Zwaar weer

Financiële problemen? Pas je bedrijf aan

Je bedrijf is winstgevend en je hebt grote plannen voor de toekomst. Maar door de coronacrisis zakt je omzet weg. Je ziet kansen in een nieuw businessmodel. Deze stappen geven je inzicht in de financiële haalbaarheid van een aangepast bedrijfsmodel.

De coronacrisis hakt er flink in. Je klanten blijven weg en je kosten lopen door. Het water staat je aan de lippen. Op de lange termijn verwacht je herstel van je omzet, maar daarvoor moet je wel je businessmodel of bedrijfsmodel aanpassen. Met dit stappenplan bepaal je jouw verwachte omzet en stel je vast hoe groot je liquiditeitsprobleem is. Je berekent hoeveel geld je voor je nieuwe aanpak nodig hebt en welke financieringsvorm bij jou past.

Voorbeeld

Neem het fictieve voorbeeld van een bedrijf in de productie en verhuur van tenten. Armin de Jong is de eigenaar. Het familiebedrijf waarin hij van jongs af aan werkt, heeft de grote muziekfestivals in ons land als klant. Hij heeft 5 mensen in loondienst en werkt ook met zzp’ers. Veel events waaraan hij zou leveren, zijn geannuleerd. Zijn omzetdaling is bijna 100%. De loonkosten lopen door. Hij huurt een bedrijfspand inclusief opslagruimte.

1. Ga sparren over oplossingen

De zwakke financiële situatie van zijn bedrijf levert De Jong veel stress op. Hij bespreekt zijn (geld)zorgen met zijn familie, vrienden, andere ondernemers en zijn boekhouder. Zijn boekhouder adviseert hem contact op te nemen met een organisatie waarmee je kunt klankborden over jouw situatie, een schuldenregeling en andere oplossingen.

2. Vernieuw je businessmodel

Grootschalige events laten nog op zich wachten. De Jong moet zijn businessmodel aanpassen. Met hulp van het Business Model Canvas brengt hij zijn situatie in kaart. Een businessmodel of bedrijfsmodel is de beschrijving van alle aspecten van een bedrijf. Zowel intern als extern: organisatie, waardepropositie, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. Met het canvasmodel kijkt De Jong naar de sterke en zwakke punten van zijn organisatie. En ook naar zijn product en de wensen van zijn klanten.

De basis is de waardepropositie van zijn bedrijf. Dat is de onderscheidende kracht waarmee De Jong geld verdient. Waarmee maakt hij zijn klanten blij? Waarin is zijn bedrijf anders dan dat van concurrenten?

Hij wil luxe tenten voor verhuur aan campings gaan leveren. Daarnaast wil hij zijn medewerkers en zzp’ers die tenten en podia opbouwden bij events, in de bouw laten werken. Dat betekent nieuwe klanten met nieuwe wensen, nieuwe producten en nieuwe kosten en opbrengsten. Onderdeel van het businessmodel is het verdienmodel. De Jong kijkt voor inspiratie naar verdienmodellen van nu en de toekomst.

Het huidige businessmodel zet hij ‘on hold’ en hij werkt zijn plannen uit naar een coronaproof businessmodel. Voor het opzetten van een tentenlijn voor campings moet hij investeringen doen. Deze neemt hij mee in zijn liquiditeitsbegroting. De omzet van het nieuwe businessmodel zet hij in de exploitatiebegroting. Hij verwacht dat zijn bedrijf met deze aanpassingen op lange termijn levensvatbaar is.

Zzp'er? Ga tijdelijk wat anders doen

De Jong heeft niet voor al zijn zzp'ers werk. Gelukkig zitten zzp'ers niet vast aan de branche waarin ze nu werken. Ze kunnen tijdelijk wat anders doen. Een zzp'er in de evenementenbranche kan zichzelf bijvoorbeeld verhuren aan een IT-bedrijf om data in te voeren. Of ze kunnen het roer nog verder omgooien en tijdelijk in loondienst werken in een andere branche.

