Wetten en regels

Wateroverlast in Limburg: check hier je regelingen

De overheid ondersteunt getroffen ondernemers bij de gevolgen van de wateroverlast in Limburg. Door overstromingen moesten veel bedrijven de deuren sluiten. De ramp zorgde voor veel schade. Naast de Wet tegemoetkoming schade bij rampen mag je nu ook een beroep doen op een aantal coronaregelingen die je helpen bij omzetverlies als gevolg van waterschade.

Met deze steun kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in de loonkosten. Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen.

In dit overzicht vind je de belangrijkste regelingen.

Tegemoetkoming schade bij rampen

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) gebruik je voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van medio juli 2021. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Zij kunnen met ingang van 9 augustus 2021 hun schade melden bij RVO

Kijk ook op de site van Slachtofferhulp. Naast een luisterend oor bieden ze ook tips en praktische informatie.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden. Werkgevers die structureel omzetverlies (minimaal 20%) hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. De regeling loopt tot en met 30 september 2021.

Let op: Als je in aanmerking komt voor de gift uit Giro 777, telt dit bedrag mee als omzet voor de NOW.

Regeling onwerkbaar weer

Je mag gebruik maken van de regeling onwerkbaar weer, als daarover afspraken zijn gemaakt in de CAO. Via deze regeling kun je voor je werknemers WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer. Je kunt tot en met maandag 2 augustus aanvragen.

Je geeft aan het UWV door dat de werkzaamheden stilliggen door onwerkbaar weer. Deze melding gebeurt op de eerste werkdag waarop de werknemers niet kunnen werken. De melding kan je bij het UWV doen.

Daarna dien je de uitkering via dit formulier in bij het UWV.

Als er geen afspraken gemaakt zijn over wateroverlast in de CAO, mag je gebruik maken van de NOW. Let op, als je NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Voor de land- en tuinbouw is een aanvullende module binnen de TVL opgenomen. Of je in aanmerking komt, hangt onder meer af van je SBI-code en de hoogte van je omzetverlies (30% of meer). Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL. Bekijk alle subsidievoorwaarden van de TVL op Rijksoverheid.nl of RVO.

Schade aan gewassen

Boeren, akkerbouwers en telers kunnen als gevolg van de hevige regenval en overstromingen te maken hebben met een negatieve kasstroom door schade aan hun gewassen. Daarom kijkt het ministerie van LNV of het mogelijk is de voorschotregeling van 80% voor de GLB-inkomenssteun opnieuw open te stellen, zodat agrariërs een paar maanden eerder over deze gelden beschikken.

Participatiewet

De Participatiewet ondersteunt mensen die plotseling zonder inkomen zitten. In geval van een noodsituatie zoals deze watersnoodramp kan algemene bijstand worden verstrekt voor levensonderhoud. Ook verleent de gemeente eventueel bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die iemand zelf niet kan voldoen. In welke vorm je hulp krijgt of een geldlening beoordeelt de gemeente. Heb je vragen over je persoonlijke situatie? Neem dan contact op met je gemeente.

Verzekering

Treft de overvloedige regenval of overstromingen jouw bedrijf? Dan wil je vast weten hoe je deze schade vergoed krijgt. Wat je ook doet, ruim de schade niet meteen op en bel zo snel mogelijk je verzekeraar. Van aanspraak maken op je inboedelverzekering tot vergoedingen door de overheid. Dit zijn de mogelijkheden.

Tijdelijk steunpunt Belastingdienst voor getroffen ondernemers

De Belastingdienst heeft een tijdelijk steunpunt geopend voor vragen over en hulp bij belastingzaken als gevolg van de wateroverlast in Limburg. Bij de hulp houdt de Belastingdienst rekening met persoonlijke omstandigheden en zoekt naar mogelijkheden binnen wet- en regelgeving.

Het gaat bijvoorbeeld over:

  • hulp bij versnelde behandeling aangiften zodat teruggaven sneller uitbetaald kunnen worden
  • herstellen van (vaak geautomatiseerd opgelegde) boetes
  • de mogelijkheden bespreken van voorlopige verliesverrekening
  • zorgen voor uitstel van betaling
  • hulp bij het tijdelijk stopzetten van de Motorrijtuigenbelasting

Het steunpunt is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken via (088) 15 42 600 en via de mail: wateroverlast@belastingdienst.nl


Heropenen na overstroming, hoe pak je dat aan?

Deze video kun je alleen afspelen als je cookies hebt geaccepteerd. Wijzig je cookieinstellingen en ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Wil je persoonlijk advies voor jouw bedrijf? Bel met het KVK Adviesteam via 0800 2117.
Marco Platvoet

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers kansen te benutten in het buitenland. Ik verbind en deel kennis en help je verder met mijn internationaal netwerk. Mijn specialiteit is het Verenigd Koninkrijk en Brexit.

InspiratiePage