuitstel aan te vragen. Met de Tijdelijke Betalingsuitstelwet kan dit. Deze tijdelijke wet duurt (na verlenging) tot 1 juni 2021 en is er voor ondernemers die door Covid-19 betalingsproblemen hebben. Check hoe deze tijdelijke wet werkt en wat jij eraan hebt.

Met tijdelijke Betalingsuitstelwet kan een rechter de behandeling van een faillissementsaanvraag uitstellen en andere acties, zoals beslaglegging, schorsen. Degene die uitstel aanvraagt, krijgt hierdoor de mogelijkheid om te blijven ondernemen en problemen op te lossen. De regels staan in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV.

Advocaat Stefan van Rossum, herstructurerings- en insolventie-expert bij Van Doorne nv in Amsterdam vat de wet samen. Daarnaast gaat hij in op een andere mogelijkheid om faillissement te voorkomen: de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Een regeling waarbij je je schuldeisers tot een akkoord kunt dwingen om faillissement te voorkomen.

Waarom deze wet

Bedrijven komen in nood omdat ze opdrachten verliezen, stilliggen, verlies lijden of moeten stoppen door de coronamaatregelen. De regering biedt hulp om de liquiditeitsnood van bedrijven te verlichten. Denk aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) of de aanvullende inkomensgarantie voor zelfstandigen (TOZO), maar ook aan de diverse belastinguitstel-mogelijkheden van de Belastingdienst. Daarnaast houden banken rekening met de gevolgen van de pandemie voor ondernemers, zijn rechtbanken terughoudend bij faillissementsverzoeken en houden marktpartijen, zoals verhuurders, op basis van vrijwilligheid rekening met de financiële problemen waar ondernemers mee zitten. Toch gebeurt het ook dat partijen niet meewerken aan een betalingsregeling voor ondernemers met financiële problemen. Deze partijen kiezen ervoor via een faillissementsaanvraag of beslaglegging hun recht te halen. Hierdoor dringen zij eigenlijk voor bij partijen die ondernemers wel een oplossing bieden. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet moet deze ongewenste situatie voorkomen.

Hoe werkt de wet

Vraagt een schuldeiser jouw faillissement aan? Dan krijg je door de tijdelijke wet de mogelijkheid aan de rechter te vragen of hij de behandeling van dit faillissementsverzoek uit wil stellen. Een soort afkoelperiode. Dit verzoek is in eerste instantie voor een periode van 2 maanden. Op jouw verzoek kan dit uitstel nog 2 keer voor 2 maanden verlengd worden. In totaal 6 maanden dus.

Als de rechter je verzoek goedkeurt, krijg je alleen uitstel van betaling bij de schuldeiser(s) die jouw faillissement aanvroeg.

Voorwaarden

De rechtbank keurt een verzoek tot betalingsuitstel alleen goed als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je kunt je rekeningen tijdelijk niet betalen vanwege een gebrek aan financiële middelen.
 • Deze geldnood is ontstaan doordat je door de coronamaatregelen vanaf 16 maart 2020 niet (volledig) aan het werk kunt.
 • Je voor de pandemie voldoende inkomsten had om je schulden te betalen en daarna minimaal 20 procent omzetverlies had.
 • Je bedrijf kan na afloop van het betalingsuitstel weer gezond verder.
 • Je schuldeiser mag zelf niet in de problemen komt door het uitstel.

De rechtbank stelt na een kort en kritisch onderzoek vast of je voldoet aan deze voorwaarden.

Je schuldeiser voor wie jij betalingsuitstel hebt gekregen van de rechter, mag lopende overeenkomsten met jou niet beëindigen, opschorten of ontbinden. Hierdoor kun je blijven ondernemen.

Geen algemeen uitstel

Het betalingsuitstel geldt alleen voor je betalingsverplichtingen richting de aanvrager(s) van je faillissement. Daarbij kan het gaan om meerdere aanvragers die op verschillende momenten overgaan tot het indienen van een faillissementsaanvraag. De rechtbank zal het verzoek tot uitstel van die faillissementsaanvragen afzonderlijk toetsen. Het is dus geen algemeen uitstel richting al je andere afzonderlijke schuldeisers die geen faillissementsaanvraag hebben ingediend.

Als je na het verleende uitstel nieuwe verplichtingen aangaat of er vervalt een nieuwe betaaltermijn bij een lopende overeenkomst, bijvoorbeeld bij een huurovereenkomst, dan moet je die kunnen betalen. Hiermee voorkom je dat je schulden tijdens het betalingsuitstel verder toenemen.

Extra mogelijkheden

Het betalingsuitstel is in de praktijk misschien niet genoeg om je bedrijf voort te zetten. Daarom heeft de tijdelijke wet nog meer mogelijkheden.

