Stap 1 van 5: Breng je situatie in kaart

Bekijk of je voldoende grip op je geldzaken hebt door je financiën op een rij te zetten. Maak ook een SWOT-analyse. Daarmee krijg je zicht op de sterke en zwakke punten van je onderneming.

Financiële stand van zaken

Om te beslissen over vervolgstappen, is financieel overzicht noodzakelijk. Breng zelf of met hulp van je boekhouder of accountant de actuele financiële situatie van je bedrijf in kaart. Een tussentijdse balans met winst- en verliesrekening helpt daarbij. Zet ook je schulden op een rij. Als je financieel overzicht hebt, krijg je een eerste indicatie voor de levensvatbaarheid van je bedrijf.

Sterke punten en kansen

Met een sterkte-zwakteanalyse of SWOT-analyse zie je in 1 oogopslag waar kansen liggen voor je onderneming en wat extra aandacht vraagt. Benoem de sterktes (strengths) en zwaktes (weaknesses) van je onderneming. Dit zijn interne factoren, bijvoorbeeld je product of de deskundigheid van je personeel. Ga vervolgens na welke omgevingsfactoren kansen (opportunities) of bedreigingen (threats) zijn voor je bedrijf. Dit zijn externe factoren. Denk aan toenemende digitalisering, afnemende klantentrouw en stijgende energieprijzen. Zet alle sterktes en zwaktes van zowel de interne als de externe analyse in een tabel.

Je kunt nog een stap verder gaan: geef de punten uit je SWOT-analyse een relatief gewicht en zet ze tegen elkaar af in een confrontatiematrix, een gecombineerde tabel. Deze tabel confronteert de belangrijkste sterktes en zwaktes van je onderneming met de meest belangrijke kansen en bedreigingen uit de markt. Het laat je zien hoe jouw onderneming aansluit op de markt. In de laatste stap trek je conclusies en bepaal je je strategie.

Hoe sta je er zelf emotioneel voor

Je ervaart een hoop stress en zorgen om de moeilijke financiële situatie van je onderneming. Het liefst houd je die zorgen voor jezelf en dop je jouw eigen boontjes. Dat is nou eenmaal ondernemers eigen. Toch is het aan te raden naar je omgeving te stappen voor hulp. Dan kom je erachter dat je er niet alleen voor staat en dat er meer ondernemers zijn die ook financiële problemen hebben. Gesprekken met organisaties helpen je bij stress door financiële problemen.

KVK Adviesteam

Wil je overleggen over het in kaart brengen van je situatie? Bel met het KVK Adviesteam 0800 21 17.

InfoPage