Zwaar weer

Kom als gezond bedrijf de crisis door

Je bedrijf is winstgevend en je hebt grote plannen voor de toekomst. Dan komt de coronacrisis en zakt je omzet weg. Welke stappen neem je zodat jouw bedrijf de coronacrisis overleeft?

De coronacrisis hakt er flink in. Je klanten blijven weg en je kosten lopen door. Het water staat je aan de lippen. Na de crisis verwacht je een herstel van je omzet en kan je bedrijf nog jaren verder. Met dit stappenplan bepaal je jouw verwachte omzet en stel je vast hoe groot je financieel tekort is. Je bepaalt hoeveel geld je nodig hebt: jouw financieringsbehoefte. En welke financieringsvorm bij jou past.

Voorbeeld

Neem het fictieve voorbeeld van een barbershop: Julio da Silva is eigenaar van een barbershop en heeft 2 barbers in loondienst. 1 fulltimer en 1 parttimer. Vanaf half maart tot half mei is zijn bedrijf gesloten en heeft hij een omzetdaling van 100%. De loonkosten lopen door. Hij huurt een bedrijfspand en neemt maandelijks haarverzorgingsproducten af bij een leverancier. Doorloop zoals Da Silva de volgende stappen.

1. Ga sparren over oplossingen

De zwakke financiële situatie van zijn barbershop levert Da Silva veel stress op. Hij bespreekt zijn (geld)zorgen met zijn familie, vrienden, andere ondernemers en zijn boekhouder. Zijn boekhouder adviseert hem contact op te nemen met organisaties waarmee je kunt klankborden over jouw situatie, een schuldenregeling en andere oplossingen.

2. Stel een exploitatiebegroting op

Da Silva maakt samen met zijn adviseur een aangepaste exploitatiebegroting voor de periode van een jaar, waarbij hij in kaart brengt wat de invloed van de omzetdip is op zijn totale winstverwachting. Hierbij berekent hij de omzet per maand en rekent het door naar een jaar. Hij heeft 2 maanden geen omzet gehad. De overige maanden heeft hij een gemiddelde omzet van 10.000 euro.

Originele exploitatieprognose 2020 (opgesteld vóór de coronacrisis)

Originele exploitatieprognose 2020

Aangepaste exploitatieprognose 2020 (opgesteld tijdens de coronacrisis)

Aangepaste exploitatieprognose 2020

3. Maak een liquiditeitsbegroting

Da Silva maakt een liquiditeitsbegroting waarbij hij in kaart brengt hoeveel geld hij over heeft of tekort komt per kwartaal. Hij kijkt ook naar acties om zijn cashflow te verbeteren.
Een liquiditeitsbegroting kun je ook per maand opstellen. Da Silva heeft in het eerste kwartaal gebruik gemaakt van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (4.000 euro). Voor zijn personeel kreeg hij 6.000 euro via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve behoud werkgelegenheid (NOW). Hij ontvangt het geld van de TOGS en NOW in het tweede kwartaal.

Klanten van een barbershop betalen direct, maar een bedrijf dat facturen stuurt, ontvangt het bedrag (een maand) later. Dit heeft invloed op de liquiditeitsbegroting.

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting

4. Bepaal je financieringsbehoefte

Uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat Da Silva 750 euro tekort komt in het eerste kwartaal en 10.000 euro in het tweede kwartaal. Hij heeft 4.250 euro op zijn zakelijke rekening staan. Hij onderzoekt of hij financiering aan zal vragen en gaat op zoek naar de meest gunstige financiersvorm voor zijn bedrijf.

5. Ga op zoek naar financiering

Da Silva bekijkt de regelingen van de overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. En hij vergelijkt andere financieringsvormen.

NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud werkgelegenheid (NOW) biedt een compensatie voor loonkosten van maximaal 90%. De kapperszaak draait weer op volle toeren vanaf half mei, dus NOW is nu geen optie voor Da Silva. Hij heeft geen 30% omzetverlies in de maanden juni, juli en augustus.

De NOW regeling is verlengd tot en met eind juni 2021. De compensatie voor loonkosten is vanaf januari 2021 maximaal 85%.

TVL

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de TOGS regeling. Een onderneming moet minimaal 30% omzetverlies hebben in een kwartaal. De tegemoetkoming is vanaf januari 2021 maximaal 330.000 euro per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers. De omzet van Da Silva's barbershop is na de heropening weer op het oude niveau, dus kan hij geen gebruik maken van TVL.

Tozo-lening

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt naast inkomensondersteuning ook een lening. Via een versnelde procedure kan Da Silva een lening aanvragen tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente.

Kleine Kredieten Coronaregeling

Kleine, in de kern gezonde bedrijven, kunnen met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. De overheid staat voor 95% garant bij leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Deze optie is interessant voor Da Silva. Zijn financieringsbehoefte is relatief laag.

Bijstand voor Zelfstandigen

Als je als ondernemer meer dan 10.157 euro nodig hebt, kun je een aanvraag doen voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je kunt in overleg met je gemeente eventueel een deel van het benodigde bedrag via de TOZO aanvragen en een deel op basis van het Bbz. De Bbz biedt voor ondernemers die maximaal 1,5 jaar gevestigd zijn een krediet van maximaal 37.000 euro. Langer gevestigde ondernemers kunnen maximaal 203.000 euro aanvragen. Deze mogelijkheid houdt Da Silva even in gedachten.

Subsidie

Da Silva onderzoekt of er subsidies voor zijn kappersbedrijf zijn. Deze subsidies bieden mogelijk kansen.

Reguliere financiers

Da Silva kan gebruik maken van diverse reguliere financiers. Een ander optie is via non-bancaire financiering zoals een voorschotkrediet of leasing. Ook kijkt hij naar overbruggingsfinanciering

Hoe beter je ervoor staat en je toekomstperspectief is, des te groter de kans dat je bij reguliere financiers een succesvolle aanvraag kan indienen.

Da Silva concludeert op basis van zijn financiële administratie dat zijn financiële buffer laag is en heeft alle financieringsvormen in kaart gebracht. Hij kiest ervoor om nu geen externe financiering aan te vragen. Hij heeft vertrouwen in de toekomst en zal over een aantal maanden opnieuw bekijken of hij financiering aanvraagt om te investeren in zijn kappersbedrijf.

4 zwaar weer routes

Dit stappenplan is onderdeel van Zwaar weer routekaart 1: Met hulp de crisis door. In totaal staan 4 Zwaar weer routekaarten voor je klaar. Welke van de andere routekaarten heeft ook je interesse?

  • Routekaart 2: Kies een ander businessmodel: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met aanpassing van het verdienmodel en financiële hulp door.
  • Routekaart 3: Kiezen voor doorgaan of stoppen: het is onzeker of je bedrijf levensvatbaar is. Je krijgt lastig financiering, maar met coronaregelingen zou je bedrijf kunnen overleven.
  • Routekaart 4: Stoppen met je bedrijf: je bedrijf is helaas niet in staat om de crisis te overleven.
Wil je sparren over de financiële situatie van je bedrijf? Bel de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.
Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage