Wetten en regels

Pensioenakkoord: ouderdomspensioen en verplichte AOV

Na 10 jaar overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers ligt er nu een pensioenakkoord. Dit akkoord is in de eerste plaats gericht op werknemers in loondienst. Maar ook voor jou als zzp’er heeft het verstrekkende gevolgen. Je wordt verplicht een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten. Daarnaast komen er regels voor vrijwillige pensioenregelingen.

In het akkoord staan afspraken over ouderdomspensioen, AOW en over arbeidsongeschiktheid. Als zzp’er kun je nu veel zelf regelen. Dat heeft als voordeel dat je je eigen keuze kunt maken. Nadeel kan zijn dat er meer risico’s onverzekerd zijn en dat je niet kunt deelnemen aan pensioenfondsen.

Met het plan dat nu is aangenomen, vinden de partijen dat jij je mag aansluiten bij de pensioenfondsen in jouw branche. Maar je wordt ook verplicht je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. En de algemene AOW-veranderingen gaan ook voor jou gelden.

Het pensioenakkoord is uitgewerkt in een concept-wetsvoorstel. De nieuwe wetgeving wordt naar verwachting in 2022 ingevoerd. Er volgt dan tot 2026 een overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.

Verplichte AOV zzp'ers

Meest opvallende afspraak uit het pensioenakkoord is dat zzp’ers straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. De overlegpartijen willen niet dat kosten en risico's van onverzekerden op de samenleving neerkomen. 

In het wetsvoorstel voert UWV de verplichte regeling uit. De Belastingdienst heft de premie. De verzekering is inkomensgerelateerd en keert maximaal 70% van het laatstverdiende inkomen uit, met een maximum inkomen van ongeveer 30.000 euro. De verzekering dekt alleen langdurige arbeidsongeschiktheid met een wachttijd van 52 weken. De premie is dan ongeveer 8% van het inkomen. De wachttijd verlaag je naar wens tot 26 weken of verhoog je tot 104 weken. 

Als alternatief voor de verplichte AOV kies je voor een zelf gekozen verzekering die op inhoud minimaal gelijk is aan de verplichte verzekering.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Je ontvangt een AOW-uitkering op het moment dat je jouw pensioenleeftijd bereikt. In 2021 is die pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden, net als in 2019 en 2020. De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren mee met de hogere levensverwachting. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd gekoppeld blijft aan de levensverwachting, maar in mindere mate. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan de eisen van de vakbonden.

Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. Per jaar dat we langer leven, stijgt de pensioenleeftijd met 8 maanden.

Ouderdomspensioen: meer keuzemogelijkheden

Ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering. Veel zelfstandigen bouwen nu weinig of geen ouderdomspensioen op. Alleen voor bepaalde bedrijfstakken en beroepsgroepen zoals bij voorbeeld schilders geldt wél een verplichte pensioenregeling.

In de overgangsperiode worden voorstellen uitgewerkt voor vrijwillige aansluiting bij een pensioenfonds. Ook wordt verplichte deelname onderzocht, eventueel met een opt-out keuzemogelijkheid.

In het nieuwe pensioenstelsel is de pensioenpremie niet meer afhakelijk van de leeftijd. Op de pensioendatum heb je eenmalig de keuze om maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen ineens op te nemen.

Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid.
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jou van belang zijn: wetten en regels voor ondernemers.
Paul van Eijck

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ken ik het financieringslandschap voor ondernemers. Ik volg trends en de mogelijkheden van financiële technologie. Ik deel mijn kennis vooral met zpp’ers en mkb’ers die graag hun groeiambitie verder invullen.

InspiratiePage