Zwaar weer

Route 2: Financiële problemen? Pas je bedrijf aan

Je bedrijf is winstgevend en je hebt grote plannen voor de toekomst. Dan komt de coronacrisis en zakt je omzet weg. Hoe overleeft jouw bedrijf de coronacrisis?

De coronacrisis hakt er flink in. Je klanten blijven weg en je kosten lopen door. Het water staat je aan de lippen. Na de crisis verwacht je op lange termijn misschien wel wat herstel van je omzet maar je zal je verdienmodel (tijdelijk) moeten aanpassen. Met dit stappenplan bepaal je jouw verwachte omzet en stel je vast hoe groot je liquiditeitsprobleem is. Je berekent hoeveel geld je nodig hebt: jouw financieringsbehoefte. En welke financieringsvorm bij jou past.

Voorbeeld

Neem het fictieve voorbeeld van een bedrijf in de productie en verhuur van tenten. Armin de Jong is de eigenaar. Het familiebedrijf waarin hij van jongs af aan werkt, heeft de grote muziekfestivals in ons land als klant. Hij heeft 5 mensen in loondienst en werkt ook met zzp’ers. Bijna alle opdrachten zijn geannuleerd. Veel events waaraan hij zou leveren, zijn verschoven naar volgend jaar. Zijn omzetdaling is bijna 100%. De loonkosten lopen door. Hij huurt een bedrijfspand inclusief opslagruimte.

1. Ga sparren over oplossingen

De zwakke financiële situatie van zijn bedrijf levert De Jong veel stress op. Hij bespreekt zijn (geld)zorgen met zijn familie, vrienden, andere ondernemers en zijn boekhouder. Zijn boekhouder adviseert hem contact op te nemen met organisaties waarmee je kunt klankborden over jouw situatie, een schuldenregeling en andere oplossingen.

2. Vernieuw je verdienmodel

Grootschalige events laten nog lang op zich wachten. Mogelijk zijn die er pas weer in 2021. De Jong moet zijn verdienmodel aanpassen. Hij wil luxe tenten voor verhuur aan campings gaan leveren. Daarnaast wil hij zijn medewerkers en zzp’ers die tenten en podia opbouwden bij events, in de bouw laten werken. Dat betekent nieuwe doelgroepen, nieuwe producten en nieuwe prijzen.

Het huidige verdienmodel zet hij ‘on hold’ en hij werkt zijn plannen uit naar een coronaproof businessmodel. De veranderingen brengen mogelijk een reorganisatie met zich mee. Voor het opzetten van een tentenlijn voor campings moet hij investeringen doen. Deze neemt hij mee in zijn liquiditeitsbegroting. De omzet van het nieuwe verdienmodel zet hij in de exploitatiebegroting. Hij verwacht dat zijn bedrijf met deze aanpassingen op lange termijn levensvatbaar is.

Zzp'er? Ga tijdelijk wat anders doen

Je zit niet vast aan de branche waarin je nu werkt. Ga tijdelijk wat anders doen. Werk je als zzp’er in de evenementenbranche? Verhuur jezelf aan een IT-bedrijf om data in te voeren of ga aan de slag in de bouw.

3. Stel een exploitatiebegroting op

De Jong maakt een aangepaste exploitatiebegroting voor de periode van een jaar, waarbij hij in kaart brengt wat de invloed van de omzetdaling is op zijn totale winstverwachting en wat zijn nieuwe verdienmodel oplevert. Hierbij berekent hij de omzet per maand en rekent het door naar een jaar. Hij verwacht na een aanloopperiode van 3 maanden in 2020 maandelijks gemiddeld een omzet van bijna 60.000 euro te krijgen uit zijn de verhuur van campingtenten en het verhuren van zijn medewerkers in de bouw. In de onderbouwing van zijn omzetverwachting houdt hij rekening met deze inverdientijd. Het kost tijd om een nieuw klantenbestand op te bouwen.

Originele exploitatieprognose 2020 (opgesteld vóór de coronacrisis)

Originele exploitatieprognose 2020

Aangepaste exploitatieprognose 2020 (opgesteld tijdens de coronacrisis)

Originele exploitatieprognose 2020

4. Maak een liquiditeitsbegroting

De Jong maakt een liquiditeitsbegroting waarbij hij in kaart brengt hoeveel geld hij over heeft of tekort komt per kwartaal. Hij kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om zijn cashflow te verbeteren. Een liquiditeitsbegroting kan je ook per maand opstellen. De Jong heeft in het eerste kwartaal gebruik gemaakt van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (4.000 euro). Voor zijn personeel kreeg hij 90% van zijn personeelskosten via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve behoud werkgelegenheid (NOW). Hij ontvangt het geld van de TOGS en NOW in het tweede kwartaal. Om zijn nieuwe verdienmodel te starten moet hij investeren in een nieuwe set tenten. Dit bedrag zet hij als investeringen in zijn liquiditeitsbegroting.

