Stap 4 van 5: Stoppen, zo pak je het aan

Je hebt gekozen om te stoppen met je bedrijf. Dat is een lastige maar soms verstandige keuze. Ontdek welke stappen je moeten zetten om je bedrijf goed af te sluiten.

Stappenplan per rechtsvorm

Na je besluit, moet je veel zaken regelen. Wat precies hangt af van de specifieke situatie in jouw bedrijf en de rechtsvorm van jouw onderneming. De belangrijkste stappen per rechtsvorm vind je in het overzicht:

Schulden oplossen

Bij het beëindigen van je bedrijf kunnen er schulden overblijven. Misschien ontstaan ze juist door het staken van je bedrijf, omdat je contracten moet afkopen. Als je de schulden niet kunt betalen, zijn er mogelijkheden om er van af te komen. Het is verstandig om daar zelf het initiatief voor te nemen. Je houdt zo ook zelf de controle.

Het ‘Stroomschema Schulden’ geeft je inzicht in verschillende opties, zoals een Minnelijke regeling, de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en faillissement. Overleg met je boekhouder, accountant of jurist wat in jouw situatie de beste keuze is.

Jouw inkomen bij en na het stoppen

In de periode tot het echt stoppen van je onderneming kunnen je inkomsten al achteruit gaan. In deze periode kun je een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je ontvangt dan voor maximaal 12 maanden een aanvulling op je inkomen, tot bijstandsniveau. Er gelden wel voorwaarden. Je krijgt de aanvulling alleen als je stopt omdat het bedrijf niet meer levensvatbaar is, maar je niet direct kunt stoppen. Ook moet je voldoen aan het urencriterium.

Kun je wel direct stoppen? Vraag dan een bijstandsuitkering aan. De hoogte van het gezinsinkomen bepaalt of je in aanmerking komt en welk bedrag je ontvangt.

Ben je 55 jaar of ouder maar nog niet aow-gerechtigd? Vraag dan een uitkering op grond van de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) aan. De aanvraag dien je in voordat je het bedrijf stopt.

Met de Bbz-check controleer je of je voor een Bbz- of IOAZ-uitkering in aanmerking komt. De aanvraag voor Bbz, bijstand of IOAZ dien je in bij de gemeente waar je woont.

KVK Adviesteam

Heb je vragen over jouw situatie bij het stoppen? Bel met het KVK Adviesteam 0800 21 17.

InfoPage