Wetten en regels

Je franchisegever failliet. Wat nu?

Geregeld verschijnt het in het nieuws. Weer een grote winkelketen die op het randje van faillissement staat of failliet is verklaard. Zoals The Phone House, Lake Side, DA, V&D, Invito, Manfield, Halfords, Intertoys, Coolcat, en Op=Op. Ondanks dat de economie aantrekt, hebben sommige formules het erg moeilijk. Voor het gewone publiek is het niet altijd duidelijk dat het meestal niet om één bedrijf gaat. Vaak zijn het zelfstandig ondernemers die gebruikmaken van die formule in de vorm van franchise. Maar wat kun je doen als je franchisegever failliet wordt verklaard?

Zo’n faillissement is heel erg vervelend en onzeker voor zowel de franchisenemer als de franchisegever. En heeft vergaande gevolgen. Bij faillissement verliest de franchisegever namelijk zijn beschikking over de formule. Deze komt in handen van een curator. De curator onderzoekt en beslist dan wat er gaat gebeuren. Wordt de formule voortgezet, verkocht of beëindigd? Wat zijn de consequenties van een faillissement en wat kun jij als franchisenemer doen?

Geen hulp meer

Je kunt je onderneming niet meer op de oude voet blijven runnen. Bij faillissement van je franchisegever, ontvang je namelijk geen tot weinig hulp meer bij je bedrijfsvoering. Denk hierbij aan hulp bij administratie, trainingen, levering en marketing.

Handelsnaam

Het hangt van afspraken met de curator af of je nog gebruik mag maken van de handelsnaam. Zo nee, dan moeten alle naam uitingen verdwijnen. Van je pui tot aan je briefpapier. Je moet dan een nieuwe naam kiezen en deze registreren.

Leveringen

Als de levering uitsluitend via je franchisegever loopt kan de bevoorrading van je winkel stil komen te liggen. De franchisegever kan namelijk haar leveranciers niet meer betalen. Je moet dus op zoek naar alternatieve inkoopkanalen. Dat kan onvoordelig zijn. Overleg met de curator welke mogelijkheden je hebt als er een contractuele verplichting tot afname is afgesproken.

Concurrentiebeding

In de meeste franchiseovereenkomsten staat een non-concurrentiebeding. Binnen een bepaald gebied en binnen een bepaalde periode mag je niet dezelfde activiteiten gaan of blijven voeren. In principe blijft dit gelden. Een rechter kan dit basis van redelijkheid en billijkheid wel beëindigen of matigen.

Huur pand

Huur je het pand van je franchisegever? Dan kan de curator de huur beëindigen. Je komt dan zonder pand te zitten. Je kunt hiervoor wel een vordering in geld indienen bij de curator. Je wordt hiervoor dan een concurrentschuldeiser. De vraag is dan wel wat je ervan terugkrijgt.

Mogelijkheden

In eerste instantie blijft tijdens een faillissement de franchiseovereenkomst van kracht. Hierdoor ontstaat een ongelijke situatie. De franchisenemer kan zonder tussenkomst van een rechter niet eisen dat de franchisegever zich aan het contract houdt. Andersom kan dat wél.
Om dit te voorkomen is het van het grootste belang dat de franchisenemer binnen 2 weken schriftelijk aan de curator vraagt of deze bereid is om de franchiseovereenkomst na te willen komen. Dan weet je waar je aan toe bent. Als de curator niet op tijd reageert of het afwijst, dan mag de curator volgens de Faillissementswet geen nakoming van het contract meer vorderen. Dit versterkt je positie.

Wil de curator wel nakomen, dan moet hij voor deze nakoming zekerheid stellen. De franchisenemer krijgt hiermee zekerheid dat de overeenkomst wordt nagekomen. Dit kan met een bankgarantie. De franchisenemer krijgt hiermee ook een sterkere positie als schuldeiser binnen het faillissement. Informeer in zo’n situatie je klanten dat jouw vestiging in ieder geval niet failliet is.
Als de curator weigert om de overeenkomst na te komen dan geeft dat op basis van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om te ontbinden. Dit komt erop neer dat prestaties over en weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Hiermee vervalt bijvoorbeeld ook het non-concurrentiebeding of de huurovereenkomst. En dat kan voordelig zijn.

In de meeste contracten staat ook dat bij faillissement de franchiseovereenkomst opgezegd mag worden. Dit gaat juridisch minder ver. Je bent wel van elkaar af maar bijvoorbeeld het non-concurrentiebeding vervalt hiermee niet. Dat kan dus een knelpunt vormen.

Zoek bijstand

Lees eerst heel goed je franchiseovereenkomst en schakel altijd juridische bijstand in als je franchisegever failliet gaat of dreigt te gaan. Met een specialist kun je onderzoeken welke keuzes in jouw geval het handigst zijn en hoe je je positie kunt versterken.
Wacht dus niet af en neem direct actie!

Meer informatie over wet- en regelgeving vind je op Ondernemersplein. Één antwoord van de overheid.
Sergej Schuurman

Als KVK-adviseur en jurist help ik ondernemers verder. Ook met complexere vragen ben je bij mij aan het juiste adres. Ik schrijf juridische artikelen voor KVK.nl en publiceer regelmatig bijdragen met een juridische insteek op LinkedIn.

InspiratiePage