Wetten en regels

Opdracht geannuleerd. Wie betaalt dat?

Door corona gaan veel gemaakte afspraken niet door. Theatervoorstellingen en concerten worden afgelast of verschoven. En grote evenementen gaan niet door. Dat is natuurlijk vervelend voor de organisator en de bezoekers, maar ook voor toeleveranciers is hier soms veel geld mee gemoeid. Wat zijn je rechten? Heb je recht op een (deel)vergoeding van gemaakte kosten of kun je andere afspraken maken? 4 antwoorden op veelgestelde vragen.

1. Wat zegt de wet?

De wet zegt dat de afspraken die jullie hierover hebben gemaakt leidend zijn. Je hebt dus alleen recht op een (deel)vergoeding als je daar bij aanvang van de opdracht afspraken over hebt gemaakt. Bijvoorbeeld de afspraak dat bij annulering binnen een bepaalde periode een deel van het overeenkomstbedrag toch verschuldigd is. Kijk in het contract met je opdrachtgever welke afspraken zijn gemaakt en welke (algemene) voorwaarden voor deze opdracht gelden.

2. Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden bij een overeenkomst. Deze regels geven duidelijkheid over de rechten en plichten van opdrachtgever én opdrachtnemer. Het gaat dan vaak over betaling, garantie en aansprakelijkheid. Algemene voorwaarden staan in de overeenkomst zelf of in een bijlage, de zogenaamde ‘kleine lettertjes’. Zo’n bijlage maakt alleen onderdeel uit van de overeenkomst als er in de overeenkomst naar wordt verwezen en als de bijlage bij de contractspartij bekend is vóór het ondertekenen van de overeenkomst.

3. Wat mag niet?

In alle gevallen geldt dat je voorwaarden redelijk moeten zijn. Daarnaast mag je in sommige gevallen de wettelijk vastgelegde rechten niet beperken. Een voorbeeld hiervan is de wettelijke garantietermijn. Als die is gesteld op 2 jaar, mag je dit niet beperken tot een kortere periode.
Algemene voorwaarden bieden duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen. Daarom mag je deze tijdens de looptijd van een contract niet zomaar eenzijdig veranderen. Bijvoorbeeld een beroep op overmacht (force majeure) tijdens een pandemie in de voorwaarden opnemen, met als gevolg dat je het contract eenzijdig kunt ontbinden.

4. Wat mag wel?

Natuurlijk mag je samen de algemene voorwaarden opzij leggen. De praktijk laat zien dat zowel opdrachtgevers als opdrachtgevers schade ondervinden van de coronacrisis. Probeer er samen uit te komen. Denk daarbij ook aan de lange termijnrelatie. Mogelijke oplossingen zijn vouchers, een alternatief programma of een online insteek. Of misschien kun je de opdracht opdelen in kleinere opdrachten. Bijvoorbeeld een cateraar met een opdracht voor een evenement van 100 mensen, die nu de catering voor een aantal kleinere groepen verzorgt.

Als je samen tot een oplossing komt, vermijd je juridische conflicten en kun je verder met je bedrijf. Deze 4 stappen die je helpen om lange juridische trajecten te vermijden en je bedrijf te blijven runnen.

Video: Regel algemene voorwaarden en verzekeringen

Deze video kun je alleen afspelen als je de cookies accepteert. Ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.
Laura van Klink

Als KVK-adviseur help ik ondernemers met vragen over ondernemerschap en (fiscale) wet- en regelgeving. Daarnaast heb ik een voorliefde voor regionale economie en ondernemersorganisaties.

InspiratiePage