Heb je 1 of meer schuldeisers die niet je faillissement aanvragen, maar wel beslag willen leggen of tot uitvoeren (executie) van een zekerheidsrecht, zoals bijvoorbeeld een pandrecht, over willen gaan? Dan kun je de voorzieningenrechter vragen om de executie te schorsen of het beslag op te heffen. Dit kan voor een periode van 2 maanden. Ook deze periode kan later op jouw verzoek voor 2 keer 2 maanden verlengd worden. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken is het geen vereiste dat je een betalingsuitstelverzoek hebt ingediend bij de rechter.
Voor de toewijzing van het verzoek tot schorsen of opheffen gelden dezelfde voorwaarden als voor het toewijzen van een verzoek tot betalingsuitstel.

De wet geldt niet voor de Belastingdienst. Zij mogen eventueel wel overgaan tot faillissementsaanvraag. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst een eigen pakket aan betalingsuitstelmogelijkheden heeft voor ondernemers.

Stefan van Rossum vat het samen: “De wet biedt schuldenaren die getroffen zijn door omzetverlies als gevolg van de Covid-19 uitbraak en de afgekondigde corona-maatregelen, tijdelijke bescherming tegen faillissementsaanvragen en/of verhaal door schuldeisers. De wet voorziet in tijdelijke schorsing of uitstel maar niet in wijziging van rechten van schuldeisers. Nadat de termijnen zijn verstreken, kunnen de schuldeisers dus weer alle verhaalsmogelijkheden benutten. Sterker nog, geschorste beslagen herleven en de behandeling van geschorste faillissementsaanvragen wordt voortgezet.”

Kosten

Wat kost een verzoek tot aanhouding van een faillissement of een schorsing van executie of beslag aanvragen?
Een aanhoudingsverzoek kun je zelf indienen als verweer tegen een faillissementsaanvraag door middel van dit formulier. Hiervoor hoef je geen griffierecht te betalen.
Een vordering tot schorsing van executie of beslag stel je in door middel van een kort geding bij de Voorzieningenrechter. Hiervoor heb je een advocaat nodig, moet je een dagvaarding uitbrengen en komt er een zitting. Als je een vordering tot schorsing indient, moet je dezelfde (financiële) informatie aanleveren als in het betalingsuitstelformulier. De kosten van vordering tot schorsing zijn afhankelijk van hoe moeilijk de zaak is. Denk aan:

 • advocaat: 3.000 tot 5.000 euro
 • deurwaarder: ongeveer 100 euro
 • griffierecht:
  - eenmanszaak: 309 euro
  - bv, vof, cv: 667 euro

Hierin zijn eventuele externe kosten voor het opstellen van de aan te leveren (financiële) informatie niet inbegrepen. Meestal kan de schuldenaar deze informatie zelf verzamelen.

Andere mogelijkheid: de WHOA

Naast de tijdelijke wet voor betalingsuitstel is er een andere mogelijkheid een faillissement te voorkomen: de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Wanneer maak je gebruik van de WHOA en wanneer van de Tijdelijke Betalingsuitstelwet? Volgens Stefan van Rossum zijn het 2 verschillende procedures met elk een ander doel. “De WHOA is een procedure waarbij een akkoord wordt gemaakt dat dwingend kan worden opgelegd aan schuldeisers en aandeelhouders, ook als deze niet allemaal instemmen. Ook deze procedure kent afkoelingsperiodes. Het doel is om door middel van dit akkoord de kapitaalstructuur van de onderneming te herstructureren om zo een faillissement te voorkomen en gezond door te kunnen. De WHOA-procedure staat alleen open voor bedrijven die, zonder herstructurering van de schulden, geen realistisch vooruitzicht hebben om een faillissement te voorkomen. De afkoelingsperiodes onder de WHOA zijn bedoeld om de onderneming voort te kunnen zetten gedurende de periode die nodig is om een akkoord onder de WHOA voor te bereiden. De rechter beëindigt een afkoelingsperiode als blijkt dat een akkoord onder de WHOA alsnog niet haalbaar is.”

Van Rossum benadrukt dat de WHOA een optie is voor schuldenaren waarvan de liquiditeitsproblemen zo ernstig zijn dat ze, zonder herstructurering van de schulden, een faillissement normaal gesproken op termijn niet kunnen voorkomen. De tijdelijke wet is echt bedoeld voor schuldenaren die tijdelijk bescherming zoeken tegen faillissementsaanvragen en/of verhaal door schuldeisers én waarbij het vooruitzicht bestaat dat na verloop van het verleende uitstel en zonder ingrijpende herstructurering zoals bij de WHOA, de schuldenaar zijn schuldeisers weer zal kunnen voldoen.

Tijdelijk

De werkingsduur van de Tijdelijke Betalingsuitstelwet (Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV) is verlengd. De wet geldt bij Koninklijk Besluit tot 1 juni 2021. Het Koninklijk Besluit kan hierna weer verlengd worden. Op dit moment is nog niet bekend of dat gaat gebeuren.

Lopen je schulden op? Voorkom faillissement met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). In dit dossier lees je er alles over.
Sergej Schuurman

Als KVK-adviseur en jurist help ik ondernemers verder. Ook met complexere vragen ben je bij mij aan het juiste adres. Ik schrijf juridische artikelen voor KVK.nl en publiceer regelmatig bijdragen met een juridische insteek op LinkedIn.

InspiratiePage