3. Stel een exploitatiebegroting op

De Jong maakt een aangepaste exploitatiebegroting voor de periode van een jaar, waarbij hij in kaart brengt wat de invloed van de omzetdaling is op zijn totale winstverwachting en wat zijn nieuwe businessmodel oplevert. Hierbij berekent hij de omzet per maand en rekent het door naar een jaar. Hij verwacht na een aanloopperiode maandelijks gemiddeld een omzet van bijna 60.000 euro te krijgen uit zijn de verhuur van campingtenten en het verhuren van zijn medewerkers in de bouw. In de onderbouwing van zijn omzetverwachting houdt hij rekening met deze inverdientijd. Het kost tijd om een nieuw klantenbestand op te bouwen.

Originele exploitatieprognose (opgesteld vóór de coronacrisis)

Omzet
 
900.000
Af: Inkoopwaarde omzet 
 405.000
Bruto omzet
 
495.000
Afschrijvingen
   40.000 

Huur
   60.000

Verzekeringen
   10.000
 
Administratie
   10.000
 
Personeelskosten
 200.000
   
Energiekosten
   30.000
   
Communicatiekosten
   20.000
   
Totale kosten
 
 370.000 
NETTO WINST

125.000

Aangepaste exploitatieprognose (opgesteld tijdens de coronacrisis)

Omzet
 
700.000
Af: Inkoopwaarde omzet 
 315.000
Bruto omzet
 
385.000
Afschrijvingen
   40.000 

Huur
   60.000

Verzekeringen
   10.000
 
Administratie
   10.000
 
Personeelskosten
 200.000
   
Energiekosten
   30.000
   
Communicatiekosten
   20.000
   
Totale kosten
 
370.000 
NETTO WINST

 15.000

4. Maak een liquiditeitsbegroting

De Jong maakt een liquiditeitsbegroting waarbij hij in kaart brengt hoeveel geld hij over heeft of tekort komt per kwartaal. Hij kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om zijn cashflow te verbeteren. Een liquiditeitsbegroting kun je ook per maand opstellen. De Jong heeft in het eerste kwartaal gebruik gemaakt van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor zijn personeel kreeg hij 85% van zijn personeelskosten via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve behoud werkgelegenheid (NOW). Om zijn nieuwe businessmodel te starten moet hij investeren in een nieuwe set tenten. Dit bedrag zet hij als investeringen in zijn liquiditeitsbegroting.

Liquiditeitsbegroting


Kwartaal 1
Kwartaal 2
Banksaldo (per begin kwartaal)
     25.000 
    -27.900
Ontvangsten klanten
     15.000 
       75.000
Ontvangen coronaregelingen NOW en TVL
     90.100 
              0
Investeringen
     50.000 
              0
Betalingen aan leveranciers
     20.000
       20.000
Huur
     36.000
       36.000 
Lonen (incl. vakantiegeld in kwartaal 2)
     50.000
       66.000 
Privé-opname ondernemer
            0
        4.500   
Af te dragen btw
      2.000
       15.000   
Ontvangsten -/- uitgaven
  - 52.900
    - 66.500   
Banksaldo per einde kwartaal
 - 27.900 
   - 94.400 

5. Organiseer je schulden

De Jong oriënteert zich op oplossingen voor schulden zoals bijvoorbeeld een vrijwillige betalingsregeling (minnelijk traject). Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe mogelijkheid om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Hij kijkt ook naar de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) waarmee hij een faillissement kan voorkomen.

Tip: meld je aan voor een eenmalige nieuwsbrief met alle informatie over de WHOA.

6. Bepaal je financieringsbehoefte

Uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat De Jong het eerste kwartaal inteert op zijn buffer en afsluit met een negatief saldo van 27.900 euro. Het tweede kwartaal sluit hij af met een negatief saldo van 94.400 euro. Hij onderzoekt waar hij financiering aan zal vragen en wat de meest gunstige financieringsvorm voor zijn bedrijf is. Hij zoekt 50.000 euro voor investeringen en daarnaast werkkapitaal voor minimaal 45.000 euro.

