Zwaar weer

Mijn bedrijf heeft financiële problemen, wat nu?

Je merkt dat het minder gaat met je bedrijf. Door de coronabeperkingen besteden klanten minder bij jou. En steeds vaker kun jij je rekeningen niet meer op tijd betalen. Problematische schulden dreigen. Wacht niet te lang, onderneem nu actie om uit de financiële problemen te komen.

Je maakt je zorgen over je bedrijf en slaapt slecht. Je voelt je verlamd en weet niet hoe je verder moet gaan. Niets doen lost de financiële problemen niet op: ze worden eerder groter. Wat kun je doen om je financiële problemen op te lossen?

Op tijd signaleren

Diverse signalen laten je merken dat je met je bedrijf in financiële problemen zit, zoals:

 • De bank stelt vragen.
 • Leveranciers willen alleen tegen contante betaling leveren.
 • Je omzetcijfers zien er niet goed uit.
 • Verder snijden in de kosten lukt niet. Je hebt al genoeg bezuinigd.
 • Je omzetverwachtingen zijn slecht.
 • Je twijfelt of je aan aflossings- en betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Herkenbaar? Dan is het zaak om nu bij te sturen. Kijk scherp naar je bedrijf als jouw schulden oplopen. Beoordeel de levensvatbaarheid van je bedrijf en schakel daarbij hulp in. Zoek naar een oplossing en stippel een route uit om het tij te keren. De KVK Zwaar weer routewijzer helpt je hierbij.

4 zwaar weer routes

De vragen van de routewijzer, leiden je naar 1 van de volgdende routekaarten. Daar vind je een stappenplan en meer informatie waarmee je jouw bedrijf door de crisis kunt trekken.

 • Routekaart 1 Met hulp de crisis door: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met (financiële) hulp de crisis overbruggen.
 • Routekaart 2 Kies een ander businessmodel: je bedrijf was voor de coronacrisis gezond en je kunt met aanpassing van het verdienmodel en financiële hulp door.
 • Routekaart 3 Kiezen voor doorgaan of stoppen: het is onzeker of je bedrijf levensvatbaar is. Je krijgt lastig financiering, maar met coronaregelingen zou je bedrijf kunnen overleven.
 • Routekaart 4 Stoppen met je bedrijf: je bedrijf is helaas niet in staat om de crisis te overleven.

Financiële problemen oplossen

Verken de volgende opties om je financiële problemen op te lossen.

Marktmogelijkheden

Onderzoek met hulp van een extern adviseur wat er écht aan de hand is. Beoordeel de marktmogelijkheden van je product of dienst. Misschien moet je je richten op een nieuw product of dienst? De marktomstandigheden wisselen immers steeds sneller. Gebruik het Corona Business Model Canvas om je bedrijf robuust te maken voor de toekomst.

Geld uit eigen bedrijf

Een doorstart of nieuwe weg inslaan, vraagt de nodige investeringen. Bekijk daarvoor eerst de mogelijkheden binnen het bedrijf. Deze bronnen kun je vaak snel en goedkoop inzetten.

Geld lenen

Is een externe financiële impuls nodig? Onderzoek of je voor de coronaregelingen in aanmerking komt. En kijk of herfinanciering van bestaande kredieten mogelijk is. Dit kan via een bank of via (een combinatie) van alternatieve financieringsbronnen.

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Bij de gemeente kun je een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Je moet voor deze financiële hulp wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Schulden aanpakken

Sinds 1 januari 2021 biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) mogelijkheden om je schulden te reorganiseren. Je bedrijf kan dan doorgaan. Je kunt de WHOA ook gebruiken om na een akkoord te stoppen met je bedrijf. Doorloop het stappenplan WHOA.

Je schulden saneren is een andere oplossing die veel betrokkenen bij je onderneming helpt. Ook de schuldeisers. Bij de vrijwillige betalingsregeling (het minnelijk traject) kan het bedrijf in principe blijven bestaan. Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof, cv of maatschap (‘natuurlijke personen’) is schuldsanering vaak een betere oplossing dan een faillissement. Laat je over de oplossing voor jouw situatie adviseren door je accountant of adviseur.

Stoppen als optie

Blijven de vooruitzichten voor je bedrijf slecht? Als het niet meer levensvatbaar is, heeft het geen zin om nieuwe leningen af te sluiten. Stoppen kan een goede keuze zijn. Je beperkt hiermee verdere financiële schade. Bij het stoppen van je bedrijf komt veel kijken. Administratief, maar ook emotioneel. Voor jou en eventueel je personeel, dat je moet ontslaan.  Het stappenplan ‘Bedrijf stoppen in 10 stappen’ helpt je bij een soepele afronding van je onderneming.

Inkomen na bedrijfsbeëindiging

Als je in aanmerking wilt komen voor een bijstandsuitkering, schrijf je je eerst in bij het UWV als werkzoekende. Daarna vraag je bij je woongemeente een bijstandsuitkering aan. Ben je 55 jaar of ouder en werkloos geworden omdat je bedrijf is beëindigd? Dan kun je misschien een beroep doen op de Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Je inkomen wordt dan aangevuld tot bijstandsniveau. Je vraagt deze uitkering aan bij de gemeente waar je woont. Let op, een aanvraag voor een IOAZ-uitkering moet je aanvragen voordat je bedrijf is beëindigd.

Hulp inschakelen

Wil je met iemand over jouw situatie sparren? Met je vragen kun je altijd terecht bij het KVK-adviesteam via 0800 2117. 

Of schakel hulp in van organisaties die zich speciaal inzetten voor bedrijven met financiële problemen. Die hebben adviseurs die met je meekijken naar de huidige situatie en de toekomst van je bedrijf. Zij zijn objectief en onafhankelijk en geven je zonder eigen belang hulp en inzicht. Bekijk ook het overzicht van organisaties die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening aan (ex)-zelfstandigen.

Aandachtspunten

 • Werk aan een oplossing. Problemen lossen zich niet vanzelf op. Wacht niet tot de bank krediet opeist of een leverancier beslag legt.
 • Doe altijd op tijd je belastingaangiften. Als je niet kunt betalen, vraag dan uitstel van betaling aan. Hiermee voorkom je dat de Belastingdienst een aanslag stuurt met een geschat belastingbedrag plus een boete. Ben je door de coronacrisis in de problemen gekomen? Tot 1 juli 2021 kun je (verlenging van) bijzonder uitstel van betalingen aanvragen. Alleen met uitstel tot 1 juli kom je vanaf 1 oktober 2021 in aanmerking voor een aflossingsregeling van de opgebouwde schuld.
 • Kun je het loon van je medewerkers niet betalen? Meld de betalingsonmacht bij het UWV.
 • Is door schuldeisers je faillissement aangevraagd? Met de tijdelijke Betalingsuitstelwet kan een rechter de behandeling van een faillissementsaanvraag uitstellen en andere acties zoals beslaglegging, schorsen. Je krijg zo de mogelijkheid om te blijven ondernemen en je problemen op te lossen. Overweeg na overleg met je adviseur of de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) of de wettelijke schuldsanering (WSNP) een oplossing kan zijn.
Wil je sparren over je toekomstplannen of het beëindigen van je bedrijf? Bel met het KVK Adviesteam: 0800 2117.
Gé Sletterink

KVK-adviseur Financiering & Geldzaken met speciale aandacht voor fiscaliteit, bedrijfsoverdracht en wetten en regels. Ik deel mijn kennis via KVK.nl, nieuwsbrieven, het Geldboek voor ondernemers en de KVK Gids voor bedrijfsverkoop.

InspiratiePage