Wetten en regels

Wat betekent de Europese Copyrightwet?

Door de komst van de ‘Richtlijn voor auteursrechten in de digitale eengemaakte markt’, ofwel de Europese Copyrightwet, gaat er iets veranderen voor uitgevers van nieuwsberichten en sociale platformen. Wat? Dat lees je hier.

Doel van de wet is het Europees auteursrecht af te stemmen op de recente ontwikkeling van diverse digitale technologieën. Én de auteursrechthebbenden beter te beschermen. Door de verschillen tussen de nationale auteursrechtenstelsels te verkleinen, moet de versnippering van de interne markt binnen de EU voorkomen worden. Daarnaast is het de bedoeling de online toegang voor gebruikers in de hele EU op ruimere schaal mogelijk te maken.

Akkoord op artikel 11 en 13

Eerder nog zorgden de artikelen 11 en 13 van de Europese Copyrightwet voor ophef. Maar inmiddels zijn ze door het Europees Parlement na herziening goedgekeurd.

Artikel 11, de ‘link taks’

Dit artikel geeft uitgevers van perspublicaties de mogelijkheid reproductie en herpublicaties van hun digitale berichten toe te staan of te verbieden. Het opent de mogelijkheid voor nieuwssites om een vergoeding te vragen voor het gebruik van hun artikelen of foto’s op platforms zoals Google News en Facebook.
In de laatste onderhandelingen is besloten dat deze rechten zich niet uitstrekken tot hyperlinks die bestaan uit losse woorden die verwijzen naar de bron.

Artikel 13, de ‘uploadfilter’

Dit artikel moet het moeilijker maken om filmpjes of muziek, waarop auteursrecht zit, te delen. Dit betekent dat sociale platformen als Facebook, Twitter en YouTube alle foto’s en video’s op voorhand strenger moeten controleren of er iets in een video zit dat inbreuk maakt op het auteursrecht. Een uploadfilter dus.
Critici denken dat dit tot censuur leidt. Simpelweg omdat uit veiligheidsoverwegingen veel content zal worden geweigerd of weggefilterd. Dit om hoge kosten te vermijden.
Een parodie of een karikatuur maken en plaatsen mag nog wel. Dit geldt ook voor gifjes en memes. De vraag is of de softwarefilters deze uitzondering herkennen.

Momenteel vindt controle vaak achteraf plaats. Bijvoorbeeld video's waarin muziek zit die inbreuk maakt op het auteursrecht, worden dan pas na publicatie offline gehaald.

Voor wie geldt de Europese Copyrightwet?

Volgens het voorstel heeft de wet betrekking op aanbieders die ‘grote hoeveelheden’ of ‘aanzienlijke hoeveelheden’ werken laten delen via hun platform. Én deze werken exploiteren ‘met winstoogmerk’, zoals advertenties.
Kleine ondernemingen hoeven dus geen filter te gebruiken of te ontwikkelen. Maar moeten zich uiteraard wel aan de auteurswet houden.

Wanneer gaat de wet in?

Het Europees Parlement heeft de herziening van het oorspronkelijke voorstel goedgekeurd. Nu moet de Europese Raad formeel nog goedkeuring geven. De verwachting is dat dit medio 2019 gebeurt. Als deze goedkeuring er is, hebben lidstaten 2 jaar de tijd om hun wetgeving aan te passen. Dit betekent dat naar verwachting in de loop van 2021 de wet ook in Nederland van toepassing is.

Meer informatie over wet- en regelgeving vind je op Ondernemersplein. Één antwoord van de overheid.
Sergej Schuurman

Als KVK-adviseur en jurist help ik ondernemers verder. Ook met complexere vragen ben je bij mij aan het juiste adres. Ik schrijf juridische artikelen voor KVK.nl en publiceer regelmatig bijdragen met een juridische insteek op LinkedIn.

InspiratiePage