7. Zoek financiering

De Jong bekijkt de regelingen van de overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. En hij vergelijkt andere financieringsvormen. Voordat hij een financieringsaanvraag indient, checkt hij hoe hij nog extra geld binnenkrijgt of minder uitgeeft.

Checklist Financiën op orde na de coronacrisis

Het economisch herstel zet in. Is jouw bedrijf levensvatbaar als straks alle coronasteunregelingen zijn afgebouwd? Met de Checklist Financiën op orde ontdek je welke hobbels op je pad kunnen komen.

NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud werkgelegenheid (NOW) biedt een compensatie voor loonkosten van maximaal 85%.

Loonoffer vragen

De Jong onderzoekt de mogelijkheid om op vrijwillige basis een loonoffer te vragen aan zijn medewerkers.

TVL

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) biedt een onderneming een tegemoetkoming in vaste lasten als een onderneming minimaal 30% omzetverlies heeft in een kwartaal. De tegemoetkoming is maximaal 550.000 euro per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers.

Tozo-lening

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt naast inkomensondersteuning ook de mogelijkheid om te lenen. Via een versnelde procedure kan De Jong een lening aanvragen tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Deze lening kan een optie zijn voor De Jong.

Kleine Kredieten Coronaregeling

Kleine, in de kern gezonde bedrijven, kunnen met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. De overheid staat voor 95% garant bij leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Deze optie is interessant voor De Jong.

Bijstand voor Zelfstandigen

Als je als ondernemer meer dan 10.157 euro nodig hebt, kun je een aanvraag doen voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je kunt in overleg met je gemeente eventueel een deel van het benodigde bedrag via de TOZO aanvragen en een deel op basis van het Bbz. De Bbz biedt voor ondernemers die maximaal 1,5 jaar gevestigd zijn een krediet van maximaal 37.000 euro. Langer gevestigde ondernemers kunnen maximaal 203.000 euro aanvragen. Deze mogelijkheid houdt De Jong in gedachten.

Subsidie

De Jong onderzoekt of er subsidies voor zijn bedrijf zijn. Deze subsidies bieden mogelijk kansen.

Reguliere financiers

De Jong kan gebruik maken van diverse reguliere financiers. Een andere optie is via non-bancaire financiering zoals leasing, crowdfunding of online fintech financier. Hij kijkt ook naar overbruggingsfinanciering.

Hoe beter je ervoor staat en het toekomstperspectief is, des te groter de kans dat je bij reguliere financiers een succesvolle aanvraag kunt indienen.

Keuze financiering

De Jong concludeert op basis van zijn financiële administratie en de begrotingen dat zijn financiële buffer te laag is en heeft alle financieringsvormen in kaart gebracht. Hij kiest ervoor om externe financiering aan te vragen om zijn nieuwe tentenlijn te kunnen starten. Voor de investeringen heeft hij voorkeur voor de Kleine Kredieten Corona regeling via zijn bank. Hij probeert ook zijn rekening-courantkrediet te verhogen. Als dat niet lukt, legt hij voor tijdelijk werkkapitaal contact met een non-bancaire fintechfinancier. Hij onderzoekt ook de optie om hulp te krijgen bij het aanvragen van financiering.

4 zwaar weer routes

Dit stappenplan is onderdeel van Zwaar weer routekaart 2: Kies een ander businessmodel. In totaal staan 4 Zwaar weer routekaarten voor je klaar. Welke van de andere routekaarten heeft ook je interesse?

  • Routekaart 1: Met hulp de crisis door: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met (financiële) hulp de crisis overbruggen.
  • Routekaart 3: Kiezen voor doorgaan of stoppen: het is onzeker of je bedrijf levensvatbaar is. Je krijgt lastig financiering, maar met coronaregelingen zou je bedrijf kunnen overleven.
  • Routekaart 4: Stoppen met je bedrijf: je bedrijf is helaas niet in staat om de crisis te overleven.
Wil je sparren over je toekomstplannen of het beëindigen van je bedrijf? Bel met het KVK Adviesteam: 0800 2117.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage