Wetten en regels

Waar heb je als sekswerker recht op?

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 7 jul 2021
  • 4 min lezen
  • 7.1K
Als sekswerker kun je gebruik maken van financiële regelingen. Ben jij tijdens de coronacrisis je baan verloren en had je geen ander inkomen? Check of jij recht hebt op noodsteun of een uitkering.

Alle contactberoepen, ook sekswerkers, zijn weer toegestaan.

Sekswerk is legaal in Nederland. Je hebt als sekswerker dezelfde rechten als andere werkenden en dus recht op bescherming van de overheid. Jouw situatie en de manier waarop je geregistreerd staat, bepalen of je recht hebt op noodsteun of een uitkering.

Invloed van corona op je werk

De sekswerkbranche heeft een coronaprotocol gemaakt. Hierin staat hoe je als sekswerker veilig aan de slag kunt binnen de 1,5 metersamenleving. Je vindt in het protocol bijvoorbeeld maatregelen om de gezondheid van je klant te checken en om elkaars 'vochtige ademzone' te vermijden.

Noodsteun of WW-uitkering voor sekswerker in loondienst

Heb je een arbeidscontract met je werkgever? Dan kan deze een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling is er voor ondernemers die verwachten dat ze in 3 maanden tijd minstens 20% minder omzet maken. Na goedkeuring krijgt je werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten. Zo kan hij jouw salaris doorbetalen.

Raak je toch je baan kwijt? Vraag dan een WW-uitkering aan bij het UWV.

Noodsteun voor zelfstandige sekswerkers

Als zelfstandig sekswerker maakt het niet uit of jij jezelf zzp’er of freelancer noemt. Sta je ingeschreven bij KVK? En betaal je belasting over de diensten die jij aanbiedt? Dan ziet de Belastingdienst jou waarschijnlijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Twijfel je of dat zo is? Doe dan de OndernemersCheck op de website van de Belastingdienst.

Als zelfstandig sekswerker kun je in de gemeente waar je woont een aanvraag indienen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Er zijn 2 vormen mogelijk:

  1. Jouw inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Dat is het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven. Hoeveel je krijgt, hangt af van je leeftijd en je leefsituatie. Kijk op de website van het UWV welk bedrag dat voor jou is.
  2. Je krijgt een lening voor bedrijfskapitaal. Je leent maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. De maximale looptijd van de lening is 5 jaar. Tot 1 januari 2022 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen.

Check of jij als zelfstandige in aanmerking komt voor de Tozo.

Bijstand voor sekswerker via opting-in

Bij een seksclub of escortservice werk je vaak niet in loondienst, maar ook niet als zelfstandige. Er is een tussenvorm waarbij je voor een exploitant mag ‘werken volgens het voorwaardenpakket’. Hierin maak je samen afspraken over zaken als werktijden, uitbetaling en wie je als klant wilt. Je leest er meer over op prostitutiegoedgeregeld.nl, een initiatief van de overheid en Soa Aids Nederland.

Een van de voorwaarden in het pakket is dat de exploitant en jij de opting-in regeling gebruiken. De exploitant houdt dan loonbelasting en premies in op jouw inkomsten. Die draagt hij af aan de Belastingdienst. Jij krijgt een nettoloon en je hoeft geen administratie bij te houden.

Let op! Werk je via opting-in, dan heb je geen ontslagbescherming. Een exploitant kan de samenwerking op elk moment stopzetten. Voor de Belastingdienst en het UWV ben je geen werknemer, maar ook geen ondernemer. Je hebt daardoor geen recht op WW en je komt niet in aanmerking voor de Tozo. Wel kun je een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Soms kan dat ook bij de gemeente zelf.

Bijstand voor sekswerker uit EU-land

Kom je uit een ander EU-land en ben je geen werknemer of zelfstandige? Ook dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl of bij de gemeente waar je woont. Of je bijstand krijgt, hangt af van hoe lang je in Nederland bent en wat jouw kans is om werk te vinden.

Let op! Zonder geldige verblijfsstatus heb je geen recht op bijstand. Bijstand aanvragen kan gevolgen hebben voor je verblijfsstatus. Dat geldt voor iedereen met een verblijfsvergunning, dus ook voor EU-burgers. Wel houdt de overheid er rekening mee dat je in deze periode moeilijker terug kunt naar je land van herkomst. Daarom is de controle minder streng op wie langer blijft dan is toegestaan. Dat wordt je later niet aangerekend als je opnieuw een verblijfsvergunning of visum aanvraagt, of als je na de coronacrisis wil uitreizen naar je land van herkomst.

Val je buiten de regelingen?

Heb je geen recht op WW, bijstand of noodsteun? Bijvoorbeeld omdat je geen geldige verblijfsstatus hebt? Dan zijn dit je opties:

  • Informeer bij je eigen gemeente of er andere vormen van noodsteun zijn voor jou. Bijvoorbeeld via maatschappelijk werk.
  • Het Dutch Emergency Fund is een startend noodfonds dat sekswerkers ondersteunt die in directe geldnood zitten.
  • Mag je werken volgens de wet? Dan is het advies van belangenorganisaties om dat op afstand te doen, bijvoorbeeld via de webcam.

Op prostitutie.nl en zustersite prostitutiegoedgeregeld.nl van Soa Aids Nederland vind je meer informatie over corona en sekswerk.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage