Zwaar weer

Hoe staat jouw bedrijf er voor? Doorgaan of stoppen

Het coronavirus heeft ons allemaal overvallen. Door de maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, had je minder klanten. Of moest je bedrijf zelfs verplicht sluiten en viel je hele omzet weg. Hoe gaat het nu met jouw bedrijf? Ga je door of overweeg je te stoppen.

Met regelingen probeert de overheid de financiële gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. Maar misschien is dat in jouw situatie niet genoeg. Hoe ga je verder? Bepaal met het Stroomschema zwaar weer welke kleur jouw stoplicht heeft: groen, oranje of rood. Kies daarna hoe je jouw bedrijf door de crisis loodst. 

Het stroomschema is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Het biedt je 3 opties. Onder de afbeelding lichten we de 3 opties toe. Doorgaan, kiezen en stoppen.

Stroomschema zwaar weer

1. Groen: doorgaan

Jouw stoplicht staat op groen. Dat betekent doorgaan met ondernemen. Voor de coronacrisis was jouw bedrijf winstgevend. Je verdiende er een (goede) boterham mee en kon aan je betalingsverplichtingen voldoen. Ook tijdens de lockdowns heb je je hoofd boven water gehouden. Bijvoorbeeld door besparingen, inzet van privégeld, een aanvullende lening om de mindere periode te overbruggen, gebruik van belastingmaatregelen en overheidsregelingen. Misschien heb je ook je bedrijfsvoering aangepast. Zo bleef je bedrijf levensvatbaar en kun je ook nu met vertrouwen de toekomst in. Houd je bedrijf financieel gezond met deze 10 tips.

2. Oranje: kiezen

Jouw stoplicht staat op oranje. Je twijfelt aan de levensvatbaarheid van je bedrijf. Je staat op een kantelpunt en moet een keuze maken. Daarvoor onderzoek je verschillende scenario's: doorgaan met ondernemen of stoppen met je bedrijf? 2 situaties:

  • Je bedrijf functioneerde goed, maar door de coronacrisis sta je er nu financieel slecht voor. Je verwacht wel dat je je bedrijf klaar kunt maken voor de toekomst. Bijvoorbeeld met een nieuw businessmodel en financiële hulp. Maak een plan waarmee je jouw financiële problemen aanpakt. Gebruik het stappenplan 'Financiële problemen? Pas je bedrijf aan'.
  • Jouw financiële situatie was voor de coronacrisis al zwak. Door de beperkende maatregelen sta je er nu financieel nog slechter voor. Je moet een keuze maken: ga je door met ondernemen of kies je voor stoppen? Zet jouw situatie op een rij met het stappenplan 'Nog kansen zien of toch stoppen'. Dat geeft je houvast voor je keuze.

Op zoek naar geld

Gebruik de stappenplannen en onderzoek of de volgende opties jou voordeel opleveren.

Overheidsregelingen

Overheidsregelingen bieden kansen als je er nu financieel slecht voor staat, maar wel verwacht dat je bedrijf op termijn weer levensvatbaar kan worden.

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld: de Kleine Kredieten Corona garantieregeling. Met deze KKC-garantieregeling moeten ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen tot 50.000 euro kunnen afsluiten bij financiers (meestal banken). De overheid staat hierbij voor 95% garant. De rente is 4% en de premie 2%. Je moet de lening in maximaal 5 jaar aflossen.

Tozo-lening

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt naast inkomensondersteuning ook een lening. Via een versnelde procedure kan je een lening aanvragen tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Tot 1 juli 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen.

Bijstand voor Zelfstandigen

Als je meer dan 10.157 euro nodig hebt, kun je een aanvraag doen voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je kunt in overleg met je gemeente eventueel een deel van het benodigde bedrag via de TOZO aanvragen en een deel op basis van het Bbz. De Bbz biedt voor ondernemers die maximaal 1,5 jaar gevestigd zijn een krediet van maximaal 37.000 euro. Langer gevestigde ondernemers kunnen maximaal 203.000 euro aanvragen.

Subsidie

Als je bezig bent om je bedrijf aan te passen aan de 1,5 meter economie bieden deze subsidies mogelijk kansen. Check ook de andere regelingen van de overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Reguliere financiers

Je kunt gebruik maken van diverse reguliere financiers zoals de bank of familie en vrienden. Als het bij een bank niet lukt, probeer dan non-bancaire financiering zoals leasing of een business angel. Hoe beter je ervoor staat en het toekomstperspectief is, des te groter de kans dat je bij reguliere financiers een succesvolle aanvraag kan indienen.

Voucher

Een voucher, cadeaubon of tegoedbon aan je warme netwerk van klanten aanbieden kan je ook wat financiële armslag opleveren. Je kan het zien als een mini-crowdfundingcampagne. Misschien dat je zo kan testen of crowdfunding in de toekomst bij je past.

Verhuurder

In sommige gevallen is een verhuurder of pandeigenaar bereid (extra) te investeren in je bedrijf. Je kunt natuurlijk ook altijd het gesprek aangaan over huurkorting of (gedeeltelijk) huuruitstel.

3. Rood: stoppen

Omdat je twijfelt aan de levensvatbaarheid van je bedrijf, heb je diverse scenario's onderzocht. Financieel sta je er slecht voor en ook de vooruitzichten zijn slecht. Daarom kleurt jouw stoplicht rood. Het heeft geen zin extra schulden aan te gaan met een nieuwe lening. Hoe emotioneel en vervelend ook, stoppen is waarschijnlijk de juiste optie. Doorloop het stappenplan 'Bedrijf stoppen'. Misschien kun je (delen van je) bedrijf verkopen.

Schulden saneren

Heb je hoge schulden? Onderzoek de opties om van je schulden af te komen. Dat kan via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), het minnelijk traject of de route van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Als je zelf geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers, kan de rechtbank jouw bedrijf failliet verklaren. Je kunt ook zelf je faillissement aanvragen.

Hulp in crisistijd

Hoe je er ook voorstaat, je kunt altijd contact zoeken met een van de organisaties waarmee je kunt klankborden over jouw situatie, een schuldenregeling en meer oplossingen.

Wil je sparren over je toekomstplannen of het beëindigen van je bedrijf? Bel met het KVK Adviesteam: 0800 2117.
Gé Sletterink

KVK-adviseur Financiering & Geldzaken met speciale aandacht voor fiscaliteit, bedrijfsoverdracht en wetten en regels. Ik deel mijn kennis via KVK.nl, nieuwsbrieven, het Geldboek voor ondernemers en de KVK Gids voor bedrijfsverkoop.

InspiratiePage