Liquiditeitsbegroting

Originele exploitatieprognose 2020

5. Organiseer je schulden

Oriënteer je op oplossingen voor schulden zoals bijvoorbeeld een vrijwillige betalingsregeling (minnelijk traject). Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe mogelijkheid om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kun je een faillissement voorkomen.

6. Bepaal je financieringsbehoefte

Uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat De Jong het eerste kwartaal 36.000 euro inteert op zijn buffer, maar afsluit met een positief saldo van 14.000 euro. Het tweede kwartaal sluit hij af met een negatief saldo van 81.000 euro. Hij onderzoekt waar hij financiering aan zal vragen en wat de meest gunstige financiersvorm voor zijn bedrijf is. Hij zoekt 50.000 euro voor investeringen en daarnaast werkkapitaal voor minimaal 31.000 euro.

7. Zoek financiering

De Jong bekijkt de regelingen in Noodpakket 2 van de overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. En hij vergelijkt andere financieringsvormen.

NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud werkgelegenheid (NOW) biedt een compensatie voor loonkosten van maximaal 90% De NOW regeling is verlengd en is van toepassing op de maanden juni, juli, augustus en september. Hij verwacht in kwartaal 3 nog steeds meer dan 30% omzetverlies, dus NOW blijft een optie.

TVL

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de TOGS regeling. Een onderneming moet minimaal 30% omzetverlies hebben in de periode 1 juni tot 1 oktober. De tegemoetkoming is maximaal 50.000 euro. De omzet van De Jong komt in kwartaal 2 en 3 waarschijnlijk nog niet op het oude niveau, dus hij kan gebruik maken van TVL.

Tozo-lening

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt naast inkomensondersteuning ook een lening. Via een versnelde procedure kan De Jong een lening aanvragen tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Tot 1 juli 2021 hoeft De Jong nog geen rente en aflossing te betalen.

Kleine Kredieten Coronaregeling

Kleine, in de kern gezonde bedrijven, kunnen met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. De overheid staat voor 95% garant bij leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Deze optie is interessant voor De Jong.

Bijstand voor Zelfstandigen

Als je als ondernemer meer dan 10.157 euro nodig hebt, kun je een aanvraag doen voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je kunt in overleg met je gemeente eventueel een deel van het benodigde bedrag via de TOZO aanvragen en een deel op basis van het Bbz. De Bbz biedt voor ondernemers die maximaal 1,5 jaar gevestigd zijn een krediet van maximaal 37.000 euro. Langer gevestigde ondernemers kunnen maximaal 203.000 euro aanvragen. Deze mogelijkheid houdt De Jong in gedachten.

Subsidie

De Jong onderzoekt of er subsidies voor zijn bedrijf zijn. Deze subsidies bieden mogelijk kansen.

Reguliere financiers

De Jong kan gebruik maken van diverse reguliere financiers. Een andere optie is via non-bancaire financiering zoals leasing, crowdfunding of online fintech financier. Hij kijkt ook naar overbruggingsfinanciering.

Hoe beter je ervoor staat en het toekomstperspectief is, des te groter de kans dat je bij reguliere financiers een succesvolle aanvraag kunt indienen.

Keuze financiering

De Jong concludeert op basis van zijn financiële administratie en de begrotingen dat zijn financiële buffer te laag is en heeft alle financieringsvormen in kaart gebracht. Hij kiest ervoor om externe financiering aan te vragen om zijn nieuwe tentenlijn te kunnen starten. Voor de investeringen heeft hij voorkeur voor de Kleine Kredieten Corona regeling via zijn bank. Hij probeert ook zijn rekening-courantkrediet te verhogen. Als dat niet lukt, legt hij voor tijdelijk werkkapitaal contact met een non-bancaire fintechfinancier.

Voor zichzelf vraagt hij inkomensondersteuning via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo2) aan. Dit bedrag komt niet terug in de liquiditeitsbegroting, omdat het een bijdrage is voor zijn privékosten.

Zwaar weer routes

In totaal staan 4 Zwaar weer routekaarten voor je klaar. Welke routekaart heeft ook je interesse?

1. Met hulp de crisis door: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met (financiële) hulp de crisis overbruggen.

2. Kies een ander businessmodel: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met aanpassing van het verdienmodel en financiële hulp door.

3. Kiezen voor doorgaan of stoppen: het is onzeker of je bedrijf levensvatbaar is. Je krijgt lastig financiering, maar met coronaregelingen zou je bedrijf kunnen overleven.

4. Stoppen met je bedrijf: je bedrijf is helaas niet in staat om de crisis te overleven.

Wil je sparren over je toekomstplannen of het beëindigen van je bedrijf? Bel met het KVK Adviesteam: 0800 2117.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage