Wetten en regels

Pensioenakkoord: ouderdoms­pensioen en verplichte AOV

Na jaren van overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers is er een pensioenakkoord. Dit akkoord is in de eerste plaats gericht op werknemers in loondienst. Maar ook voor jou als zzp’er heeft het verstrekkende gevolgen. Je wordt verplicht een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten. Daarnaast komen er regels voor vrijwillige pensioenregelingen.

In het akkoord staan afspraken over ouderdomspensioen, AOW en over arbeidsongeschiktheid. Als zzp’er kun je nu veel zelf regelen. Dat heeft als voordeel dat je je eigen keuzes kunt maken. Nadeel kan zijn dat er meer risico’s onverzekerd zijn en dat je niet kunt deelnemen aan pensioenfondsen.

Met het plan dat nu is aangenomen, vinden de partijen dat jij je mag aansluiten bij de pensioenfondsen in jouw branche. Maar je wordt ook verplicht je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. En de algemene AOW-veranderingen gaan ook voor jou gelden.

Het pensioenakkoord is uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel. Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. Er volgt dan tot 1 januari 2027 een overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenmaatschappijen en sociale partners hebben dus straks 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Verplichte AOV zzp'ers

De meest opvallende afspraak uit het pensioenakkoord is dat zzp’ers straks op z’n vroegst in 2024 verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten. De overlegpartijen willen niet dat kosten en risico's van onverzekerden op de samenleving neerkomen.

Momenteel heeft slechts 1 op de 5 zzp’ers een AOV, volgens het vakbond FNV Zelfstandigen. De hoge premies en het feit dat verzekeraars bepaalde ondernemers uitsluiten, bijvoorbeeld omdat ze een grotere kans hebben op ziekte of al een bepaalde leeftijd hebben, spelen hierbij een rol.

In het wetsvoorstel voert UWV de verplichte regeling uit. De Belastingdienst heft de premie. Deze premie is tot zo’n 8% van het inkomen. De verzekering is inkomensafhankelijk en keert maximaal 70% van het laatstverdiende inkomen uit met een maandelijks maximum van €1.650 bruto. Verder kun je je inkomen maximaal tot €30.000 bijverzekeren.

Verder dekt de verzekering alleen langdurige arbeidsongeschiktheid met een wachttijd of eigen risicoperiode van 52 weken. De wachttijd verlaag je naar wens tot 26 weken of verhoog je tot 104 weken. Als alternatief voor de verplichte AOV kies je voor een zelfgekozen verzekering die op inhoud minimaal gelijk is aan de verplichte verzekering.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Je ontvangt een AOW-uitkering op het moment dat je jouw pensioenleeftijd bereikt. In 2021 is die pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden, net als in 2019 en 2020. De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren mee met de hogere levensverwachting. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd gekoppeld blijft aan de levensverwachting, maar in mindere mate. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan de eisen van de vakbonden.

Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. Per jaar dat we langer leven, stijgt de pensioenleeftijd met 8 maanden.

Ouderdomspensioen: meer keuzemogelijkheden

Ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering. Veel zelfstandigen bouwen nu weinig of geen ouderdomspensioen op. Alleen voor bepaalde bedrijfstakken en beroepsgroepen, zoals bij schilders, geldt wél een verplichte pensioenregeling.

In de overgangsperiode worden voorstellen uitgewerkt voor vrijwillige aansluiting bij een pensioenfonds. Ook wordt verplichte deelname onderzocht, eventueel met een opt-out keuzemogelijkheid.

In het nieuwe pensioenstelsel is de pensioenpremie niet meer afhankelijk van de leeftijd. Op de pensioendatum heb je eenmalig de keuze om maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen ineens op te nemen.

Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid.

Read this article in English

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jou van belang zijn.
Shivani  Boer

Als KVK-adviseur en journalist volg ik het nieuws op de voet. Ik informeer ondernemers met name over de nieuwste wetten en regels. Heb je nog tips, aanvullingen of leuke ideeën voor content? Laat het me weten.

InspiratiePage
Wetten en regels